Ben Kimim? Metni Cevapları

Ben Kimim? metni cevapları ve soruları, Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 110-113-114-115-116
(Çocuk Dünyası Teması)

Ben Kimim? Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Ben Kimim? Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Ben Kimim? Metni Cevapları Sayfa 110

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“İleri gitmeye devam edeceğiz, yeni kapılar açacağız, yeni şeyler yapacağız çünkü biz meraklıyız ve merak bizi yeni yollara götürüyor.”
Walt Disney (Volt Dizney)

Cevap: 

Yeni keşifler yapmanın en iyi yolu merakının peşinden gitmektir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Merak etmek niçin önemlidir?

Cevap: Bilinmeyenleri çözmenin ilk adımı merak etmektir.

• Meraklı biri olduğunuzu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

• “Merak, öğrenmenin anahtarıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum. Öğrenmek, merakla başlar. Bir şeyi merak etmiyorsak, onu öğrenemeyiz. Mesela bu metinde ne anlatıldığını öğrenmemiz için okumamız gerekir. Eğer merak etmiyorsak okumayız, okumayınca da öğrenemeyiz.

Ben Kimim? Metni Cevapları Sayfa 113

3. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

4. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Ben Kimim? Metni Cevapları Sayfa 114

B. Deyimlerle ilgili okuduğunuz bilgilerden hareketle “Ben Kimim?” adlı metindeki deyimleri belirleyerek söyleyiniz. Öğretmeninizin değerlendirmesinden sonra doğru belirlediğiniz deyimleri tahtaya yazınız. Tahtaya yazılan bütün deyimlerin anlamlarını, sınıfa getirdiğiniz deyimler sözlüğünden öğreniniz.

Belirlediğiniz deyimlerin metnin anlamını nasıl etkilediğini, metnin anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız. Ardından tahtaya yazılan bütün deyimleri birer cümlede kullanınız ve cümlelerinizi defterlerinize yazınız. Ardından, kurduğunuz cümleleri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: 

sözünü kesmek: Biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına fırsat vermemek.

Cümle: Sen böyle ikide bir sözümü kesersen nasıl anlaşacağız?

yola koyulmak: Gidilecek yere doğru yola çıkmak.

Cümle: Sabah erken kalkıp muhtarlığa doğru yola koyuldu.

yüzü asılmak: Somurtmak, çok üzülmek.

Cümle: Çok istediği bisikletin başkasına satıldığını öğrenince yüzü asıldı.

sona ermek: Son bulmak, bitmek, sonlanmak.

Cümle: Bugünkü birlikteliğimiz de sona erdi, haftaya görüşürüz.

nefesi kesilmek: Hayran kalmak, etkilenmek.

Cümle: Hayranı olduğu şarkıcıyı birden karşısında görünce heyecandan nefesi kesildi.

eser kalmamak: Hiçbir belirti, iz olmamak.

Cümle: Elindeki spreyi lekeye sıktı; bir dakika sonra lekeden eser kalmadı.

her ne pahasına olursa olsun: Sonucu ne olursa olsun…

Cümle: Her ne pahasına olursa olsun bu sene voleybol takımına mutlaka girmeliyim.

pişmanlık duymak: Pişman olmak.

Cümle: Özür dilemekte ne kadar inatçı olsa da yaptığından pişmanlık duyduğu her halinden belliydi.

soru yağmuruna tutmak: Sürekli soru sormak.

Cümle: Almanya’dan döndükten sonra komşuları eve toplanıp onları soru yağmuruna tuttular.

6. ETKİNLİK

“Ben Kimim?” adlı metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak aşağıdaki cümleleri anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

Cevap: 

a. Annemle babam, ben kendi yiyeceğimi bulmayı öğrenene kadar bana yiyecek getirdiler, beni beslediler.

b. Meraklı, ailesini göremeyeceği için çok üzülmüştü ama okyanustan dönen somon balığının öyküsünü çok merak ettiğinden Uslu’nun sözünü kesmeden dinlemeye devam etti.

c. Annen ve baban, balıkçılardan, kuşlardan, ayılardan kaçtılar; setleri, barajları aştılar; binlerce kilometre yolculuk yaparak sonunda doğdukları bu nehre dönmeyi başardılar ve bütün bunları neden yaptılar biliyor musun?

