Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 22-23-24-25-26-27-28-29,
Ben Bir Çınar Ağacıydım metni etkinlik cevapları ve soruları
(Çocuk Dünyası Teması)


5. Sınıf MEB Yayınları Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 22
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şenelmiş duruma getirmek, meskûn kılmak.
ŞENELTMEK

2. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.
EPEY

3. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
BESİN

4. a) İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü.
b) Yan taraf.
BÖĞÜR

5. Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.
CAN SUYU

6. Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek.
SÜNDÜRMEK

7. Rüzgâr.
YEL


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 23
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?
Yakınındaki apartmanı şeneltmeyi, yeşilinden gölgesine kadar her şeyini onlara sunmayı, yel estikçe türküler söylemeyi hayal ediyor.

2. Çınar ağacının sarı saçlı çocuğu sevmesini sağlayan olay nedir?
Annesi öldürülen yavur kuşları alıp besleyeceğini söylemesi.

3. Sarı saçlı çocuğun davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
Sarı saçlı çocuğun davranışı, merhametten ve kalbindeki sevgiden dolayıdır ve doğrudur. Onun yerinde olsaydım önce kuşları veterinere götürürdüm. Eğer veteriner onay verirse evimde beslerdim.

4. Eğlenmek için anne kuşu vuran çocuğu, elinde sapanla gördüğünüzü düşününüz. Canlılara zarar vermemesi için ona neler söylerdiniz?
Her canlının yaşama hakkı olduğunu, o minnacık kuştan yapılan yemeğin hiçbir işe yaramayacağını, yavru kuşları annesiz bıraktığını söyler, onun da annesiz kaldığında neler hissedeceğini sorardım.

5. Çınar ağacı, kendisine zarar veren insanların yaptıkları karşısında neler hissetmiştir?
Çok acı çekmiştir, üzülmüştür.

6. Sizin çevrenizdeki ağaçlar da duygularını anlatabilseydi neler söylerlerdi?
Onlara zarar vermememiz gerektiğini söylerlerdi.

7. İnsanlar niçin aynı çevreyi paylaştığı bitki ve hayvanlara zarar veriyor olabilir?
İnsanoğlu her zaman kendisinin zeka sahibi olduğunu düşünerek diğer canlılara karşı üstün olduğunu düşünür. Kendi ihtiyaçları için onlara düşünmeden zarar verir. Belki de bunu yapabildiklerinden dolayı kibirlerinden böyle davranıyor olabilirler.

3. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metnine uygun olarak doldurunuz.

ŞAHIS VE VARLIK KADROSU:
Ak saçlı adam, sarı saçlı çocuk, sapanlı çocuk, çınar ağacı, yavru kuşlar ve anneleri, eşek.

YER:
Cadde kıyısı

ZAMAN: 
Geçmiş zaman

OLAY:
Bir çınar ağacının hayaller kurup büyümesi, büyüdükten sonra insanlardan zarar görüp kuruması.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 24
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki elinde sapan olan çocuğun ve sarı saçlı çocuğun davranışlarını karşılaştırınız.

Elinde sapan olan çocuk merhametli değildir. Canlıların yaşam hakkı olduğuna inanmaz. Acımasız ve vicdansızdır.

Sarı saçlı çocuk ise hayvan haklarına saygılıdır. Merhametlidir. Yardıma muhtaç canlılara yardım eder. Vicdanlıdır.

5. ETKİNLİK

(örnektir)

Öncelikle etrafımdaki kişilere ağaçların ve diğer canlıların bizim için niçin önemli olduğunu her fırsatta anlatırdım. Yine de zarar veriyorlarsa ağacın etrafını tellerle çevirirdim.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 25
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden, gerçek ve hayal ürünü olaylara örnekler veriniz.

Gerçek Olaylar:
– Birinin ağaç fidanı dikmesi.
– Bir çocuğun kuşları sapanla öldürmesi.
– Bir çocuğun annesiz kalan kuşları beslemek istemesi.
– İnsanlar tarafından ağaca zarar verilmesi.
– Ağaca eşek bağlanması ve eşeğin ağaç kabuğunu kemirmesi.

