Araştırma Konuları

ATATÜRK’ÜN YAPTIĞI BAZI YENİLİKLER

 

Atatürk, Türk Milleti ile beraber Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp, düşmanları ülkemizden temizleyip, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra, çağdaş, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için birçok yenilik yapmıştır.

Bu yeniliklerden bazıları şunlardır:

  • Arap harflerini kaldırıp, Latin harflerine geçerek harf devrimi yapmıştır.
  • Türk Dili’nin korunması, tarihimizin unutulmaması için Türk Dil ve Tarih Kurumu’nu kurmuştur.
  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirmiştir.
  • Halifeliği kaldırmıştır.
  • Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.
  • Şapka ve kıyafet kanunu çıkarmıştır.
  • Soyadı kanunu getirmiştir.
  • Tüm dünyanın kullandığı takvim, saat ve uzunluk ölçülerini kabul etmiştir.
  • Tekke, zaviye ve türbeleri kapatmıştır.
+ +