6. Sınıf Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Doğa ve Evren Teması Ölçme Değerlendirme


6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 170-171-172, Doğa ve Evren Teması Tema Sonu Ölçme Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Doğa ve Evren Teması Ölçme Değerlendirme

Doğa ve Evren Teması Ölçme Değerlendirme

A.

1. SORU

Yazar, ağaca verilen değerin arttığını, bazı memleketlerde ağaç kesenlere ölüm cezası bile verildiği örneğiyle açıklıyor.

2. SORU

Eskiden insanlar görünümündeki güzellik, verdiği meyveler gibi özellikleriyle ağaçları sevmekteydi. Faka günümüz modern çağında ağacın doğal yaşamdaki önemini ve işlevini biliyoruz. Ağaçlar insanlar için hayati önem taşımaktadır. Bu bilgi ile ağaç sevgisi daha da artmıştır.

3. SORU

Metnin ana fikri, ağaç sevgisi ve ağaca verilen öenmin gün geçtikçe artmasıdır.

4. SORU

Metne Başlık: Ağacın Kıymeti

5. SORU

“Ağaç sevgisi” takısız isim tamlamasıdır (belirtisiz isim tamlaması)

6. SORU

Eş anlamlı kelimeler:

kıymet → değer

yasak → memnu

husus → konu

memleket → yurt

halk → kamu

gönül → yürek

modern → çağdaş

Zıt anlamlı kelimeler:

art- → azal-

yasak → serbest

ceza → ödül

ağır → hafif

ölüm → yaşam

gel- → git-

7. SORU

Onun → zamir

sevgisi → isim

ile → edat

yemyeşil → sıfat

bir → sıfat

cennet → isim

8. SORU

Ağaçla ilgili atasözleri:

  • Ağaç kesen baş keser
  • Ağaca balta vurmuşlar, sapı benden demiş
  • Ağaca çıkan keöinin dala bakan oğlağı olur
  • Ağaca dayanma kurur, insana yaslanma ölür
  • Ağacı kurt, insanı dert yer

Ağaçla ilgili deyimler:

  • Beklemekten ağaç olmak
  • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmamak

B.

1. SORU

B) Ağaçtan birçok eşya üretiliyor olması

2. SORU

C) Ağaç sevgisi hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

3. SORU

A) Ağaçlar meyveyle doldu

4. SORU

D) Güler yüzlü

5. SORU

B) Sıfat

6. SORU

D) (“), (:), (,), (,), (…), (”)

7. SORU

A) Uçağın kanadında çatlak oluşmuş.

8. SORU

B) Ooo! Gözlerime inanamıyorum.


6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın