Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 270-271-272-273-274, Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella'dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 270 ⇐

1. ETKİNLİK

Aşağıda bir Genel Ağ gazetesinden alınmış bir haber metnini görüyoruz. Bu metni okuyup yandaki soruları yanıtlayalım. Yıldızlı (*) deyimin ise yanda verilen açıklamasından yararlanalım.

El Sistema, projesi hangi tarihte başlamıştır?
1975 yılında

El Sistema, projesinde çocuklara ve gençlere hangi konuda eğitim verilmektedir?
Klasik müzik

El Sistema projesinin amacı nedir?
Çocukların ve gençlerin suça eğilimlerini engellemek

Türkiye’ye uygulanmak istenen sistem nedir?
El Sistema


⇒ Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 271 ⇐

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki “Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metne ilişkin soruları yanıtlayalım.

1. Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin Çocuk Senfoni Orkestrası’nı kim(ler) ziyaret etmiştir?
Venezuellalı sanatçılar, Huascar Barradas (Huaskar Baradas) ve Quartetti (Kuarteti)

2. Çocuk Senfoni Orkestrası’nın misafirleri nereden gelmişlerdir?
Venezuella’dan

3. Çocuk Senfoni Orkestrası’nın misafirleri niçin gelmişlerdir?
Çocuk Senfoni Orkestrası’ndaki çocukları ziyaret etmek, onlara tavsiyeler vermek.

4. Barradas, çocuklara hangi konuda tavsiye vermiştir?
Müzik sevgisi konusunda tavsiyeler vermiştir.

5. Barradas, müziği nasıl tanımlamaktadır?
Aşk olarak tanımlamıştır.

6. Barradas’ın sözlerinden oluşan paragrafın ana fikri nedir?
Müzik, insan ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir.

7. Siz, müzikle olan ilişkini nasıl tanımlıyorsunuz? Açıklar mısınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


⇒ Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 272 ⇐

3. ETKİNLİK

a) Okuduğumuz özelliği anladıysak karşısına onay (✓) işareti koyalım. Eğer kafamız karışırsa soru işareti (?) koyup öğretmenimize soralım.

1. Belli bir zamanda ve yerde meydana gelmiş olayları konu eder. 
2. Gerçek olmalı, belgelerle kanıtlanabilmelidir. 
3. Yorum yapılmadan, tarafsız yazılmalıdır. 
4. Açık, anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 
5. Girişinde olay birkaç cümle ile özetlenmelidir. 
6. Ne, kim, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, nasıl sorularının cevaplarını içermelidir. 

b) Etkinliğin bu bölümünde “Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metnin yukarıda listelenen özellikleri taşıyıp taşımadığına karar verelim. Söz konusu özelliği taşıyorsa karşısına “✓”, taşımıyorsa “✗” işareti koyalım.

1. Belli bir zaman ve yerde meydana gelmiş bir olayı konu etmektedir. 
2. Gerçek bir olayı anlatmaktadır. 
3. Yorum yapılmadan, tarafsız yazılmıştır. 
4. Açık, anlaşılır bir dille yazılmıştır. 
5. Girişinde olay birkaç cümle ile özetlenmiştir. 
6. Ne, kim, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, nasıl sorularının cevaplarını içermektedir. 


⇒ Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 273 ⇐

4. ETKİNLİK

Bu çizime göre, “Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metin A kümesine mi girmektedir, yoksa B kümesine mi? Nedenleriyle birlikte açıklayalım.

“Çocuk Senfoni Orkestrası Venezüella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı” adlı metni A kümesine girmektedir. Metinde gerçek, kurgu olmayan bir olay, oluş sırasına göre, belli bir yer ve zaman bilgisi vererek anlatılmıştır.


⇒ Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 274 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcükler hangi varlığın kimin yerini almaktadır? Yazalım.

6. Sınıf Başak Matbaacılık Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella'dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Zamirler

6. Sınıf Başak Matbaacılık Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Zamirler

6. ETKİNLİK

Yandaki resimden yola çıkarak bir “karşılıklı konuşma” yazalım. Oluşturduğumuz konuşmada varlıkların yerini tutan sözcükleri kullanalım (zamirler) ve daha sonra bunların altını çizelim.

Kaan: Merhaba, sen kaykaya mı biniyorsun?
Mert: Evet. Sen de sever misin kaykaya binmeyi?
Kaan: Evet, ben de çok severim.
Mert: Ahmet de çok sever. Biz hergün burada kaykaya bineriz.
Kaan: Siz çok eğleniyor olmalısınız.
Mert: Sen de gelsene, birlikte bineriz.
Kaan: Ama benim kaykayım yok ki…
Mert: Bende fazladan var, istersen sana verebilirim.


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 270-271-272-273-274, Çocuk Senfoni Orkestrası Venezuella’dan Gelen Misafirlerini Ağırladı dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!