Hayal Ürünü Olanlar:
– Ağacın hayal kurması ve konuşması
– Ağacın acı çekmesi

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

(Y) “Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu.” cümlesinde “atmak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı.” cümlesinde “kuru” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

(D) “Cebinden keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğumu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu.
Göğsüm yandı.” cümlesinde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

(Y) “Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında.” Cümlesinde “yol” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 26
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

“Çevremizdeki canlılara nasıl davranmalıyız?” sorusundan yola çıkarak öğretmeninizin rehberliğinde bir konuşma yapınız.

Konu hakkında hazırlanmış bir konuşma örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çevremizdeki Canlılara Karşı Nasıl Davranmalıyız? – Konuşma

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki üyelik formunu yönergelere uygun olarak doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre bu formu doldurabilirsiniz.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 27
⇓⇓⇓


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metni ile karşılaştırınız.

Yürüyen Köşk metni tür olarak hatıradır. (anı) Ben Bir Çınar Ağacıydım metni tür olarak hikayedir.

Yürüyen Köşk metni 3 kişi ağzından, Bir Çınar Ağacıydım metni 1. kişi ağzından anlatılmaktadır.

Yürüyen Köşk metninde gerçek olaylar anlatılmıştır. Bir Çınar Ağacıydım metninde hayal ürünü olan olaylar anlatılmıştır.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 28
⇓⇓⇓


11. ETKİNLİK

a) Aşağıda daha önce okuduğunuz “Oyuncak” adlı metnin örnek bir özeti verilmiştir. Özeti okuyunuz.

b) Aşağıdaki alana “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metninin özetini yazınız. Özetinizi yazarken öğretmeninizin verdiği ipuçlarından yararlanınız.

Ben Bir Çınar Ağacıydım metni özeti:

Bir bey yolun kıyısına bir çınar fidanı diker. Fidan büyürken geleceğe dair güzel hayaller kurar. Fakat hayalleri gerçekleşmez. Bir çocuk gelip ağacın üzerinde yuva yapan kuşu öldürür. Yavru kuşları annesiz bırakır. Bir başka çocuk gelip yavru kuşları alarak beslemek üzere evine götürür. İnsanlar çınar ağacına bıçaklarla zarar verir. Çınar ağacı çok acı çeker. Hastalanır. Onu diken bey eşeğini çınar ağacına bağlar. Eşek de ağacın kabuğunu kemirir. En son bir kişi gelip bıçakla ağacın kabuklarını söker. Ağaç kurur ve ölür.


Ben Bir Çınar Ağacıydım Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 29
⇓⇓⇓


12. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız.

Mahallemizin en eğlenceli yeri kavak ağaçlarının altıydı. Burası tam bize göreydi çünkü
ağaçların gölgesinde birçok oyun oynayabiliyorduk: saklambaç, körebe, yakan top, çelik çomak, mendil kapmaca… Zaman zaman annelerimiz de toplanıp piknik yapmak için buraya gelir hatta çoğu zaman bizim oyunlarımıza katılırlardı. Bir gün, bizim için çok değerli olan bu alana alışveriş merkezi yapılacağı haberini aldık. Gölgesinde eğlendiğimiz kavak ağaçları kesilecek, yerlerine kocaman bir beton yığını dikilecekti. İşin üzücü yanı çevremizde zaten birçok alışveriş merkezi olmasıydı. Hep birlikte oyun alanımızı nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeye başladık.

(örnektir)

Benim aklıma bir fikir geldi. Babamın eskiden bu mahallede yaşayan çok zengin bir iş adamı arkadaşı vardı. Hala babamla görüşürlerdi. Beni de çok severdi. Hemen babama gittim. Onunla görüşmek istediğimi söyledim. Bir hafta sonu Metin amca bize geldi. Ona durumu anlattım. Metin amca da bu duruma çok üzüldü. O da eskiden orada piknik yapar, oyunlar oynarmış. Hemen bir telefon görüşmesi yaptı.

Ertesi hafta birkaç adam gelip alanın etrafını tellerle çevrelediler. Bir giriş kapısı yaptılar. Kapının üzerine bir tabela astılar. Tabelada “Piknik Yeri ve Çocuk Oyun Alanıdır” yazıyordu.

Evet, metin amca o alanı satın almıştı ve mahalle sakinlerine ve çocuklara hediye etmişti. Böylece oyun alanımız kurtulmuş oldu.


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 22-23-24-25-26-27-28-29,  Ben Bir Çınar Ağacıydım metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

4 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!