Bilge Adamın Yolu metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 222-223-224
(Hak ve Özgürlükler Teması)

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 222

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ederek sözcükleri cümlede kullanınız.

Cevap: 

timsal

Sözlük anlamı: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, simge

Cümle: Her daim güzel ahlakın zirvesinde hoşgörü, şefkat ve merhamet timsali oldu.

cezp

Sözlük anlamı: Kendine çekme, etkileyerek kendine bağlama

Cümle: Vitrinde parıldayan kırmızı otomobil, çocuğun dikkatini cezbetti.

mülkiyet

Sözlük anlamı: Sahiplik

Cümle: Borcunu ödemek için babasından kalan evi arkadaşının mülkiyetine geçirdi.

statü

Sözlük anlamı: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu

Cümle: Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelse de, statüsünü korumak için lüks arabasını satışa çıkarmıyordu.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Üç çocuğun köyleri ve seçilme şekilleri ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

Cevap: Rüzgarlimanı köyü cam yapımında ustadır. Dokumacılar köyü iğne iplik işlerine yeteneklidirler. Oduncular köyü marangozlukta ustadır. Bu üç köyün başında bulunan kişiler yaşlanmaları nedeniyle Bilge Adam’ın yerlerine geçecek kişiyi seçmesi için köylerindeki en zeki çocuklar seçilmiştir.

2. Üç çocuğun Bilge Adam’a giderken kendileri ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap: Manolya “Ben en güzelim.”, Tor “Ben en güçlüyüm.”, Narkissos “Ben herkesten daha özgünüm.” diye düşünmüşlerdir.

3. Çocukların nehri geçmek için buldukları çözümleri ve çözümlerin sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Tek başlarına buldukları çözümlere emin olamıyorlar fakat bu çözümler birleşince daha etkili bir çözüm ortaya çıkıyor ve bundan faydalanıyorlar. Tesadüfen de olsa birlikte hareket etmek, sorunu tamamen çözmüş oluyor.

4. Bilge Adam’ın “Fakat kalbim, gözlerimin gördüğünden daha uzağını görebilir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Bilge Adam’ın hislerinin çok kuvvetli olduğunu anlıyoruz.

5. Yaşadıklarımızdan ders almak bize neler kazandırır?

Cevap: Bize engelleri nasıl aşacağımızı öğretir. Başarı yolunda ilerlerken önümüze çıkan problemleri, aldığımız ders sayesinde kolaylıkla çözebilir, daha kısa sürede başarıya ulaşabiliriz.

6. Çocuk Hakları Bildirisi yeniden hazırlansa ve sizden bildiriye bir madde eklemeniz istense ne eklerdiniz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz.

Cevap: SEÇİM

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 223

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni özetleyiniz.

Cevap:

BİLGE ADAM METNİ ÖZETİ

Cam yapımında usta Rüzgarlimanı köyü, iğne iplik işlerinde yetenekli Dokumacılar köyü ve marangozlukta usta Oduncular köyü başında bulunan kişilerin yaşlanması nedeniyle yerlerine geçecek kişilerin seçilmesi için köylerdeki en zeki çocuklar seçilir. Çocukları seçecek kişi Bilge Adam’dır. Köylüler çocukların Bilge Adam’ı etkilemeleri için çocukları yetekleri doğrultusunda giydirip kuşandırırlar. Yolculuğa, en güzeli kendisi olduğunu düşünen Manolya, en kuvvetlisi kendisi olduğunu düşünene Tor ve herkesten daha özgün olduğunu düşünen Narkissos çıkar.

Üç çocuk ilerlerken karşılarına bir nehir çıkar. Manolya kıyafetinden paraşüt yaparak, Tor zırhından sal yaparak nehri geçmeyi düşünür. Narkissos camlardan dürbün yaparak başka yollar aramayı dener. Yine camları kullanarak ateş yakıp birilerinin onlara yardıma gelmesini umar. Paraşütün uçup gitmemesi için zırhtan yapılan sala bağlarlar. Bu arada ateşten yükselen sıcak hava paraşütü şişirip yükselmesini sağlar. Bu üç ayrı çözümden ilkel bir sıcak hava balonu ortaya çıkar. Üç çocuk bu balona binip nehri aşarlar, Bilge Adam’ın bulunduğu yere kadar gelirler.

Bilge Adam kördür fakat bu üç çocuğun birlikte yaptıkları macerayı hisseder. Bilge Adam üçünden de etkilenmiştir ve evinin kapılarını onlara açar.

5. ETKİNLİK

Metinde farklı yazı karakteriyle yazılmış paragrafı okuyunuz. Bu paragrafın niçin farklı yazıldığını söyleyiniz. Çocuk haklarıyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir
konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Cevap: Farklı yazılan paragraf, Çocuk Hakları Bildirisi’nden alınmıştır. Alıntılanan bölüme dikkat çekmek için farklı yazılmıştır.

Konuşma ve değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

Bilge Adamın Yolu Metni Cevapları Sayfa 224

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını
düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

• Haklarını bildiğine inandım.

Cevap: Onun haklarını bildiğine inandım.

• Bilge çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

Cevap: Bilge, çocukları görünce bazı şeyler anlattı.

• Kardeşinin haklarını bilmemesine üzüldüm.

Cevap: Kardeşinin kendi haklarını bilmemesine üzüldüm.

• Ne yaparsam yapayım anlattıklarını çocukları ile bütünleştiremiyorum.

Cevap: Ne yaparsam yapayım senin anlattıklarını onun çocukları ile bütünleştiremiyorum.

7. ETKİNLİK

Nasrettin Hoca’nın “Ye Kürküm Ye” fıkrasını okuyup insanlara dış görünüşlerine
bakarak değer vermenin yanlışlığını anlatan bir yazı yazınız. Yazınızda mizahi ögelere de yer veriniz.

YE KÜRKÜM YE

Akşehir’in beyleri Hoca’yı yemeğe davet etmişler. Hoca nereden bilsin; davete, günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış ama ne hoş geldin, ne sefa getirdin diyen var. Herkes, allı pullu kıyafetlilere el pençe duruyormuş. Hoca, bir koşu evine giderek, sandıktaki işlemeli kürkünü giyip yemeğe geri dönmüş. Az evvel hoş geldin bile demeyenler, önünde yerlere kadar eğilmişler. Hoca’yı, yere göğe sığdıramayıp başköşeye oturtmuşlar. Kuzunun en hasını önüne koymuşlar. Herkes Hoca’nın yemeğe başlamasını bekliyormuş. Hoca, bir taraftan kürkünün kolunu sofrada sallamaya, bir taraftan da “Ye kürküm ye, ye kürküm ye!” demeye başlamış.

– İlahi Hoca, demişler, kürkün yemek yediğini kim görmüş?

Hoca taşı gediğine koymakta gecikmemiş:

– Kürksüz adamdan sayılmadık… İtibarı o gördü, yemeği de o yesin.

Alıntı: https://www.nasrettinhoca.info/ye-kurkum-ye-fikrasi

*** Bilge Adamın Yolu metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

https://youtu.be/pbTjrAhGdPI