6. Sınıf Başak Matbaacılık Çalışma Kitabı Cevapları

Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 195-196-197-198, Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme

6. Sınıf Başak Matbaacılık Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme


⇒ Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 195 ⇐

A.

Aşağıdaki soruların yanıtlarını Genel Ağ’da arama yaparak bulunuz.

1. Kâğıdı, hangi uygarlık icat etmiştir?
Yanıt: Kâğıt, M.Ö. 105 yılında Çin’de imparatorun danışmanı olarak görev yapan T’sai Lun adında bir saray mensubu tarafından icat edildi. 
Anahtar Sözcükler: kağıt, uygarlık, icat
Genel Ağ Adresi: http: //www. ilkkimbuldu.com

2. Aşağıda sözü edilen kişi kimdir?
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmiştir.
Atatürk tarafından 12 yaşında evlat edinilmiştir.
Av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaşmıştır.
Yanıt: Sabiha Gökçen
Anahtar Sözcükler: dünyanın ilk kadın savaş pilotu
Genel Ağ Adresi: https: //tr. wikipedia.org

B.

Metni okuyalım ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.


⇒ Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 196 ⇐

1. “Küçük kardeş ise savaşmaktan, ülkeler ele geçirmekten yana değilmiş.” cümlesinden yola çıkarak “bir şeyden yana olmak ya da olmamak” ifadelerinin anlamlarını, kendi cümlelerinizle açıklayınız.
Bir şeyi desteklemek, o şeye inanıp gereğini yapmak ya da yapmamak.

2. Yazarın bu metni oluşturma amacı ne olabilir? Okura ne söylemek istemektedir?
Yazarın bu metni oluşturma amacı insanlara ders vermektir. Okura “savaşarak ünlü olmanın bir değeri yoktur, önemli olan insanlara faydalı işler yaparak ünlü olmaktır.” demek istemektedir.

3. Büyük hakan, sizce nasıl bir yol izleseydi o da unutulmaz bir hakan olabilirdi?
O da kardeşi gibi insanlara fydalı işler yapsaydı unutulmaz bir hakan olabilirdi.

4. Metnin türü nedir? Bu türün özelliklerini nasıl yansıttığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
Metnin türü masaldır. Hakanların ölümlerinden bin yıl sonra buluşması gerçek üstü bir olaydır.

5. Metnin ana fikri nedir?
Savaş ile kazanılan şöhret kısa sürer, insanlara faydalı işler yapılarak kazanılan şöhret uzun süreli olur.

C.

“……. , gelecekte mutlaka olacak.” ya da “…..’nın, gelecekte mutlaka olmasını isterdim.” konulu bir paragraf oluşturunuz. Yazmadan önce aşağıdaki soruları okuyup, yanıtlarını düşününüz.

✓ İcat edilmesinin olanaksız olduğunu düşündüğünüz herhangi bir cihaz, teknolojik ürün ya da
günlük yaşamı kolaylaştıracak bir alet, giysi, araç-gereç vb. var mı?
✓ Keşke icat edilmiş olsaydı dediğiniz bir ürün var mı?
✓ Sizin icat etmek istediğiniz ve insanlığa büyük bir katkı sunacağını düşündüğünüz bir ürün var
mı?
✓ “Bugün henüz icat edilmedi ancak gelecekte mutlaka icat edileceğini düşündüğüm ……. gibi bir ürün olacak/olmasını isterdim.” dediğiniz bir şey var mı?

(örnektir)

Işınlanma gelecekte mutlaka olacak. Işınlanmanın gerçekleşmesi için atomların birbirinden ayrılıp başka bir yerde birleştirilebilmesi gerekiyor. Bu şu an için mümkün değil. Fakat ileride bu mümkün olacak ve insanlar bir yerden bir yere gitmek için motorlu taşıtlara ihtiyaç duymayacaklar. Böylece kazalar olmayacak, havamız kirlenmeyecek.


⇒ Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 197 ⇐

Ç.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki sözcüklerle anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
A. eli sıkı B. eli açık C. eli bol D. cömert

2.
Bahar babasından bir cep telefonu istemektedir. Ancak annesi, yaşının çok küçük olması
nedeniyle buna karşıdır. Sonunda Bahar, ısrarlarıyla telefonu aldırmayı başarır. Bunun üzerine annesi öfkeyle “Babanın ağzından girip burnundan çıktın” der.
Bahar, annesinin ne demek istediğini bir türlü anlayamaz.
Bahar’ın bu deyimi anlayabilmesi için deyimin aşağıdakilerden hangisi ile açıklanması gerekir?
A. her şeyi kabul etmek B. hiç uğraşmadan elde etmek
C. türlü yollarla birini bir şeye razı etmek D. istediğini rahatça elde etmek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A. Ayşe, sırrımızı saklayamadı; ağzında bakla ıslanmıyor.
B. Kardeşi üniversiteyi kazandı, dünyalar onun oldu.
C. Kulak kesilmiş, bütün dikkatiyle arkadaşını dinliyordu.
D. O adama güvenmiyorum; onun ipiyle kuyuya inilmez

4. “Bir şeye üstünkörü bakmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A. göz atmak B. göz değdirmek C. göze girmek D. göz yummak

5. Hayvan Sevgisi
İnsan gelişiminde hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların katkısı sanıldığından
daha çoktur. Çocuğun zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi bir bütünlük içinde tamamlanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı beş duyusu ile algılar, algıladıklarını da taklit ederek, onlarla karşılıklı ilişkiye girerek öğrenir. (…) Kuşkusuz ki çocuk, yaşadığı dünyayı doğasıyla, bitkisiyle, hayvanları ile bir bütün olarak algılayacak ve kabullenecek; bu da onun hem birey olarak daha mutlu olmasına, hem de sosyal bir varlık olarak daha saygılı, daha verici olmasına yardımcı olacaktır.
Metinde öncelenen anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A. tartışma B. açıklama C. öyküleme D. betimleme


⇒ Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 198 ⇐

6. Arkadaşlarınıza sınıfta bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Konuşmanıza başlarken aşağıdaki sözlerden hangisiyle başlayabilirsiniz?
A. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
B. Şimdi de konuşmam da “özgürlük” kavramına değineceğim.
C. Sevgili arkadaşlar, sizlere “bilim insanlarının özellikleri” hakkında bilgi vereceğim.
D. Anlattıklarımı, örneklendirmem gerekirse…

7. Berna – Ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum.
Deniz – Bir kursa yazılsana.
Berna – …
Deniz – Akşamları gidebilirsin.
Berna – Bu kadar şeyi aynı anda nasıl idare edebilirim?
Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Bu saatten sonra mı? B. Tüm gün işte oluyorum.
C. Kendime güvenmiyorum. D. Utanıyorum bu yaştan sonra.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iyelik eki almış bir sözcük vardır?
A. Bu fidanı, Bahadır’la dikmişti. B. Onu en yakın sırdaş olarak biliyordu.
C. Mikrofonu aldı ve herkesi ağlattı. D. Babam, kapının önünde bekliyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır?
A. Satıcıya parasını vermemiş. B. Vericiden sinyal alınamıyormuş.
C. O bereyi köşedeki örgücüden aldım. D. Lütfen ama kırıcı oluyorsun.

10.
İnsanlar (1), canım insanlar,
Işıklar, güneşler hep sizin için.
Sizinle anlamlı (2) yıldızlar, deniz.
Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.
Siz varsınız, korkunç değil
Karanlığı (3) gecelerin (4) …
(İlhan GEÇER)
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 195-196-167-198, Bilim ve Teknoloji Teması Değerlendirme cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

İçerik Başlıkları