Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 198-199-200-201-202-203, Çılgın Dedemin Zaman Makinesi metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 198 ⇐

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını bularak örnekteki gibi eşleştiriniz.

[8] Çok koyu.
[3] Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen, ateşe dayanıklı parlak bir mineral, evren pulu.
[6] Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.
[1] Birinin adına sunma, armağan etme.
[4] İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. değerli süs eşyalarının saklandığı kutu.
[7] Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş.
[2] Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç.
[5] Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.
[  ] Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi.

b) Metinde geçen aşağıdaki diğer kelimelerin anlamlarını sözlükten yararlanarak yazınız. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.
cümlem: Yaptıracağım heykelin ölçüleri için bugün atolyene uğrayacağım.

sadık: Dostluğu ve bağlılığı içten olan, birine ya da bir şeye içtenlikle bağlı bulunan.
cümlem: Köpekler insanların en sadık dostlarıdır.

ikaz: Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
cümlem: Bahçedeki köpek konusunda seni ikaz etmiştim.

rampa: Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
cümlem: Rampa aşağı giderken bisikletin frenlerini ara ara sık ki kayıp düşme.

rota: Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
cümlem: Gemi rotasından çıkınca kaptanla iletişime geçmeye çalıştık.

ezgi: Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi
cümlem: İyi dinlersen doğadaki ezgi gibi hoşa gidecek bir müzik bulamazsın.

seyir: Bir yerden başka bir yere gitmek için yola çıkma
cümlem: Otobüs seyir halindeyken inilmez ve binilmez.


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 199 ⇐

2. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını önce sözlü olarak tahmin ediniz. Sonra deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız.

mahsur kalmak: bir yerden çıkamamak

küplere binmek: çok öfkelenmek

sevinci kursağında kalmak:bir engel sebebiyle hayal kırıklığına uğramak

yüreği ağzına gelmek: birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek

kalbi yerinden çıkmak: Çok korkmak ya da çok heyecanlanmak.
dili tutulmak:sevinç, korku, şaşkınlık vb. sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak

b) Yukarıdaki deyimlerden en az üçünü kullanarak bir paragraf yazınız.

Otobüsün kapıları arızalanmıştı. Hiç kimse otobüsten inemiyordu. İçeride mahsur kalmıştık. Motordan da dumanların çıkması herkesin yüreğini ağzına getirdi. Bu sırada otobüsten çıkamayıp küplere binen bir adam ayağıyla pencereleri tekmeleyerek camları kırmaya çalışıyordu.


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 200 ⇐

3. ETKİNLİK

“Çılgın Dedemin Zaman Makinesi” adlı metin ile “Sınıf Başkanı” metnini gerçekleşen olaylar bakımından karşılaştırınız. Buna göre hangisi kurgu, hangisi gerçek bir metin olabilir?

“Çılgın Dedemin Zaman Makinesi” metninde henüz gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar gerçekmiş gibi anlatılmıştır.

“Sınıf Başkanı” adlı metinde ise gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan olaylar anlatılmıştır.

Bu özelliklere göre Çılgın Dedemin Zaman Makinesi metni kurgu; Sınıf Başkanı metni ise gerçek bir metindir.


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 201 ⇐

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyeyle ilgili boş bırakılan bölümleri, aşağıda verilen yönergeye göre yazınız.

Hikâyenin adı: Çılgın Dedemin Zaman Makinesi

Hikâyenin yazarı: Sara Gürbüz Özeren

Hikâyede geçen olay: Dedesinin zaman makinesine binip dönmeyeceğini düşünen Yavuz gizlice makineye girip onu çalışmaz hale getirmek istemesi ve sonrasında uzayda yol alması.

Hikâyenin kişileri: Dünda, profesör, Orhan, Hala.

Hikâyenin zamanı ve yeri: Zaman makinesinin içi, günlerden bir gün.

Hikâyedeki kahramanların özellikleri: Yavuz duygusal ve meraklıdır. Profesör çılgın bir mucit, sevecen ve pozitiftir. Orhan iyi bir asistandır. Hala iyi yürekli ve endişelidir.

Hikâyedeki en etkilendiğim bölüm:

Ben Yavuz’un yerinde olsaydım zaman makinesine binip

Ben yazarın yerinde olsaydım hikâyeyi şöyle bitirirdim:


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 202 ⇐

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki paragrafta ünsüz benzeşmesi görülen kelimeleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.

ünsüz benzeşmesi

ateşten

düdükten

faydalanılmıştır

birlikte

karşılaştırılmıştır

sağlanmıştır

kullanılmıştır


⇒ Çılgın Dedemin Zaman Makinesi Metni Cevapları Sayfa 203 ⇐

6. ETKİNLİK

Etkinliği aşağıda verilen yönergeye göre yapınız.

• Zaman makinesiyle geçmişe doğru yolculuğa çıktığınızı hayal ediniz. Hangi döneme ve
nereye gittiğinizi; orada kimlerle ve nasıl bir olayla karşılaştığınızı anlatan bir hikâye yazınız.
• Yazınıza bir başlık belirleyiniz.
• Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine uygun yazınız.
• Anlatımınızı zenginleştirmek için anlatım biçimlerinden yararlanınız.
• Çalışmanızı elektronik postayla bir arkadaşınıza gönderiniz.

Yazma alışkanlıklarınızın gelişmesi için bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 198-199-200-201-202-203, Çılgın Dedemin Zaman Makinesi metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!