Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Eksen Yayıncılık, sayfa 59-62-63,
Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp metni cevapları ve soruları 
(Milli Kültürümüz Teması)


Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları - 6. Sınıf Eksen Yayıncılık

Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları – 6. Sınıf Eksen Yayıncılık


Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları Sayfa 59
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır…”

Misafir ağırlamak, misafiri ağırlayan kişinin evini bereketlendirir. Misafire yapılan ikramlar evden bir şey eksiltmez, aksine çoğaltır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Gelenek” ne demektir? Geleneklerimizden bildiklerinizi sınıfta açıklayınız.
Gelenek, bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. Misafirperverlik, düğün, kına gecesi, asker uğurlama, bayramlaşma başlıca geleneklerimizdir.

• “Misafirperverlik” ne demektir? Misafirperverliğin göstergesi olan davranışlar, özellikler nelerdir?
Misafirperverlik, evde konuk ağırlamayı sevme durumudur. Misafir için özel hazırlık, özel yapılan ikramlar, misafire güler yüzle davranma, sohbet etme, en iyi şekilde ağırlamak için gerekirse fedakarlık yapma gibi davranışlar misafirperverlik göstergeleridir.

• Evinize gelen misafirleri “iyi ağırlamak” için neler yapıyorsunuz? Evinize gelen misafirleri niçin iyi ağırlamaya dikkat ediyorsunuz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Bir köye gelen turistlerin, köylü bir aile tarafından ağırlandığını, ev sahibinin fakir olduğu için ikram olarak kümesindeki tavukları misafirlere sunduğuna dair bir olay anlatılıyor olabilir.

“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?
Yolda arabaları arızalanan iki Alman turistin bir köy evinde misafir kalması.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?
Christoph Crosser, Christoph Crosser’in karısı, köylü aile.

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?
1970’li yıllar.

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Christoph Crosser çalıştığıı şirket tarafından Türkiye’de görevlendirilmek istenmesi, Christoph Crosser’ın da Türkiye’de yaşayıp yaşamayacaklarını anlamak için Türkiye’ye gezi düzenlemeleri.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
İki Alman’ın Türkiye’yi gezerken araçlarının bozulması. Bir köy evinin kapısını çalıp yardım istemeleri. Köylü ailenin iki Alman’ı misafir etmesi. Onlara kalan son tavuklarını pişirip ikram etmeleri.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Turistlerin, köylü ailenin yemek ikramının kalan son tavukları olduğunu anlamaları ve duygulanmaları. Christoph Crosser’ın bu olayı emekli olduğunda basın toplantısında anlatması.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?
Serim bölümünde Alman turistlerin Türk insanı hakkında çekinceleri vardır. Çözüm bölümünde ise bu çekinceleri ortadan kalkmıştır.


Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları Sayfa 62
⇓⇓⇓


“Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Hikaye

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Uygundur. Hikayenin kişileri, yer, zaman ve olay bellidir.

4. ETKİNLİK

a. “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Alman çiftin en çok merak ettiği şey nedir?
Türklerin nasıl insanlar olduğu.

2. Alman çiftin arabaları nerede duruyor?
Kapadokya yakınlarında ıssız bir yolda.

3. Arabaları bozulan çift ne yapıyor?
Yakınlarındaki bir evin kapısını çalıyorlar.

4. Türk ev sahibi, Alman çifti nasıl karşılıyor?
Güler yüzle karşılıyor.

5. Alman çift, evlerine konuk oldukları insanların fakir olduklarını nereden anlıyor?
Evdeki eşyalardan.

6. Türk aile, Alman çifti nasıl ağırlıyor?
Güler yüzle ağırlıyor.

7. Türk aile, tok olduklarını anlatmalarına rağmen sizce niçin Alman çiftle birlikte sofraya oturuyor?
Türk adetlerinde evdeki herkes tok da olsa sofraya oturur.

8. “Diller farklı olsa da gönüllerin anlaşması” sözünden ne anlıyorsunuz?
İnsanlar duygularla da anlaşabilir.

9. Cristoph, sabah uyandığında niçin endişeleniyor?
Karısını yanında göremediği için.

10. Alman çifti ağlatan neden nedir?
Türk ailenin kümesteki son tavuğu misafirlere ikram olarak sunmaları.

11. Alman çift, şahit oldukları olaydan sonra neyi anlıyor?
Türklerin hoşgörülü, iyi kalpli ve yardımsever bir millet olduklarını.

12. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp Metni Cevapları Sayfa 63
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Türklerin misafirperverliğini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Türklerin misafire ne kadar değer verdiklerini anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Türkler misafirleri için gerekirse son lokmalarını feda edecek kadar misafirperver bir millettir.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp” başlığını kullanmış olabilir?
Metinde anlatılanlara dikkat çekmek için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Türklerin Misafirperverliği

9. ETKİNLİK

İstediğiniz konuda bir konuşma metni hazırlayınız ve bu metinde 6. etkinlik sırasında öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanınız. Metninizi yazdıktan sonra konuşmanızı yapmaya hazırlanınız ve konuşmanızı yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Eksen Yayıncılık, sayfa 59-62-63,  Boş Bir Kümes, Birkaç Dolu Kalp metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın1 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!