Bilmece Metni Cevapları

Bilmece metni cevapları ve soruları, Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 118-121-122-123
(Çocuk Dünyası Teması)

Bilmece Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Bilmece Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Bilmece Metni Cevapları Sayfa 118

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulmaya çalışınız. Cevaplarınızın doğru olup olmadığını, bu metnin işlenişinin sonunda yer alan “Bilmecelerin Doğru Cevapları” bölümüne (124. sayfa) bakarak kontrol edebilirsiniz.

Cevap: 

“Baldan tatlı, baltadan ağır.” UYKU

“İçi bulut, dışı odun.” EKMEK

“Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.” AY

“Kandilde var, mumda yok; mendilde var, çulda yok.” DİL

“Dağı var, taşı yok; köyü var, adamı yok; ırmağı var, suyu yok.” HARİTA

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Bilmece sormayı ya da cevaplamayı sever misiniz? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

• Bilmecelerin hem eğlendirici hem de düşündürücü olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet, bilmecelerin doğru cevaplarını bulmak eğlencelidir. Doğru cevapları bulurken beynimizi zorlarız, düşünürüz. Bu da zihnimizin gelişmesine katkıda bulundurur.

• Herhangi bir bilmece biliyor musunuz? Biliyorsanız sınıfta arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap: Sıcak kahve nasıl içilir? (Fincanla)

Bilmece Metni Cevapları Sayfa 121

3. ETKİNLİK

“Bilmece” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Tiyatro

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. Kişiler ve diyaloglar bellidir.

Bilmece Metni Cevapları Sayfa 122

4. ETKİNLİK

a. “Bilmece” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki her maddede, bir kelime grubu yer almaktadır. Her kelime grubu, “Bilmece” adlı metinden bir cümleyi oluşturmaktadır. Bir grupta yer alan bütün kelimeleri kullanmaya dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.

Örnek:
Kelime Grubu : Sorduğum / şifa / bilmece / hastalara / benim / deva / dertlilere
Anlamlı ve Kurallı Cümle: Benim sorduğum bilmece hastalara şifa, dertlilere deva.

a. aldım / bin / bir / sokakta / tane / oldu / tane / evde

Cevap: Sokakta aldım bir tane, evde oldu bin tane.

b. hatta / yemek / efendim / gelince / vakti / yedirecekler / bir / tabii / yemek / bize

Cevap: Efendim, hatta yemek vakti gelince tabii bize bir yemek yedirecekler.

c. bir / ilk /şey / sererler / önce/ ortasına / odasının / yemek

Cevap: İlk önce yemek odasının ortasına bir şey sererler.

ç. kahve /çay / birer / bize / getirirler / birer / de

Cevap: Bize birer çay birer de kahve getirirler.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’e ne soruyor?

Cevap: Bilmece.

2. Karagöz’ün Hacivat’ın sorusunu kendinden emin bir şekilde cevapladığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Karagöz’ün “Bilmece demek, ben demek; ben demek, bilmece demek. Söyle bilmeceni, al cevabını.” sözlerinden bunu anlıyoruz.

3. Karagöz ilk bilmeceye hangi cevabı veriyor? Karagöz niçin bu cevabı veriyor?

Cevap: Tahtakurusu cevabını veriyor. Tahtakurularının hemen çoğalacağını düşünerek bu cevabı veriyor.

4. Karagöz’ün bilmecelere doğru cevap vermekte başarılı olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Söylenemez. Karagöz her bilmeceye yanlış cevap vermektedir.

5. Hacivat’ın “hastalara şifa, dertlilere deva” olarak anlattığı şey nedir? Siz Hacivat’ın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Limondur. Limonda bulunan C vitamini vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle Hacivat’ın düşüncesi doğrudur.

6. Hacivat, Karagöz’ü limon cevabına ulaştırmak için hangi ipucunu veriyor? Siz olsaydınız nasıl bir ipucu verirdiniz?

Cevap: Yemeklere katılması ipucunu veriyor. Ben olsam ekşi derdim, yüzümü buruştururdum.

7. Karagöz’ün, söylenenleri yanlış anlayan, alaycı bir insan olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

Cevap: Evet, Karagöz alaycı bir insandır.

8. “Benim bilmecelere karnım tok.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Her türlü bilmeceyi bilebileceğini, bu konuda usta olduğunu söylemek istemektedir.

Bilmece Metni Cevapları Sayfa 123

9. Karagöz, metnin sonunda Hacivat’ı niçin dövüyor?

Cevap: Hacivat soruları çabuk bildiği için.

10. “Bilmece” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Bilmece” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Metin bilmecelerle ilgili olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Karagöz ile Hacivat’ın Bilmece Muhabbeti

8. ETKİNLİK

“Bilmece” adlı metnin tür özelliklerini fark etmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yazar, “Bilmece” adlı metni niçin yazmış olabilir?

Cevap: Bilmeceleri, Hacivat ve Karagöz’ün kullanarak okuyucuyu eğlendirmek için.

b. “Bilmece adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Hacivat ve Karagöz’ün arasında geçen olayları anlatmaktadır.

c. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belli değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Olaylar yaşanmış da olabilir yaşanmamış da.

ç. “Bilmece’ adlı metinde anlatılan olaylar gerçekten yaşanmış olabilir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Haklıdır. Metinde olağanüstü bir olay yoktur.

d. “Bilmece” adlı metindeki yay ayraçlar içinde yer alan ifadeler niçin kullanılmış olabilir?

Cevap: Kişilerin hareketleri, düşünceleri hakkında direktif vermek için.

e. “Bilmece” adlı metin, sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur. Kişiler, diyaloglar ve direktifler metinde yer almaktadır.

9. ETKİNLİK

Bu bölümde, sizden empati kurarak (kendinizi bir başkasının yerine koyarak) bir konuşma yapmanız istenmektedir. Bunun için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
“Siz Hacivat olsaydınız Karagöz’ün her şeyi yanlış anlaması size neler hissettirirdi, hangi tepkiyi ya da tepkileri vermenize neden olurdu?”

Kendinizi Hacivat’ın yerine koyduğunuzdaki duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

8 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!