ç. Ailen, başka balıkların seni yemesine engel oldular. Hayatlarını sana verdiler. Üzücü görünse de bu, sizin yaşamınızın bir parçası.

d. Meraklı suskunlaşmıştı. Uslu, bunları küçük somona anlatmakla, doğru bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu ki Meraklı aniden…

e. Meraklı, sonra bir gün, her ne pahasına olursa olsun bu nehre geri dönmeli, kendi yavruları doğana kadar onların başında beklemeli ve görevini tamamlamanın mutluluğu içinde yaşama veda etmeliydi.

f. Meraklı, Bilge Somon’un sözünü ettiği o yaşlı balıklar gibi hayatının son günlerinde pişmanlık duymamalıydı. İşte bu yüzden merak etmeli, soru sormalı, her şeyi öğrenmeli, bu yolculuğa her yönüyle hazır olmalıydı.

g. Meraklı, ne kadar çok şey bilirse bu zorlu yolculuk da o kadar eğlenceli geçer, önüne çıkan engelleri kolayca aşabilir ve büyük balıklardan kolaylıkla kaçabilirdi.

ğ. Meraklı, bu iş için Uslu’dan daha uygun birini bulamayacağını düşünerek arkadaşını her gün soru yağmuruna tutmaya başladı.

h. Meraklı, bilmediği şeyleri öğrendikçe önünde uzanan yaşama karşı duyduğu merak daha da artıyor, bir an önce okyanusa ulaşıp onu kendi gözleriyle görmek, orada yaşamak istiyordu.

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Meraklı, Uslu’ya ne soruyor?

Cevap: Nereden geldiğini, ailesinin nerede olduğunu.

2. Uslu, Meraklı’nın sorusuna nasıl bir tepki veriyor?

Cevap: Şaşırarak tepki veriyor.

3. Uslu, Meraklı’ya niçin kızıyor?

Cevap: Sözünü sürekli kestiği için.

4. Uslu, Meraklı’ya hangi hikâyeyi anlatıyor?

Cevap: Somonların yolculuğunu.

5. Uslu, niçin Meraklı’yı gereksiz yere heyecanlandırdığını düşünüyor?

Cevap: Anne babasının nehirde bir yerlerde olabileceğini düşündürdüğü için.

6. Meraklı neye çok üzülüyor?

Cevap: Anne babasını bulamayacağına üzülüyor.

Ben Kimim? Metni Cevapları Sayfa 115

7. Meraklı’nın ailesinin uzun yolculuklarının nedeni olarak metinde ne anlatılıyor?

Cevap: Yavrularını tehlikelerden korumak.

8. Meraklı, Uslu’ya niçin teşekkür ediyor?

Cevap: Anne babasına ne olduğunu anlattığı için.

9. Uslu’nun anlattığı hikâye, Meraklı’yı nasıl etkiliyor, onun hangi kararları vermesine yol açıyor?

Cevap: Meraklı’yı heyecanlandırıyor. Meraklı da büyük denizlere gitmeye karar veriyor.

10. Bilge Somon’un ettiği sözler Meraklı’ya hangi kararları aldırıyor?

Cevap: Pişmanlık duymamak için merak ettiklerinin peşine düşme kararı aldırıyor.

11. Meraklı niçin Uslu’yu soru yağmuruna tutmaya başlıyor?

Cevap: Daha çok şey bilmek için.

12. Metin nasıl sona eriyor?

Cevap: Merkalı’nın yolculuğa çıkmasıyla sona eriyor.

13. “Ben Kimim?” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Bir somon balığının anne babasına ne olduğunu merak etmesi.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Merak etmenin faydalarını anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Merak etmek öğrenmenin anahtarıdır.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ben Kimim?” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Okuyucuyu anlatacağı şeyler için merak ettirme amacıyla kullanmıştır.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uyumludur. Hikaye başlıkta sorulan soruyla başlıyor.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Küçük Somon Balığının Hikayesi

10. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimelerden ve kelime gruplarından her birine, konuşurken ya da bir yazı yazarken hangi durumda, niçin başvurulduğunu açıklayınız.

“Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen”

Cevap: Biri olumlu, diğeri olumsuz yargı bildiren iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

15 Yorum

  • Tşkler ama 116. Sayfaya 115 demişsin.olabilir yani her insan hata yapar ama ben 115.sayfa etkinliği yazmışım deftere.lütfen böyle hatalar yapmayın.hem ben hepsini buradan bakmadığım için 115. Sayfayı yapmışım.ama çok teşekkürler

  • çook güzel yapmışsın bu sayede ödevim bitti çook teşekkürler

  • Yani bana göre çok güzel olmuş ama cevaplar çok uzun yazarken elim yoruldu bu size ne kadar Teşekkür etsem azdır ödevim bitti çoooooooooooook teşekkürler??

  • Çok teşekkür ederim bu sayede bende ödevlerini yaptım tesekkurler

  • Çok iyi artık hep bu siteden yararlanacağım.Ne kadar teşekkür etsem azdır.Iyi günler.?

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!