Atatürk’ün Türk Folkloruna Olan İlgisi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 51-52-53-54-55-56, Atatürk’ün Türk Folkloruna Olan İlgisi dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


» Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.


1. ETKİNLİK

1. Resim: Kız ve erkek öğrencilerden oluşan bir koro şarkı söylüyor. Erkek öğrencilerin elindeki sazlı çalgılardan anladığımız kadarıyla bu bir türkü korosu.
2. Resim: Bir sergi tezgahı üzerinde ahşaptan yapılmış tabak ve bardak benzeri eşyalar görüyoruz. Eşyaların üzerinde işlemeler mevcut. El yapımı oldukları belli.
3. Resim: Karagöz ve Hacivat kuklalarını görüyoruz.
4. Resim: Kızlardan oluşan bir grup Karadeniz bölgesine özgü horon oyununu oynuyorlar. Bir erkek de kemençe denilen yaylı bir müzik aleti çalıyor.

2. ETKİNLİK

1- Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.
Cevap: Konservatuar.
2- Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.
Cevap: Festival.
3- Halk bilimi.
Cevap: Folklor.
4- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
Cevap: Birey.
5- Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.
Cevap: Halk.
6- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.
Cevap: Kültür.
7- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.
Cevap: Millet.
8- (mecaz) Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
Cevap: Görüş.
9- İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.
Cevap: Gösteri.
10- Sanatçı.
Cevap: Sanatkar.
11- Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.
Cevap: Gelenk.
12- Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entellektüel.
Cevap: Aydın.
13- Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
Cevap: Sanat.

3. ETKİNLİK

Atatürk’ün milli kültüre verdiği önem.

4. ETKİNLİK

Ana Fikir: Milli kültürüne sahip çıkmayan milletler, zamanla yok olup gider ya da başka milletlerin etkisinde kalıp benliklerini kaybederler.
Yardımcı Fikirler:
– İnsan, ilk önce kendi kültürünü tanımalı ve bilmelidir.
– Gençlerimize, kendi benliklerine ve kültürüne düşman olan unsurlarla mücadele etmeyi öğretmek gerekir.
– Seyirlik oyunları, halka ışık tutması bakımından önemli bir yeri vardır.
– Halk oyunları Türk kahramanlığını en iyi şekilde vugular ve bu oyunlar kadın-erkek birlikte oynanması gerekir.
– Bir milleti yaratmak için gerekli olan temellerden biri de el sanatlarıdır.

5. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

 

6. ETKİNLİK

A.

* Dağın güney yamacında kar erimişti fakat kuzey yamacı…
* Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.
* Sokak kapısından çıkınca birden karşısına çıkan adamı paltosundan tanıdı:
– Muhtar Halil… Muhtar Halili, bre!..

– Kimsin?
– Canan…
– Hangi Canan?
– …

– Sen misin, sınıf arkadaşım?
– Benim ya!..
– Hangi rüzgar attı seni buralara?
– Hiç…
– Nasıl hiç? ateş almaya gelmedin ya!..
– !..

B.

– Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 
Dağın güney yamacında kar erimişti fakat kuzey yamacı…

– Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.

– Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
“- Muhtar Halil… Muhtar Halili, bre!..”

– Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır:
– Kimsin?
– Canan…
– Hangi Canan?
– …

– Sen misin, sınıf arkadaşım?
– Benim ya!..
– Hangi rüzgar attı seni buralara?
– Hiç…
– Nasıl hiç? ateş almaya gelmedin ya!..
– !..

7. ETKİNLİK

Köy meydanındaki tarihi çeşmeden su içen adamı tanıyacak oldu fakat bir türlü (…) Sonunda kaşının üzerindeki benden tanıdı(.) Terzi Osman be (,) diye yanına koştu (.) Terzi Osman da onu tanımıştı (.) Komşu dükkan sahibi Halıcı Hüsnü(‘)ydü(.) Dakikalarca birbirlerine baktılar(,) sonra (…) Yıllar ikisini de yıpratmıştı(…)
(-) Niye aramadın yıllarca(?) dedi Hüsnü(.)
(-) Bilmem(,) dedi(.)
(-)Nasıl bilmem(?)
(-) (…)

8. ETKİNLİK

A.

  • Türkiye’nin kurucusu
  • Zeybek oyunu
  • Türkiye Cumhuriyeti
  • Halk oyunu
  • Halk bilimi
  • Folklor konusu

B.

  • Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.
  • Atatürk’ün en sevdiği halk oyunlarından biri Zeybek oyunudur.
  • Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür.
  • Öğrenciler, hazırladıkları halk oyunlarını sergilediler.

6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!