Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 11-12-13-14, Benlik Üzerine metni etkinlik cevapları ve soruları
(Kişisel Gelişim Teması)


8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları

8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 11
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

benlik: Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet.

şaheser: Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt, başeser.

çipil: Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz).

ruh: Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.

çaba: Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Sözcük anlamları TDK Türkçe Sözlük sayfasından alınmıştır.

b) Yukarıdaki tabloda anlamını bulduğunuz sözcükleri birer cümlede kullanınız.

benlik: İnsanların düşünceleri, benliklerine göre gelişir.

şaheser: Fransa’daki Eyfel Kulesi tam bir mühendislik şaheseridir.

çipil: Adam çipil çipil gözleriyle bakan yeni doğmuş bebeğine sevgiyle bakıyordu.

ruh: İnsanda yüz güzelliğinden çok ruh güzelliğine bakmak gerekir.

çaba: Büyük çabalarla bugüne getirdiği dükkanı gözlerinin önünde yıkılıyordu.

değer: İnsanlara hak ettiklerinden fazla değer verirsen sonunda sen üzülürsün.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre kendine değer veren insan neler yapabilir?
Yazara göre kendine değer veren insan, etrafındaki insanlara da değer verir. Etrafındaki insanları daha iyi anlar ve onlara yararlı olabilir.

2.  “Dünya sizin için bir şaheser olsun ve dünyaya şaheserler sunun.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?
Dünyayı tümüyle şaheser olarak görüp ona değer verin ve etrafınıza karşı yararlı olmaya çalışın.

3.  Metinde kendine değer vermekle kendini beğenmek arasındaki fark nasıl açıklanmıştır?
Kendine değer vermek, benliğini geliştirmek için çabalamaktır. Kendini beğenmek ise benliğini diğer insanlar üstün görmek, kibirlenmektir.

4. Metnin ana fikri nedir?
Benlik Üzerine metni ana fikri: Kendine değer veren insan kendini geliştirir ve çevresindeki insanlara da faydalı olur.

5. Hayatta değer verdiğiniz üç şey olarak neleri sıraladınız? Neden?
Bu soruyu kendi düşüncelerinize göre cevaplayınız.

6. Yazar benlik konusunu nasıl anlatmıştır? Değerlendiriniz.
Yazar benlik konusunu, kendine değer vermenin önemi üzerinden anlatmıştır. Kendine değer veren insanın benliğini de doğru yönde geliştireceğine vurgu yapmıştır.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 12
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun iki soru yazınız.

1. Niçin insan en değer verdiği şeylerin başına kendini koymalıdır?

2. Kendine değer vermeyenin çevresine değer vermemesi niçin imkansızdır?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgilerden okuduğunuz metne ait olanları X ile işaretleyiniz.

[X] İnsanı ve toplumu ilgilendiren bir konu seçilmiştir.
[   ] Hayalî konular ele alınmıştır.
[   ] Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır.
[   ] Anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.
[X] Konu içten ve samimi bir dille anlatılmıştır.
[   ] Nesnel yargılara yer verilmiştir.
[X] Öznel yargılara yer verilmiştir.

5. ETKİNLİK

“Ben değerliyim çünkü…” cümlesiyle başlayan hazırlıksız konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 13
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğraflarda bir iş ve hareketin ismi anlatılmaktadır. Örnekten yola çıkarak iş ve hareket isimlerini yazınız.

8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları - İş ve Hareket İsimleri

8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları – İş ve Hareket İsimleri

7. ETKİNLİK

“Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için sağlam bir kişilik gereklidir. Sağlam bir kişilik, benliğini
yani kendini tanıyan insanla bütünleşmiştir. İnsanın sürdüreceği mutlu ve sağlıklı
yaşamın etkileri topluma da doğru çalışma ve üretme olarak yansır. Sağlam kişilikli, benliğini
tanıyan insan, toplum için de kazançtır. İnsan kendini algılayıp tanırken başka insanları
tanımayı da öğrenir. Bu nedenle benliğimiz hem kendi kişiliğimizin hem de başka insanları
tanımamızın anahtarıdır. Kendimiz için attığımız her olumlu adımla aslında içinde yaşadığımız topluma da katkıda bulunmuş oluruz.”

a) Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden isim ve çekimli fiil olanları uygun buluta yerleştiriniz.

İSİMLER

» yaşam
» kişilik
» benliğini
» toplum

ÇEKİMLİ FİİLLER

» yansır
» öğrenir
» oluruz

b) Yukarıdaki metinde “sürdüreceği, tanıyan” sözcüklerinde olduğu gibi kökü fiil olduğu hâlde zaman ve kişi eki almayan sözcükler vardır. Metindeki bu sözcükleri belirleyerek aşağıya yazınız.

çalışma, üretme, algılayıp, tanırken, tanımayı

c) Yukarıda belirlediğiniz sözcüklerle cümleler yazınız.

çalışma: Esas zorluğu çalışma yaşamında göreceksin.

üretme: Fabrikamız satıştan çok üretme işine yoğunlaşmış durumdadır.

algılayıp: Araçtaki sensörler yayaları algılayıp şoföre bildirerek, sürücünün dikkatli olmasında yardımcı oluyor.

tanırken: İnsan kendini tanırken zaman zaman kötü huylarının da farkına varıyor.

tanımayı: Düğün gibi organizasyonlara katılarak çevrendeki insanları tanımayı da sağlayabilirsin.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 14
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

“İnsana ‘Kendini bil!’ denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” [Cicero (Çiçero)] sözünü açıklayan bir deneme yazınız.

Konu hakkında yazılmış bir deneme örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sen Kendini Bilmezsen… – Deneme


2018-2019 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 11-12-13-14, Benlik Üzerine metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!