8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Dersimiz Atatürk

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 48, 49, 50, 51, 52, “Dersimiz Atatürk”  metni etkinlik cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Bulmaca

Soldan sağa
1. Ordunun konakladığı yer.
Cevap: Ordugah
2. Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm.
Cevap: Laiklik
3. Uygulama.
Cevap: Tatbikat
4. Yerli yerine koyup hazırlama.
Cevap: Tabiye
5. Savaşın bölümlerinden biri.
Cevap: Muharebe
6. 1. Köşe. 2. Küçük tekke.
Cevap: Zaviye
7. Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh.
Cevap: Tekke

Yukarıdan aşağıya
1. Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
Cevap: Zabit
2. 1. Halife olma durumu. 2. Halifenin görevi, hilafet.
Cevap: Halifelik
3. Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması.
Cevap: Saltanat
4. Söyleşi, sohbet.
Cevap: Hasbihal
5. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.
Cevap: İnkılap
6. Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı.
Cevap: Türbe

2. ETKİNLİK

Metnin Anahtar Kelimeleri: Atatürk, ders, laiklik, cumhuriyet, inkılap

3. ETKİNLİK

–  “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” düşüncesiyle yönetim yetkisini TBMM’ye devretmiş.
–  Saltanatı ve halifeliği kaldırmış, böylece laiklik için gereken ortam sağlanmış.
–  Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminin tekrar bazı kişilerin kontrolüne girmesine, TBMM’nin etkinliğini yitirmesine engel olmuştur.

4. ETKİNLİK

1. Atatürk, 10. Yıl Nutku’nu ne zaman söylemiştir?
Cevap: Cumhuriyetin 10. yılında.
2. Atatürk’e göre Türk milletinin başarısında rol oynayan nedir?
Cevap: Türk milletinin başarısında,  Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı yürümesi rol oynamıştır.
3. Atatürk, yurdumuz için neler yapmayı düşünmektedir?
Cevap: Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve uygar memleketleri düzeyine çıkarmayı, milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılmayı, milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı düşünmektedir.
4. Atatürk’e göre Türk milletinin temel özellikleri nelerdir?
Cevap:  Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.

5. ETKİNLİK

[4] İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı, Ağrı’da İshakpaşa Sarayı, İzmir’de Kızlarağası Hanı, Çanakkale’de Zafer Abidesi, Bosna-Hersek’te Mostar Köprüsü görülmeye değer yerlerdir.

[8] Atatürk, yaşadığı dönemde, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını kurdurmuş.

[9] Aile içindeki problemlerin çözümünde Medeni Kanun’a başvurulur.

[7] Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” ve Yahya Kemal Beyatlı’nın “Kendi Gök Kubbemiz” adlı eserini yaz tatilinde okuyacağım.

[2] Bahara denk geldiği için Hıdırellez’i, çocukları sevindirdiği için Ramazan Bayramı’nı, kendi açımdan da Öğretmenler Günü’nü çok severim.

[1] Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele’de yaptıklarını pek çok yazarımızın anılarında buluyoruz.

[6] Etrafındaki insanlara bakınca kimini Cilalı Taş Devri’nden kimini İlk Çağ’dan çıkıp gelmiş sanıyordu.

[3] Ziya Gökalp’te Türklük ve Türkçülük bilincini her ayrıntısıyla bulmak mümkündür.

[5] Manavdan Brüksel lahanası ve Hindistan cevizi almaya gittim

6. ETKİNLİK

• Atatürk, Onuncu Yıl Nutku’nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” diyerek Türk milletine, sahip çıkılması gereken en önemli değerimizin, cumhuriyet olduğunu bildirmiş.

• Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürünün üzerine kurduğunu söylüyor.

• Atatürk, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” düşüncesiyle yönetim yetkisini TBMM’ye devretmiştir. Daha sonra da cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir.

Laiklik Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminin tekrar bazı kişilerin kontrolüne girmesine, TBMM’nin etkinliğini yitirmesine engel olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün en büyük eseridir.

7. ETKİNLİK

• Kitabın 15. sayfasına bakınız.
• Ozan çantasından kitaplarını çıkardı.
• Köylüler bu kuyudan her gün su alıyor.
Dolapta yaprak sarması vardı.
• Çocuklar oynamak için parka girdi.
• Odunları odunlukta kesmişler.
• Her akşam bir otobüs şehre gidiyor.

8. ETKİNLİK

–  Çünkü Nutuk’ta Atatürk, en başından en sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşunu, yaptıklarını, yaşanan zorlukları, başından geçenleri bir bir milletine anlatmış.
–  Atatürk, Nutuk’un sonunda Türk gençliğine hitaben bir bölüm ayırmış.
–  Öğretmen sınıfa girer, öğrenciler ayağa kalkıp öğretmenlerini selamlar.
–  Nutuk’ta Atatürk sadece geçmişin hesabını vermemiş.
–  Her türlü zorluk içinde bile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmak için gerekenlerin, kendi bulduğu yerde, Türk milletinin asil kanında, soyunda, kültüründe, geçmişinde olduğunu söylemiş.