8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Bar

8. sınıf Türkçe EvrenYayınları çalışma kitabı, sayfa67, 68, 69, 70, 71, “Bar”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

bar

 

1. ETKİNLİK

Soldan Sağa

1. Anadolu’nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu. Bar
2. Ağırbaşlılık. Vakar
3. Eğlenmek için bakma, hoşlanarak bakma. Bakıp eğlenecek şey, eğlendirici durum. Seyir
4. Çabucak sevgi duymak. Kanı kaynamak
5. Ne olduğunu anlamak, fark etmek. Seçmek

Yukarıdan Aşağıya 

1. Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, öykü. Destan
2. Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek. Efe
3. Bar oyunlarında sıranın sağ başında yer alan ve oyunun düzenini sağlayan kimse. Barbaşı
4. 1. Erkeklik, yiğitlik. 2. Er olma durumu. Erlik
5. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, yiğit kimse. 3. Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü. Dadaş
6. Uzak. Irak

2. ETKİNLİK

a.

Kelime: ak
Kelimenin Metindeki Anlamı: beyaz renk
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: ak- (Fiil)

Kelime: ırak
Kelimenin Metindeki Anlamı: uzak
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: güney komşumuz olan ülke

Kelime: bar
Kelimenin Metindeki Anlamı: halk oyunu
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: basınç birimi

Kelime: er
Kelimenin Metindeki Anlamı: erkek
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: erken

Kelime: biz
Kelimenin Metindeki Anlamı: çoğul birinci kişi
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: bir tür çuvaldız

Kelime: kanar
Kelimenin Metindeki Anlamı: kan akması
Kelimenin Eş Seslisinin Anlamı: aldanmak

b.

ak

 • Duvarın rengi ak ama çok kirlenmiş.
 • Yanımızdan şırıl şırıl akan derede plastik şişeler yüzüyordu.

ırak

 • Benden ırak, Allah’a yakın olsun.
 • Amcam bir inşaat işi için yarın Irak’a gidiyor.

bar

 • Dedem Ata Bar’ını çok güzel oynardı.
 • Dağa doğru çıktıkça bar değerleri düşüyordu.

er

 • Hatice Kadın erini askere göndermiş, dönmesini dört gözle bekliyordu.
 • Vakit daha er, sonra gidersin.

biz

 • Biz, bütün aleme hükmetmiş bir milletin torunlarıyız.
 • Ninem bizini kaybetmiş odada dört dönüyordu.

kanar

 • Kendini fazla zorlarsan ameliyat yerin kanar.
 • O çok saf kalplidir, söylediğin yalan da olsa hemen kanar.

3. ETKİNLİK

 • Erzurum’un Dadaşı, İzmir’in Efeleri gibi yiğitlerimiz varken Türk milletini kimse yenemez.

4. ETKİNLİK

a. Sebep güce güvenmektir.

b. Gücüne güvendiğin için yarını düşünmezsin.

c. 

 • Görünce kanın kaynar, o an damarında.
 • Hazer çalkalanırken kanar Türk’ün yarası.
 • Efe’si var İzmir’in, eğilmez Türk’ün başı.
 • Seven sarhoştur elbet, içse de içmese de.

5. ETKİNLİK

bar-eslestirme

6. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıf içi bir etkinlik olduğu için cevap anahtarı yoktur.

7. ETKİNLİK

 1. Cümle: 3
 2. Cümle:
 3. Cümle: 10
 4. Cümle: 8
 5. Cümle: 1
 6. Cümle: 11
 7. Cümle: 2
 8. Cümle: 5
 9. Cümle: 4
 10. Cümle: 12
 11. Cümle: 9
 12. Cümle:
 13. Cümle: 13
 14. Cümle: 6

8. ETKİNLİK

 1. Cümle: D
 2. Cümle: Y
 3. Cümle: D
 4. Cümle: D
 5. Cümle: Y
 6. Cümle: Y

9. ETKİNLİK

bar-cumle-ogeleri