7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Beğil Oğlu Emren Hikayesi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 125-126-127, Beğil Oğlu Emren Hikayesi dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.

 

Beğil Oğlu Emren Hikayesi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

Beğil Oğlu Emren Hikayesi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Soru 1: Beğil, Oğuz beylerinden bir yiğittir. Dokuz Tümen Gürcistan sınırını koruma görevi verilmiştir.

Soru 2: Bayındır Han, Beğil’in av yeteneğinin attan geldiğini, Beğil’in av yeteneği olmadığını söyler. Beğil bu söz üzerine Bayındır Han’a kırılır.

Soru 3: Av sırasında, Beğil yay kirişini geyiğin boynuna asıp durdurmaya çalışır. Fakat geyi kendini uçurumdan atar, Beğil de geyikle beraber uçurumdan düşüp bacağını kırar.

Soru 4: Beğil, düşmanlarına fırsat vermemek için avda olanları gizliyor.

Soru 5: Beğil’in bacağının kırıldığını duyan düşmanları savaş için yola çıkıyor. Beğil bacağı sakat olduğu için yurdunu savunmak oğluna kalıyor. Emren, babası yerine düşmanla savaşıyor.

Soru 6: Cebrail’in Beğil’in oğluna kırk er kadar güç vermesiyle düşmanı yeniyor.

Soru 7: Düşmanı yenince Beğil oğluna şölen düzenledi, toprak ve at verdi. Oğlunu evlendirdi.

2. ETKİNLİK

Amaç: Oğuz ilinin sınırını korumak.
Sonuç: Beğil’in sınırda karakolluk etmesi.

Amaç: Han’a başkaldıran Beğil’in yurduna dönünce ferahlamak için ava çıkması.
Sonuç: Beğil’in avda yaralanması.

Amaç: Beğil’in sakat olduğunu duyan düşmana karşı Emren’in savaşması.
Sonuç: Emren’in düşmanları yenmesi.

3. ETKİNLİK

Öznel Yargılar: 
– Yok at çevik olmasa, er övünmez; hüner atındır.
– Yiğitler içinde bizi çamura batırdın.
– Her halde benim geçmiş günlerimi aratrmazsın.

Nesnel Yargılar: 
– Ak otağını kara yerin üzerine diktirmişti.
– Atını getirdiler, ala gözlü yiğitlerini alıp evine geldi.
– Hemen okluğundan ok çıkarıp atının eyerinin arkasındaki kayışları çekti, kopardı.

4. ETKİNLİK

Ana Fikir: Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Yardımcı fikirler:
– Kimsenin gönlünü incitmemek gerekir.
– Sırrımızı kimseye söylememeliyiz.

5. ETKİNLİK

Doğru Yanlı Açıklamalar (Sırasıyla):

  • D
  • D
  • Y
  • D

6. ETKİNLİK

begil-oglu-emren-hikayesi-isimler


7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız