Bayrak Dinleme Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Eksen Yayıncılık, sayfa 65-66-67, 
Bayrak dinleme metni cevapları ve soruları 
(Milli Kültürümüz Teması)


Bayrak Dinleme Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Bayrak Dinleme Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık


Bayrak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 65
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen dizelerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”
Mehmet Âkif Ersoy

Türk milleti öyle insanlardan oluşur ki, vatan üzerinde yaşayan tek Türk ölene kadar bayrağını göklerden indirtmez.

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Mithat Cemal Kuntay

Bir millet bağımsızlığını ancak vatan üzerinde uğruna ölecek kadar fedakar kişiler varsa koruyabilir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Bayrağımızdaki renklerin ve şekillerin anlamlarını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Ay ve yıldız ise bir görüşe ay islamiyeti, yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir. Diğer bir görüşte savaş meydanında ölen askerlerimizin biriken kanları üzerine gece ay ve yıldızın görüntüsünün yansımasıyla bayrağımız meydana gelmiştir.

• Bayrağımız için canımızı bile vermekten niçin çekinmeyiz?
Çünkü bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızı korumak için gerekirse canımızı veririz.

• Şehitlerimizin tabutlarının üstüne bayrağımızın niçin örtüldüğünü biliyor musunuz? Açıklayınız.
Çünkü şehitlerimiz bağımsızlığımızı korurken ölmüşlerdir. Onları şereflendirmek için tabutlarına bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağı örtülür.


Bayrak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 66
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

“Bayrak” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri defterlerinize yazınız.

– Bağımsızlık
– Şehitlerimizin kanı
– İstiklal Marşı
– Gurur
– Tören
– Vatan

4. ETKİNLİK

“Bayrak” adlı metni bir kez daha dinleyiniz. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bu kelimeleri defterlerinize not ediniz ve bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

“Bayrak” adlı şiiri bir kez daha dinleyiniz. Defterinize, şiirdeki ses benzerliklerine uymaya dikkat ederek ve tekrarlanan mısralara yer vermeye çalışarak şiirde anlatılanlara, şiirin temasına uygun bir bölüm (dörtlük ya da beşlik) yazınız. Yazdığınız bölümü sınıfta arkadaşlarınıza okuyarak onların görüşlerini alınız.

(örnektir)

BAYRAĞIM

Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı,
Ne gelincik ne de gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır,
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı, gökyüzünün
Ayla, yıldızından yüksek,
Türkün alın yazısıdır,
Türk’tür onu yükseltecek.
Hasan Ali Yücel

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Sizce “Bayrak” adlı metnin yazılma amacı nedir?
Bayrağımıza duyulan hayranlığı anlatmak.

2. Şair bayrağı, niçin kız kardeşinin gelinliği olarak tanımlıyor olabilir?
Gelinlik saflığı, temizliği temsil eder ve kutsal sayılır. Bayrağımız da bizim için kutsaldır.

3. Sizce şair “Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Bağımsızlığımızı kazanana kadar olan mücadelemizi şair bilmektedir. Bu dizesiyle şair bağımsızlığımızı korumak için önceden verilen mücadeleler gibi gelecekte de mücadele edeceğini anlatmaktadır.

4. Sizce şair, “Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Bayrağımız bizi temsil eder. Bağımsızlığımızı sembolize eder. Yurdumuz bağımsızlığımız sayesinde varlığını sürdürmekte ve gelişmektedir. Bu yönüyle bayrağımız bir nevi bizim ışığımızdır.

5. Şiirde, savaşılan yerler olarak nerelerden bahsedilmektedir?
Karlı dağlar ve çöller.

6. Sizce şair, “Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Vatanını asla terk etmeyeceğini anlatmak istiyor.

7. Şairin bayrağı kişileştirdiğini şiirdeki hangi ifadelerden anlayabiliriz?
Şiirdeki “sen” hitabından anlayabiliriz.

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Bayrağımızdan bahsediyor, bayrağa duyduğu sevgi ve hayranlıktan söz ediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Bayrağımıza duyduğu hayranlığı anlatmak.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Bayrağa duyulan sevgi ve hayranlık.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Bayrak” başlığını kullanmış olabilir?
Şiirin konusunun bayrak olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uyumludur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Bayrağım


Bayrak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 67
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Eksen Yayıncılık, sayfa 65-66-67,  Bayrak dinleme metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin TıklayınYorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!