6. Sınıf Öğün Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Ben Öğretmenim Çocuklar

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 70, 71, 72, 73, “Ben Öğretmenim Çocuklar”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Örnektir.

Bu kelimeler öğrenci ile öğretmen arasındaki bağı çağrıştırıyor. Bu bağ ne kadar güçlüyse öğrenci ile öğretmen etkileşimi o kada kuvvetli olur ve öğrenme süreci kolaylaşır.

2. ETKİNLİK

A.

1- Yeni, zamanı geçmemiş: taze
2- Dostça olan, sevgi dolu: sıcak
3- Yaşama gücünü arttırmak: cana can katmak
4- Birinin herhangi bir davranışı yüzünden üzüntü duymak, gücenmek, kırılmak: incinmek
5- Yükseltmek, yüce bir duruma getirmek: yüceltmek
6- Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek: titizlenmek
7- Etkileyici: vurucu
8- Uçmuş, soluk: uçuk
9- Yüz: beniz
10- Yavaş: usul
11- Bol, verimli: bereketli

B. 

1. Kurduğu vurucu cümlelerle salondakileri çok etkilemişti.
2. Bu usul adımlarla oraya iki saatte varamayız.
3. Böyle basit bir söz yüzünden incinmek size yakışmıyor.
4. Çocukluk yıllarıma ait anılar zihnimdeki tazeliğini hâlâ koruyor.
5. Çocuğun uçuk benzi yeniden gözümün önüne geldi.
6. Yaylanın temiz havası cana can katıyor.
7. Onun sıcak davranışları bizi çok memnun etti.
8. Bu sapsarı beniz bana bir hastalığın habercisi gibi gelmişti.
9. Güzel davranışları yüceltmek için onun sahibini takdir etmek gerekir.
10. Bu bereketli topraklarda istediğiniz her şeyi yetiştirebilirsiniz.
11. Profesör, bir aksilik olmaması için titizleniyor, bütün deney malzemelerini tekrar tekrar gözden geçiriyordu.

3. ETKİNLİK

A.

I. metin kulağa daha hoş gelmektedir. Bu metindeki mısra sonlarındaki benzer sesler metne ahenk katmaktadır.

B.

I. metin mısralar halinde yazılmıştır.

4. ETKİNLİK

Kurallar: 

[2] Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.
[3] Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.
[1] Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

5. ETKİNLİK

A.

Aitlik anlamı veren ek durumundaki zamirdir. [5] b. Bir ismin yerini tutan fakat kişi ya da varlığı açık ve kesin biçimde belirtmeyen zamirdir. [3] c. Bir varlığın ismini söylemeden işaret eden zamirdir. [2] ç. Bir kişi ismi yerine kullanılan zamirdir. [1] d. Bir ismin yerini soru yoluyla tutan zamirdir. [4] e. Cümle içinde bir kez kullanılmış bir ismin yerini tutan ek durumundaki zamirdir. [6]

B.

[ç] Olay esnasında siz neredeydiniz?
[d] Çatıdan üstüne ne düşmüş?
[e] Kendi kitabını alacağına benimkini almış.
[c] Lavaboyu şu tıkamış.
[b] Benim kim olduğumu bazıları bilmez.
[a] Bir işçimiz bugün hasta olduğu için iş yetişmedi.