Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 44-45-46-47,
Bilmeyen Var mı? metni etkinlik cevapları ve soruları
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


5. Sınıf MEB Yayınları Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları


Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 44
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir.
Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şehitler: ŞÜHEDA

2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan: CÜDA

3. Sınır boyu: SERHAT

4. Bağımsızlık: İSTİKLAL

5. Özgür: HÜR

6. Utanma duygusu, utanç: HAYA

7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça: CONTA

8.  Bir işi yerine getirmek için verilen söz: VAAT

9. Ufuklar: AFAK

10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set: BENT

11. Batı: GARP

12.  Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik: EZEL

13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş: ENGİN

Bilmeyen Var mı? Metni Bulmaca

Bilmeyen Var mı? Metni Bulmaca

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

Bilmeyen Var mı? Metni Deyim Eşleştirme

Bilmeyen Var mı? Metni Deyim Eşleştirme

b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

1. Cümle: Arkadaşımı teniste yenemeyeceğimi anlayınca pes ettim.

2. Cümle: Dile kolay, Aysel Hanım 35 yıldır öğretmenlik yapıyormuş.


Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 45
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?
Ali, öğretmeni ödev verdiği için İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor.

2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?
Bakkal Salim Amca ve kırtasiyeci Mehmet Amca İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?
Ali, İstiklal Marşı’nı mahallesindeki iki esnafın ve tüm aile bireylerinin ezbere bildiğini anlayınca, “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor.

4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?
Metindeki bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi, koyu yazılan yerlerin daha etkili ve vurgulayarak okunacağını belli etmektir.

5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık
koyardınız?
Metnin başlığı ile içeriği uyumludur. Ben olsaydım metnin başlığını (örnektir) “Herkes mi Biliyor?” koyardım.

6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?
İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özgürlüğünün sembolüdür. İstiklal Marşı, milletimiz verdiği bağımsızlık mücadelesini en iyi şekilde anlatan bir şiirdir. Milli mücadele ruhunu unutmamak, daima hatırlamak için İstiklal Marşımızı ezbere bilmek önemlidir.

7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”
sözünden ne anlıyorsunuz?
İstiklal Marşı, bağımsızlığımızı geri kazanmak için verdiğimiz zorlu mücadeleler, cefalar, fedakarlıklar sonucunda yazılmıştır. Tekrar bu acıları çekmemizi istemediği için Mehmet Akif Ersoy “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”  temennisinde bulunmuştur.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

(Eş sesli kelimelerin altları çizilerek mavi renkle gösterilmiştir)

Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.

Ama daha çok kıta var.

Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.

Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım.

Ben bir de ablama bakayım.

Karnım ama yemekten önce işimi bitireyim.

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.

1. Cümle: En fazla yüze kadar saymayı biliyorum.

2. Cümle: Dün gece düşümde köydeki inekleri gördüm.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.

– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( neden/ sonuç )

– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( neden/ sonuç )

– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( amaç/ sonuç )

– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( amaç/ sonuç )

– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( neden/ sonuç )

– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( neden/ sonuç )

– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( amaç/ sonuç )


Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 46
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.

Kişiler: Ali, Bakkal Salim Amca, Kırtasiyeci Mehmet Amca, Ali’nin annesi, Ali’nin babaannesi, Ali’nin dedesi, Ali’nin babası, Ali’nin ablası

Yer: Salim Amca’nın bakkalı, Ali’nin evi.

Zaman: Geçmiş zaman

Olay: Ali’nin İstiklal Marşı’nı ezberleme çabaları ve Ali’nin İstiklal Marşı’nı herkesin ezbere bilmesine duyduğu şaşkınlık.

7. ETKİNLİK

‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.

Hazırladığınız sunumu sınıfta yapınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?
İstiklal Marşımız futbol müsabakalarında, ödül törenlerinde, askeri törenlerde ve mezuniyet törenlerinde okunur.

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?
İstiklal Marşımızı okurken hazır olda durmaya, sağa sola bakmamaya, bayrağımıza bakarak marşı yüksek sesle, takılmadan ve doğru olarak söylemeye dikkat etmeliyiz. Başka bir yerde İstiklal Marşı okunuyorsa, bir kenara geçip hazır ol durumuna gelerek biz de marşı okuyarak eşlik etmeliyiz.


Bilmeyen Var mı? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 47
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ,
tamam gibi kelimelerden sonra konur.

( 2 ) Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!
( 3 ) Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
( 4 ) Bilmez miyim oğlum, dedi.
( 5 ) Hayır, şimdi olmaz Ali.
( 1 ) Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.

10. ETKİNLİK

Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir?
Hikâyenin devamını yazınız.

(Örnektir)

Kendisine sıra gelince Ali sırasından kalktı, tahtaya doğru yürüdü. Heyecanlıydı fakat ezberini iyi yapmıştı. Hiç takılmadan, duygu dolu bir şekilde marşı okudu.

Okumayı bitirince sınıfta kısa bir sessizlik oldu. Herkes duygulanmış, Ali’ye bakıyordu. Sessizliği öğretmenin alkışı bozdu. Öğretmenle beraber bütün sınıf hep birlikte kuvvetlice Ali’yi alkışlamaya başladılar. Kimisi coşkusundan ıslık çalıyor, kimisi sıraya vurarak tempo tutuyordu. Ali bu durum karşısında hem şaşırdı, hem utandı. Başını öne eğdi utancından.

Öğretmen:

— Utanma Alicim. Utanılacak bir şey yok. Marşı hakkını vererek okudun. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum. Önümüzdeki ay yapılacak olan İstiklal Marşı’nı okuma yarışmasına katılır mısın?

Ali çok sevinmişti bu teklife. “Evet!” diye heyecanla bağırdı. Eve gidince müjdeli haberi ailesiyle paylaştı. Tüm aile, Ali’yle birlikte sevindi. Hepsi onunla gurur duyuyordu.


Gelecek Derse Hazırlık

Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 44-45-46-47,  Bilmeyen Var mı? metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

7 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!