Bilmece Dinleme Metni Cevapları (7. Sınıf Dersdestek)

Bilmece dinleme metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 101-102-103-104-105
(Milli Kültürümüz Teması)

Bilmece Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Bilmece Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Bilmece Dinleme Metni Cevapları Sayfa 101

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

a. Efendim, Karagöz’üm yine penceresinde uyuklamaktadır.

b. İlahi Karagöz’üm, kusuyorum olur mu, susuyorum, dedim.

c. Tüh Allah müstahakını versin!

ç. Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım.

d. Talaş değil Karagöz’üm, telaşla dedim.

e. Ben bilmeceyi sormadan gidersen pataklarım!

Cevap: 

[d] Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar.

[ç] Sevgiyle karışık bir azarlama sözü.

[c] Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.

[e] Rastgele vurarak dövmek.

[b] “Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz.

[a] Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak.

➜ Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altlarını çizip anlamlarını yazınız. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Anlamı: Şaşırmak

• Soracağım ama laf sokuşturup aklımı karıştırıyorsun.

Anlamı: Birini ne yapacağını bilemez duruma getirmek, şaşırtmak, bocalatmak.

• Yine sinirlerim bozulmaya başladı.

Anlamı: Çok sinirlenmek, ne yapıp edeceğini bilmeden şaşkın, karmaşık bir duruma düşmek

• Köftehor, unuttum. Hangi bilmeceyi soracağımı aklıma getirmiyorsun ki sorayım.

Anlamı: Hatırlatmak

Cümlelerim:

– Kardeşim kek yaptıktan sonra mutfağın halini görünce ağzım açık kaldı.

– Çok heyecanlanıp aklı karışınca kendi ismi yerine babasının ismini söyledi.

– Annem sinirleri bozuk olduğu zamanlar örgü örer.

– Marketten neler alacağını aklına getiremeyince hiçbir şey almadan çıktı.

Bilmece Dinleme Metni Cevapları Sayfa 102

Dinleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Bilmece” metnine göre cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’ü niçin görmek istiyor?

Cevap: Karagöz’ü çok sevdiği için, oradan her geçişinde onun yüzünü görmeden, selam vermeden yapamadığı için.

2. Hacivat’ın sözlerini Karagöz niçin sürekli yanlış anlıyor?

Cevap: Kulakları ağır işittiği için.

3. Hacivat’ın yerinde siz olsaydınız Karagöz’e nasıl davranırdınız?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Karagöz, sormak istediği bilmeceyi Hacivat’a niçin soramıyor?

Cevap: Hacivat’ın sürekli laf sokuşturup Karagöz’ün aklını karıştırdığı için.

5. İnsanın kendine bilmece sorması mümkün müdür? Karagöz’ün kendine sorduğu bilmecenin cevabı sizce nedir?

Cevap: Mümkün değildir. Bilmecenin cevabı cevizdir.

Konuyu Belirleyelim

➜ Dinlediğiniz metnin konusunu söyleyiniz.

Cevap: Bilmece

Karakterleri Tanıyalım

➜ Karagöz ile Hacivat’ın kişilik özelliklerini, dinlediğiniz metne göre karşılaştırarak yazınız.

Cevap: 

Hacivat

 • Bilgili
 • Kibar
 • Sabırsız

Karagöz

 • Cahil
 • Kulakları ağır işiten, her şeyi yanlış anlayan
 • Kaba

Bilmece Dinleme Metni Cevapları Sayfa 103

Canlandırma Yapalım

➜ “Bilmece” metnini ya da herhangi bir Karagöz oyununu gölge oyunu düzeneği ile ilgili araç gereçleri (Karagöz, Hacivat figürleri; perde yerine geçecek ince beyaz kâğıt, mum ya da ışık kaynağı, tef, figürlere takılacak çubuk, zil, düdük) getirip sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

Düşünelim – Yorumlayalım

➜ Millî kültürümüz ile Karagöz oyunu arasındaki ilişki nedir? Yorumlayınız.

Cevap: Karagöz oyunu Türk kültüründeki geleneksel sahne oyunlarımızdan biridir. Bir perdeye karakterlerin yansıtılması ve seslendirilmesi yöntemiyle oynatılır. Bu oyunun baş karakteri Karagöz ve Hacivat’tır. Bu oyunun Milli kültürümüzde önemli bir yer vardır.

Çekimli Fiiller Neler ?

➜ Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin cümleye nasıl bir anlam kattığını fiillerin altındaki noktalı yere yazınız.

Dün akşam kitap okudu.

Cevap: Cümleye görülen geçmiş zaman anlamı katmıştır.

Çevreyi temiz tutmalı.

Cevap: Cümleye gereklilik anlamı katmıştır.

Dayımlar dün bize gelmiş.

Cevap: Cümleye duyulan geçmiş zaman anlamı katmıştır.

Keşke o da bizimle gelse.

Cevap: Cümleye dilek-şart anlamı katmıştır.

Odasında ödev yapıyor.

