6. Sınıf Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Bilmeceli Masal Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 110-111-112-113-114-115, Bilmeceli Masal dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Metni dinlemek için oynat (  ) tuşuna basınız.


Bilmeceli Masal Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

Bilmeceli Masal Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Bilmeceli Masal adlı metindeki olay, yer, zaman ve şahıs kadrosu

Metindeki olay nedir?
Telli Senem isimli genç kıza talip olan üç yiğit gencin, kız ile evlenebilmek için hüner kazanmaları ve kızı hastalığından kurtarmaları.

Metindeki şahıs kadrosunu belirleyiniz ve bu kahramanların özelliklerini yazınız.
Telli Senem: Güzelleri güzeli genç bir kız
Kızın Babası Tuzu Kuru Adam: İnatçı, mükemmelliyetçi
Üç Yiğit: Azimli, kararlı ve iyiliksever

Metindeki olayın nerede geçtiğini açıklayınız.
Metindeki olay dağlar ardındaki bir köyde geçmektedir. Ayrıca üç yiğidin hüner kazanmak için gittikleri Çinimaçin ülkesi de vardır.

Metindeki olayın geçtiği zamanı belirleyiniz.
Geçmiş bilinmeyen bir zaman.

2. ETKİNLİK

yıl → Eş anlamlısı: sene
Cümle: Önümüzdeki sene başka bir okula gideceğim.

yel → Eş anlamlısı: rüzgar
Cümle: Şiddetli rüzgar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

koşul → Eş anlamlısı: şart
Cümle: Oyundaki tek koşul diğer oyunculara zarar vermemek.

3. ETKİNLİK

Türk masalları genelde bir tekerlemeyle başlar. → Nesnel

Her çocuk kesinlikle masal dinlemeyi sever. → Öznel

Masallarda yer ve zaman belirsizdir. → Nesnel 

Masallarda gerçekte yaşanabilecek olayların yanı sıra olağanüstülüklere de yer verilir. → Nesnel

4. ETKİNLİK

Soru: Yiğitler hüner kazanmak için hangi ülkeye gidiyorlar?

Soru: Telli Sinem ölümcül hastalıktan nasıl kurtuluyor?

5. ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?
Cevap: Telli Senem ve onunla evlenmek isteyen üç gencin başından geçenler.

b. Dinlediğiniz metnin başlığı ile içeriği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Masalın sonunda ne olduğu ile ilgili bir cevap verilmeyip dinleyicilere sorulmuştur. Bilmeceli Masal başlığı metne uygundur.

c. Siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık koyardınız?
Cevap: Telli Senem ve Üç Yiğit

6. ETKİNLİK

Bir varmış bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Zaman zaman içinde kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, varlıklı bir adamın güzel bir kızı varmış.

Az gittik uz gittik. Dere tepe düz gittik. Altı ay bir de güz gittik. Döndük baktık arkaya bir arpa boyu yol gitmişiz.

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken anam düştü eşikten babam düştü beşikten.

 • Ben giderim o gider
  Yanımda tın tın eder.
  Cevap: Baston
 • Uzaktan baktım bir kara taş
  Yanına vardım dört ayak bir baş
  Cevap: Kaplumbağa

LEYLEK
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Haydi verin et yesin
Et yemezse ot yesin.

TAVŞAN
Uçan kuşla yarışır
Bazen aklı karışır
Dağdan taştan iner
Çalı dibine siner
Bizim minik tavşan
Yaman mı yaman

7. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Bir varmış bir yokmuş → Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

Kardeşim Ahmet Melih 04.03.1998 tarihinde doğdu. → Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. 

İkincisi başka bir köyde kambur bir aynacıya rastlamış. → Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

Üç yıl dediğin de ne ki → Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

Aradan ben deyim otuz beş, sen de kırk beş yıl geçmiş. → Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

9. ETKİNLİK

a. İsmin yerini tutan kelimeler (zamirler)

 • onlar
 • öteki
 • onu, ben, sen
 • kendisine
 • hangisi
 • herkes, onu, kimse

b. İçinde zamirler bulunan cümleler

Babama ötekini alalım dedim ama beni dinlemedi. → öteki (defter) , ben (Ahmet)

O buradan gitmeden bana rahat uyku yok. → o (Süleyman), bana (Recep)

Şuradaki uygun görünüyor, bunu oraya yerleştirelim. → şuradaki (yap bozdaki boşluk), bunu (yap boz parçası), oraya (yap bozdaki uygun boşluk)

10. ETKİNLİK

Yiğitlerim, gidin dağlar, çöller aşın.

Ayna yiğit koynundan aynanı çıkarmış bakmış.

Araba yazar evin önünde durdu.

Misafirler otelde kalmaya karar verdiler.

Yiğitlerin birbirlerinin yolları burada ayrılıyor, dedi.

Kızın baba yiğitlerin yolu yolunda evi evinde gitsin dedi.

11. ETKİNLİK

b-m-televizyon

 

1- Televizyon → yalın hal

2- Televizyonu belirtme hali

3- Televizyona → yönelme hali

4- Televizyonda → bulunma hali

5- Televizyondan ayrılma-çıkma hali


6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın