5. Sınıf Cem Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Beden Dilimiz

5. sınıf Türkçe Cem yayınları çalışma kitabı, sayfa 18, 19, 20, 21, “Beden Dilimiz” metni etkinlik cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

1- Bir şiir olan ilk metni sessiz okuma yöntemiyle okudular.
2- İkinci metin bir tiyatro oyunundan alınmış kısa bir bölümdü. Bunu paylaşarak okuma yöntemiyle okudular.
3- Üçüncü metin yine bir şiirdi. Ama bu kez bir öğrenci tahtaya çıkarak sesli okuma yaptı.
4- Dördüncü metin kelebeklerin hayatını anlatıyordu. Metinde o zamana kadar bilmedikleri pek çok şey anlatılıyordu. Bu bilgileri unutmak istemediler. Bunun için bir yandan sessiz okurken, bir yandan da notlar aldıklar. Böylece bu metni not alarak okuma yöntemiyle okumuş oldular.
5- Beşinci metin biraz zordu. Ama öğretmenleri metnin tamamını okumak zorunda olmadıklarını söyledi. Metnin altındaki bazı sorulara cevap bulmak için hızlıca okuyacaklardı. Metni bu şekilde okudular. Bu okuma türüne seçici okuma adı veriliyordu.
6- Altıncı metin de bilgilendirici bir metindi. Ama metinde bilmedikleri kelimeler, anlamadıkları yerler vardı. Onun için metni okurken çok soru sordular. Soru sorarak yaptıkları bu okumanın adı ise sorgulayarak okuma idi.
7- Yedinci metin uzay hakkında bilgi veren bir metindi. Öğrenciler önemli gördükleri yerlerin altını çizerek okudular. Öğrenciler belirginleştirici okuma yöntemine uygun bir okuma yaptılar.
8- Sekizinci metin bir Nasrettin Hoca fıkrasıydı. Öğrenciler, fıkrayı çok beğendiler. Okuduklarında arkadaşlarının da çok eğlenmesini istiyorlardı. Fıkra tekniğine uygun bir okuma çalıştılar. Böylece metnin türüne uygun okuma yaptılar.

2. ETKİNLİK

incelik: Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri.
jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket.
merak:  Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek.
mimik: Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı.
omurga: Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı.
temel: Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.

3. ETKİNLİK

1- Beden dilini konuşup anlayabilmemiz için hangi öğelere gerek duyarız?
2- Jest ve mimikler hangi hareketlerimizi içerir?
3- Beden dili hangi etkenlere göre değişiklik gösterir.
4- Başını geriye atarak “hayır” diyen halklar hangileridir?
5- Beden dilimizi niçin etkili kullanmamız gerekir?

4. ETKİNLİK

A. Örnektir

Bugün yapacağım Konuşmanın Konusu ve Amacı:
Sınıf içerisindeki davranışlarımız konuşmamın konusudur. Bu konuşmadaki amacım, bazı arkadaşlarımızın sınıf içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunu onları kırmadan, doğrusunu gösterek anlatmak.

B. Örnektir

– Birine sorular sorarak cevap alıyorum. Gerektiğinde ben de konuyu açıklamak üzere kendi görüşlerimi bildiriyorum: Görüşme
– Başkalarının düşüncelerinde neleri benimsemediğimi, neleri yanlış bulduğumu tespit ediyorum. Bu tespitlerimi sebepleriyle birlikte açık olarak ortaya koyuyorum. Bu konuda açıklama beklediğimi sorularımla dile getiriyorum:Sorgulama
– Dinleyicinin bana inanmasını istiyorum. Bu yüzden düşüncelerimi gerekçeleriyle ve örneklerle dinleyicilere aktarıyorum. Dinleyicilerimi inandıracak örnekler buluyorum, açıklamalar yapıyorum: İkna Etme
– Bir işin, olayın veya kavramın özellikleri hakkında dinleyicilerimi bilgilendirmek istiyorum: Bilgi Verme
– Bir insanı, yeri ya da olayı onun resmini çizer gibi anlatmak istiyorum: Betimleme

C. Örnektir

(Yukarıdaki örneğe göre) Betimleme

5. ETKİNLİK

Bu karikatürde anlatılmak istenen; insan bilmediği veya yeteneksiz olduğu konulara yönelik hedeflerinde başarısız olur. Eğer bu hedeflere ulaşma konusunda ısrar ederse başarısız olduğu gibi etrafındakilere de zarar verir.

6. ETKİNLİK

1- Arkadaşlarımla birlikte olmayı severim. Ancak ders çalışmam gerektiğinde yalnız olmalıyım.
2- Öğretmenimin sorduğu soruları kolaylıkla cevaplayabiliyorum. Çünkü öğretmenimi dikkatle dinliyorum.
3- Oyuncaklarımın bir çoğu büyüklerim tarafından hediye edilmiştir. Örneğin kırmızı topumu bir doğum günümde annem hediye etmişti.
4- Bazı arkadaşlarım önemsiz konularda tartışırlar. Oysa sorunlarımıza konuşarak çözüm bulmaya çalışmalıyız.
5- Ders defterimizin okul döneminde bitince artık işe yaramayacağı düşünülür. Kim ne derse desin defterimizi güzel kullanmalıyız.