Cevap: Cümleye şimdiki zaman anlamı katmıştır.

Annem bana kek yapa.

Cevap: Cümleye istek anlamı katmıştır.

Akşam sinemaya gidecek.

Cevap: Cümleye gelecek zaman anlamı katmıştır.

Sessizce yerine otur.

Cevap: Cümleye emir anlamı katmıştır.

Hafta sonu tenis kursuna gider.

Cevap: Cümleye geniş zaman anlamı katmıştır.

➜ Verilen cümlelerde cümleye zaman anlamı katan filleri A kutusuna, zaman anlamı katmayan fiilleri B kutusuna yazınız.

Cevap: 

A kutusu

 • okudu
 • gelmiş
 • yapıyor
 • gidecek
 • gider

B kutusu

 • tutmalı
 • gelse
 • yapa
 • otur

Bilmece Dinleme Metni Cevapları Sayfa 104

➜ Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli yazılan eklerin cümlede hangi kişiyi karşıladığını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap: 

Bilmece Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık - Şahıs Ekleri

Bilmece Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık – Şahıs Ekleri

➜ Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümde kip ve kişi eki alan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin hangi kip ve kişi ekini aldığını noktalı alana yazınız.

HACİVAT — Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Cevap: 2. tekil şahıs, 1. tekil şahıs, 3. tekil şahıs
Geniş Zaman, Şimdiki zamanın hikayesi, Görülen geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hangi Kâzım saçakta kaldı?

Cevap: 3. tekil şahıs
Görülen geçmiş zaman

HACİVAT — Değil efendim yani tam sana seslenecektim ki seni yanımda buldum.

Cevap: 1. tekil şahıs, 1. tekil şahıs
Gelecek zamanın hikayesi, Görülen geçmiş zaman

KARAGÖZ — Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım!

Cevap: 2. tekil şahıs, 1. tekil şahıs
Dilek-Şart kipi, Görülen geçmiş zaman

HACİVAT — Neyse efendim… Söyle bakalım acele bir yere mi gidiyorsun?

Cevap: 2. tekil şahıs, 1. çoğul şahıs, 2. tekil şahıs
Emir kipi, Geniş zaman, Şimdiki zaman

KARAGÖZ — Bir yere gitmiyorum.

Cevap: 1. tekil şahıs
Şimdiki zaman

HACİVAT — Aman Karagöz’üm, desene beni karşılamaya geldin!

Cevap: 2. tekil şahıs, 2. tekil şahıs
Dilek-Şart kipi, Görülen geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hay hay, seni aşılamaya geldim.

Cevap: 1. tekil şahıs
Görülen geçmiş zaman

HACİVAT — Aşılamak değil efendim yani beni karşılamaya mı geldin, demek istiyorum.

Cevap: 2. tekil şahıs, 1. tekil şahıs
Görülen geçmiş zaman, Şimdiki zaman

KARAGÖZ — Pataklarım ha!

Cevap: 1. tekil şahıs
Geniş zaman

HACİVAT — Canım durup dururken niye kızıyorsun?

Cevap: 2. tekil şahıs
Şimdiki zaman

KARAGÖZ — Köftehor, durup dururken olur mu? Ben kasap mıyım?

Cevap: 3. tekil şahıs
Geniş zaman

HACİVAT — Allah Allah, kasaplık da nereden çıktı Karagöz’üm?

Cevap: 3. tekil şahıs
Görülen geçmiş zaman

Bilmece Dinleme Metni Cevapları Sayfa 105

Gölge Oyunu Yazalım

➜ Aşağıdaki Karagöz, Hacivat diyaloğunu konusu “dinî bayramlarımız” olacak şekilde tamamlayınız.
Yazınızı atasözleri ve deyimler kullanarak zenginleştiriniz. Yazınızda “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

HACİVAT — Yâr bana bir eğlence… Aman bana bir eğlence…
KARAGÖZ — (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne bağırıyorsun?
HACİVAT — Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden tatlım! Gel aşağıya biraz konuşalım.
KARAGÖZ — Sabah sabah beni uykudan uyandırdın. Ne konuşacaksın?
HACİVAT — Karagöz’üm insan önce bir selam verir, sende hiç incelik yok.

Cevap: 

(örnektir)

KARAGÖZ — Üzerimde gecelik var ya!..
Hacivat: Ne geceliği Karagöz’üm, incelik incelik…
KARAGÖZ — O nasıl şey?
HACİVAT — İnsanlar karşılaşınca birbirine selam verir.
KARAGÖZ — Biz karşılaşmadık ki, sen beni uyandırdın.
HACİVAT — Neyse efendim, günaydın!
KARAGÖZ — Sabah sabah seni görenin günü nasıl aydın olur?
HACİVAT — Efendim, öyle demezler.
KARAGÖZ — Ne derler?..
HACİVAT — Hoş geldiniz, safa geldiniz, keyifler nasıl? derler.
KARAGÖZ — Peki öyle olsun. Hacivat’ım.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

4 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!