Birey ve Toplum Teması Tema Sonu Değerlendirme


4. sınıf Özgün Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 68-69, Birey ve Toplum Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Birey ve Toplum Teması Tema Sonu Değerlendirme

Birey ve Toplum Teması Tema Sonu Değerlendirme

1. SORU

Aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü: TOPLUM

2. SORU

Cevap: A. Can, ders çalışıyor.

3. SORU

Cevap: 4. Nasıl baktılar?

4. SORU

Cevap: C.

5. SORU

Cevap: D. Sevgi

6. SORU

Metnin Konusu: Kötü duygulardan kurtulmak

Ana düşüncesi: Olumsuz duygulardan kurtulup sevgi ve dostluğu tüm dünyaya yaymalıyız.

7. SORU

Metne Uygun Başlık: İsterdim

8. SORU

Cevap: A. Bu evde yaşlı ve kimsesiz bir adam yaşıyordu. (yaş-lı, kimse-siz kelimeleri ek alarak yeni anlam kazanmışlardır)

9. SORU

b-t-t-t-s-d-olus-sirasi

10. SORU

“İnsan Hakları” sözcük öbeğinin çağrıştırdıkları:

  • Hak ve özgürlük
  • Eşitlik
  • Adalet
  • Din ve vicdan özgürlüğü
  • Düşünce özgürlüğü
  • Seçme ve seçilme hakkı
  • Yaşama hakkı
4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın