Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 88-89-90-91,
Çocuk ve Ekmek dinleme metni cevapları ve soruları
(Birey ve Toplum Teması)


Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları - 8 Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları – 8 Sınıf Türkçe MEB Yayınları


Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları Sayfa 88
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Balonlarda verilen anlamların, metinden hareketle size hangi sözcüğü çağrıştırdığını altındaki boşluğa yazınız.

Yiyecek, aş, ekin
ekmek

Divan, koltuk, ağaç türü
sedir

Baş, alın, çukurumsu bölge
şakak

Pamuk kumaş, içlik, atlet
fanila

b) Bulduğunuz sözcükleri birer cümlede kullanınız.

Annem okuldan gelirken iki ekmek almamı söyledi.

Yaşlı adam sedirin üzerinde oturmuş, kendi kendine bir şeyler sayıklıyordu.

Soru çözerken parmağını şakağına dayaması onun en dikkat çekici özelliğiydi.

Terden ıslanmış fanilasını sıkıp ipe astı.


Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları Sayfa 89
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını altlarına yazınız.

Bu şarkılardan bir tanesi vardı ki söylerken el çırpa çırpa ve yerimizde döne döne oynardık.
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü

Küçücük kara gözleri ümitsizlik içinde yumulup gitti.
En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı

Sonra söz sözü tı.
Bir konu ile ilgili konuşmak

Komşusunun acısını kendi yüreğinde duyan ve onu paylaşmakta bir eşi bulunmayan Anadolu köylüsünün bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacağından emindim.
Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediklerinize göre cevaplayınız.

1. Öğretmenin görev yaptığı köy ve okulla ilgili izlenimleri nelerdir?
Doğası güzel bir köy. İnsanları fakir.

2. Metnin ana karakteri Hüseyin’i tanıtınız.
Sınıfta hiç konuşmayan, kışın en soğuk günlerinde bile üstünde yamalı fanila, ayakları çıplak, sürekli titreyen, utangaç bir çocuktur.

3. Metinde üzerinde durulan toplumsal sorun nedir?
Fakirlik.

4.Öğretmenin Hüseyin’in ailesine davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmen Hüseyin’in ailesine çözüm odaklı yaklaşmıştır. Ailesiyle konuşup sorunun kaynağını tespit etmiş daha sonra çözümü düşünmüştür. Öğretmenin Hüseyin’in ailesine yaklaşımı doğrudur.

5. Metinde yaşanan soruna karşı çözüm önerileriniz nelerdir?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediklerinizden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

BAŞLIK
Çocuk ve Ekmek

KONU
Açlık

ANA FİKİR
Bir sorunun çözümü için ilk olarak sorunun kaynağını bulmak gerekir.

5. ETKİNLİK

“Çalıkuşu” romanının dinlediğiniz metinle içerik yönünden benzerliklerini açıklayan bir konuşma yapınız.

Çalıkuşu romanı ve Ekmek ve Çocuk metni benzer olarak bir öğretmenin başından geçenler anlatılmaktadır. Çalıkuşu romanında da Ekmek ve Çocuk metninde olduğu gibi köy halkının fakirlik sorununa yer verilmiştir.


Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları Sayfa 90
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Dere içinden yaz kış dupduru, ince bir su akardı.
akardı ⇒ yüklem
ince bir su ⇒ özne
dere içinden ⇒ dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
yaz kış ⇒ zarf tümleci
dupduru ⇒ zarf tümleci

Öbür çocuklarla başında bir süre bekledik.
bekledik ⇒ yüklem
öbür çocuklarla ⇒ özne
başında ⇒ dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
bir süre ⇒ zarf tümleci

Anlamsız anlamsız bize baktı.
baktı ⇒ yüklem
anlamsız anlamsız ⇒ zarf tümleci
bize ⇒ dolaylı tümleç

Mart sonlarında esen ılık batı yeli, ilk önce bu bahçelere ilkbaharı getirirdi.
getirirdi ⇒ yüklem
mart sonlarında esen ılık batı yeli ⇒ özne
ilk önce ⇒ zarf tümleci
bu bahçelere ⇒ dolaylı tümleç
ilkbaharı ⇒ belirtili nesne

Yerde bir kilim parçası gözüme ilişti.
ilişti ⇒ yüklem
bir kilim parçası ⇒ özne
yerde ⇒ dolaylı tümleç
gözüme ⇒ dolaylı tümleç

7. ETKİNLİK

Örnekte verilen yüklem / özne-yüklem / özne-nesne-yüklem / özne-nesne-yer
tamlayıcısı-yüklem / özne-nesne-yer tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem piramidine benzer bir piramit oluşturunuz.

YAPTI
SUNA YAPTI
SUNA KAHVALTI YAPTI
SUNA KAHVALTIYI BAHÇEDE YAPTI
SUNA KAHVALTIYI BAHÇEDE GAZETE OKURKEN YAPTI


Çocuk ve Ekmek Dinleme Metni Cevapları Sayfa 91
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

Sosyal yardımlaşma ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğunuzu düşünün.
Bu kuruluş için yapılacak olan bir yardım etkinliğini nasıl planlarsınız?
Planınızı aşağıya yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 88-89-90-91,  Çocuk ve Ekmek dinleme metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


2018-2019 Yılı 8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

1 Yorum

  • ilişti ⇒ yüklem
    bir kilim parçası ⇒ özne
    yerde ⇒ dolaylı tümleç
    gözüme ⇒ dolaylı tümleç

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!