5. Sınıf Cem Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Birey ve Toplum Teması Neler Biliyorum Neler Yapabiliyorum?

5. sınıf Türkçe Cem Yayınları çalışma kitabı, sayfa 26, 27, 28, “Birey ve Toplum Teması”  Neler Biliyorum? Neler Yapabiliyorum? tema sonu değerlendirme sorularının cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

ç. Sevgi, saygı, hoşgörü

2. SORU

c. ailesinde sevgi, saygı, hoşgörü olması gerekir.

3. SORU

aile ⇒ Evlilik yoluyla oluşan, toplum içindeki en küçük birlik.
okul ⇒ Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep.
birey ⇒ Toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.
toplum ⇒ Bir arada yaşayan ve iş birliği yapan insanların tümü.
akraba ⇒ Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.

4. SORU

[D] Kurallar, hayatı düzene koymaya yarar.
[Y] Trafik kuralları sadece araçlar içindir.
[D] Okulun kurallarından biri de uygun kıyafetle gelmektir.
[Y] Sınıf kurallarını okul müdürü belirler.

5. SORU

– İleride kaza olduğu için trenler çalışmıyormuş. (Niçin?)
– Van’a bundan tam on beş yıl önce gitmiştim. (Ne zaman?)
– Yirmi beş yaşına kadar köyden dışarıya adımını atmadı. (Kaç yaşına kadar?)
– Bütün aile Diyarbakır’a uçakla gelmişti. (Neyle?)
– Yarım saattir durakta arkadaşlarımı bekliyorum. (Nerede?)
– Bu paraları geçen annemden aldım. (Kimden?)
– Rüzgar ağaçların yapraklarını sağa sola savuruyordu. (Ne?)
– Derdini söylemeyen, derman bulamaz. (Kim?)

6. SORU

fikir düşünce
talebe öğrenci
muzaffer galip
konuk misafir
emniyet güvenlik
bilgin alim
kelime sözcük
ırak uzak

7. SORU

b. Yüzyıllar önce dinazorlar yaşarmış. (doğrusu dinozor)

8. SORU

– Çeşme suyu nerelerden gelebilir?
Cevap: Dağdan, akarsulardan, yer altından, barajlardan, yağmur sularından.
– Çeşme hangi tür malzemelerden yapılabilir?
Cevap: Ağaçtan, betondan, mermerden, tuğladan, sacdan.
– Hangi varlıklar çeşmelerden su içebilir?
Cevap: Kuşlar, insanlar, köpekler, inekler, kediler, koyunlar, tilkiler.
– Çeşme nerelerde bulunabilir?
Cevap: Köylerde, cami avlularında, yol kenarlarında, çarşılarda, sokaklarda, tarlalarda.
– Çeşme suyunun boşa gitmemesi için neler yapabiliriz?
Cevap: Musluk takabiliriz. Çeşme önüne yalak yapıp biriken suyun hayvanların içmesini sağlayabiliriz. Akan suyu bir depoda biriktirip temizlik için kullanabiliriz.
– Çeşmeden akan suyu hangi amaçlarla kullanabiliriz?
Cevap: Susuzluğumuzu gidermek için. Elimizi yüzümüzü yıkamak için. Hayvanlara su verebilmek için. Bahçemizi sulamak için. Arabamızı yıkamak için. Serinlemek için.