Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 17-18-19-20-21, Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

  • Hikayenin zamanı nedir?

Cevap: Bir pazar sabahı, geçmiş zaman

  • Hikaye nerede geçmektedir?

Cevap: Bir çocuğun odasındaki kitaplıkta.

  • Hkayedeki olay nedir?

Cevap: Kitaplıktaki kitapların, kimin daha değerli olup olmadığı konusunda aralarında tartışmaları.

  • Hikayedeki ana karakter ve yardımcı karakterler kimlerdir?

Cevap: Hikayedeki ana karakter kitaplardır. Tek bir ana karakter yoktur. Yardımcı karakter ise kitapların sahibi çocuktur.

2. ETKİNLİK

Sabah olurken Wlat disney kahramanlarından Mikiler uyanır ve hoplayıp zıplamaya başlarlar. Gürültüye Don Kişot uyanır ve mikilere söylenir. Kendisinin kitaplıktaki en yaşlı kitap olduğunu ve kendine saygı gösterilmesini ister. Onlar tartışıtken Güliver’in Gezileri söze karışır. Don Kişot’un bir çocuk kitabı olmadığını iddia eder. Don Kişot buna karşı çıkar. Küçük Prens lafa karışır. Güliver’in ilgi çekici bir kitap olmadığını, dünyasında normal insanların olmadığını söyler. Güliver kendini savunur.

Bu arada La Fontaine uyanmıştır. Kendisinin üç defa okunduğunu, bu yüzden en değerli kitabın kendisi olduğuu söyler. Kendisinin güldürürken düşündüren hikayelerinin olduğunu, çocuklar tarafından bu yüzden çok sevildiğini söyler ve bir fabl anlatır. Nasrettin Hoca bu fablı komik bulmaz. Kendi fıkralarının daha komik olduğunu iddia eder. Eşeğine ters biner herkes ona güler. Endersen laf atar. Kendi masallarının hepsinden değerli olduğunu söyler.

Kitaplar tartışırken çocuk uyanır. Yatağından kalkar kitaplığa doğru yürür. Bütün kitaplar beni oku beni oku diye bağırmaya başlar. Çocuk onlara kızar. İçlerinden bir kitap seçer ve okumaya başlar.

3. ETKİNLİK

1- Yazar hangi metinde metnin şahıs kadrosunda yer almaktadır?

Cevap: “1. Metin” de.

2- Yazar, hangi metinde olayları dışarıdan gözlemleyerek anlatıyor?

Cevap: “2. Metin” de.

3- Hikayenin birinci kişi ağzından anlatıldığı metin hangisidir?

Cevap: “1. Metin”

4- Hikayenin üçüncü kişi ağzından anlatıldığı metin hangisidir?

Cevap: “2. Metin”

4. ETKİNLİK

Satandart Türkçeyle Yazılmayan KelimelerStandart Türkçeyle İfadesi
MemedMehmet
BeğBey
GazataGazete
YürünYürüyün

5. ETKİNLİK

(Aşağıdaki tanıtım metnini örnek alarak yazabilirsiniz.)

NASRETTİN HOCA

Nasrettin Hoca, 1300’lü yıllarda Konya yakınlarındaki Akşehir’de yaşadığına inanılan mizahi bir figürdür. Komik hikayeleri, anektodları, özlü sözleri ve fıkralarıyla hatırlanan Nasreddin Hoca aynı zamanda felsefi kişiliği de olan bir bilgedir.

Osmanlı’nın hakim olduğu coğrafyanın büyük kısmında bilinen Nasrettin Hoca, bir çok ulus tarafından da sahiplenilmektedir.

Her sene 5-10 Temmuz tarihlerinde Akşehir’de Nasrettin Hoca adına bir festival düzenlenir.

Eskişehir Sivrihisar’da doğduğu, daha sonra Akşehir’e yerleştiği rivayet edilir. 1275-76 veya 1285-86 yılları civarında Akşehir’de vefat ettiği, kabri olduğu tahmin edilen ve daha sonra da kabir olarak düzenlenmiş mezarı da burada bulunmaktadır.

Afgan’lardan İranlılar’a, Özbek’lerden Araplar’a kadar pek çok halk tarafından sahiplenilen Nasrettin Hoca, Hoca, Molla, Hacı, Efendi gibi lakaplarla anılır.

Orta Asya’da Efendi lakabıyla bilinen Nasrettin Hoca’nın Özbek, Azeri veya Uygur kökenli olduğu düşünülmektedir.

Evrensel ve zaman tanımaz fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yaptığı mizahi vurgularla yalnızca Türk değil dünya edebiyat tarihinin önemli bir figürü olup 1996-1997 yılları UNESCO tarafından Uluslararası Nasretti Hoca yılı ilan edilmiştir.

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

A.

gel – mek            sev – mek         sız – mak           yat – mak        böl – mek

pil – mek             koş – mak         sur – mak           tuz – mak        sar – mak

B. 

gel, sev, sız, yat, böl, koş, sar

8. ETKİNLİK


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!