5. Sınıf Cem Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Bando Takımı

5. sınıf Türkçe Cem Yayınları çalışma kitabı, sayfa 128, 129, 130, “Bando Takımı” metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

bando-takimi-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

Boşluklara Gelecek Kelimeler (Sırasıyla)

  • Müzisyen
  • Dernek
  • Bağış
  • Orkestra
  • Kaymakam

2. ETKİNLİK

Metnin Türü: Hikaye

Metnin İçeriği: Bir bando takımı kurulmasıyla ilgili süreç.

3. ETKİNLİK

Kelime Sayıları ve Kelimelerin Anlamları

bando takımı (2 Kelime): Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik takımı.

tapu müdürü ( 2 Kelime): Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluşun amiri.

mal müdürü (2 Kelime): İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan amir.

hükümet konağı (2 Kelime): İllerde ve daha küçük yerlerde, başta vali ya da kaymakam olmak üzere, hükümet görevlilerinin çalıştığı yapı.

satın alma komisyonu (3 Kelime): İhtiyaç malzemelerinin alınması ile ilgili kararları alan birden çok kişiden oluşan grup.

Deniz Ritim Orkestrası (3 Kelime)

4. ETKİNLİK

bando-takimi-kokler-ekler

5. ETKİNLİK

Boşluklara Gelecek Ek Almış Sözcükler

a. ilçeye

b. ilçeden

c. ilçeyi

ç. ilçede

6. ETKİNLİK

Kısaltmalar ve Anlamları:

T.C. ⇒ Türkiye Cumhuriyeti

AB ⇒ Avrupa Birliği

dk. ⇒ Dakika

TBMM ⇒ Türkiye Büyük Millet Meclisi

Apt. ⇒ Apartman

Bn. ⇒ Bayan

Cad. ⇒ Cadde

Dr. ⇒ Doktor

KBB ⇒ Kulak Burun Boğaz

Mah. ⇒ Mahalle

mat. ⇒ Matematik

 ⇒ Milattan Önce

MS ⇒ Milattan Sonra

TL ⇒ Türk Lirası

TR ⇒ Türkiye

Vet. ⇒ Veteriner

Cümleler:

  • Hastamız ile Dr. Kemal ilgilenecek.
  • Film 5 dk. sonra başlayacak.
  • Bu kitabın fiyatı 12 TL’dir.

7. ETKİNLİK

Yazdığınız özete göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.