Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 133-134-135-136-137-138
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 133

Söz Varlığım

➜ “Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” adlı metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup defterinize yazınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Deyimleri Bulalım

➜ Aşağıda anlamları verilen deyimleri bulmacaya yerleştiriniz. Numaralı kutucuklara gelen harfleri birleştirerek şifreye ulaşınız.

1. Umudu kalmamak, güveni sarsılmak, olumsuzluğa sürüklenmek.

Cevap: ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMEK

2. Tutsak durumuna getirmek.

Cevap: ESİR ETMEK

3. Görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek.

Cevap: GÖREV SAYMAK

4. Yüklemek, ait olduğunu göstermek.

Cevap: MAL ETMEK

5. Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek.

Cevap: IŞIK TUTMAK

6. Kendini feda etmek.

Cevap: CANINI VERMEK

7. İz bırakmak.

Cevap: DAMGA VURMAK

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 134

Ne Anlam Katmış?

➜ Aşağıdaki cümlelerde verilen zarfların altını çizerek zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Vatanı ve milleti için canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmamıştır.

Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile bunu en güzel şekilde anlatmıştır.

Cevap: Durum anlamı katmıştır.

Yapacağı işleri en ince ayrıntılarına kadar planlayıp uygulamıştır.

Cevap: Durum anlamı katmıştır.

Atatürk, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için de çok çalışmıştır.

Cevap: Miktar anlamı katmıştır.

Toplumların büyük insanlara ihtiyacı en çok bunalımlı dönemlerde ortaya çıkar.

Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

Olaylar karşısında önce düşünmüş, kararlarını ondan sonra vermiştir.

Cevap: Zaman anlamı katmıştır.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri” metnine göre cevaplayınız.

1. Atatürk genç sanatçıların yetişmesi için nerede öğrenim görmelerini sağlamıştır?

Cevap: Avrupa’da öğrenim görmelerini sağlamıştır.

2. Mustafa Kemal’in yaşadığı olaylara yaklaşımı nasıldır?

Cevap: Mantıklı ve gerçekçidir.

3. Atatürk yaptığı inkılaplara “Atatürk İnkılapları” denmesine niçin karşı çıkmıştır?

Cevap: Atatürk bütün başarılarını milletine mal etmekten zevk aldığı için karşı çıkmaktadır.

4. Mustafa Kemal başkomutanlık görevine ne zaman getirilmiştir?

Cevap: Eskişehir-Kütahya Savaşlarından sonra Yunanlılar, Ankara’ya doğru ilerlemeye başladıkları zaman Mustafa Kemal, başkomutanlık görevine getirilmiştir.

5. Atatürk’e göre bir milletin efendisi kimdir?

Cevap: Millete hizmet eden herkes, milletin efendisidir.

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 135

Neler Yapmış?

➜ Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar nelerdir? Çeşitli kaynaklardan araştırıp yazınız.

Cevap:

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırmak için yaptığı çalışmalar konulu araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Eğitimi Yaygınlaştırmak İçin Yaptığı Çalışmalar

Eşleştirelim

➜ Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle Atatürk’ün bu özellikleri ile etkilediği olayları eşleştiriniz.

Cevap:

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 136

Düşüncelerimizi Paylaşalım

➜ Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk’ün Türkçeye verdiği önemle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Atatürk’e göre dil, milleti millet yapan bir unsurdur. Milli duygunun gelişmesi, dilin milli ve zengin olmasına bağlıdır. Dil ve bağımsızlık arasında da bir bağ bulunur. Bağımsız olmayan milletler kendi dillerini kullanamazlar. Kullanılan dil, o milletin özgürlüğünün göstergesidir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ilk iş Türk Dil Kurumu’nu kurması, Atatürk’ün dile verdiği önemi kanıtlar niteliktedir.

➜ Sizce Türkçeyi korumanın önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

Atatürk’ün de düşündüğü gibi dil ile bağımsızlık arasında sıkı bir bağlantı vardır. Eğer bir milletin dili, yabancı dillerin istilası altındaysa, kelimelerin Türkçe karşılığı yerine yabancı kelimeler kullanılıyorsa, o milletin tam bir özgürlük içinde olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle Türkçeyi korumak önemlidir ve bizim en önem vermemiz gereken görevlerimizin başında gelir.

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 137

Hangisi Daha Güvenilir?

➜ Aşağıdaki metinleri okuyup soruları cevaplayınız.

➜ Yukarıdaki metinlerden hangisindeki bilgiler daha güvenilirdir sizce? Niçin?

Cevap: İkinci metin daha güvenilirdir. Çünkü kaynağı “edu” uzantılı bir sitedir.

➜ “edu” ve “org” uzantılarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizce bilimsel çalışmalarda niçin ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılmaktadır?

Cevap: “edu” uzantılı siteler, eğitim kurumlarına ait sitelerdir. “org” uzantılı siteler kar amacı gütmeyen, belirli organizasyonlar ve dernek sitelerine aittir. “gov” uzantılı siteler ise resmi devlet kurumlarına ait sitelerdir.
“edu” ve “gov” uzantılı siteler, eğitim kurumları ve devlet kurumlarına ait oldukları için güvenilirdirler. Bilimsel çalışmalar eğitim ve devlet kurumlarınca resmi olarak onaylanıp güvenilirlik kazandığı için “edu” ve “gov” uzantılı sitelerde yer alırlar.

Katılıyor muyuz?

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı
olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

➜ Atatürk’ün sanat ve sanatçılar hakkındaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle yazınız.

Cevap: Katılıyoruz. Çünkü sanat, aynı kültür gibi toplumun özelliklerini yansıtan bir unsurdur. O toplumun yaşayış biçimi, milli duygusu ve kültürü sanatına yansır. Sanat olmadan o milleti millet yapan özellikler uzun süre varlığını koruyamaz. Ayrıca sanat ayrı bir yetenek gerektirir. Çoğu meslek bilgi gerektirir. Fakat sanat yoğun duygu gerektirir. Bu duygunun yetenekle birleşmesi ile sanatkar olunabilir. Bu da herkesin yapabileceği biri iş değildir.

Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları Sayfa 138

Atatürk’e Göre

➜ Mustafa Kemal Atatürk’ün metinde geçen aşağıdaki ifadelerine göre dünya milletlerinin mutlu olmasının yolu nedir? Düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Dünya milletlerinin mutlu olmasının yolu, dünya barışından geçer. Milletler kendi aralarında barış ve huzur içinde yaşarlarsa ancak kendi mutluluklarını da sağlayabilirler. Barış olmayan, huzursuz, kendi aralarında savaşan milletlerin olduğu bir dünyada, tek bir milletin huzuru olmasına imkan yoktur. Milletlerin içinde bulundukları durum, diğer milletleri de etkiler. Çünkü hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz ve bu dünyadan başka gidecek yerimiz yok.

Akrostiş Yazalım

➜ Atatürk’le ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir akrostiş çalışması yapınız.

Cevap:

(örnektir)

M emlekete sis çökmüş bir gece
U sulca yanağıma sen düşüyorsun
S abah saat dokuzu beş geçe
T erk edip bizleri gidiyorsun
A yrılık bu kadar yakmamıştı içimizi
F arkında mısın bilmiyorum
A ldın beraberinde cumhuriyetimizi

K orkunç bir veda, sararmıştı her yer
E llerini uzat tutmak istiyoruz
M asmavi gözleri kaybetmiş çocuk
A ldı bir sabah ruhumuzu
L akin nasıl bölmesin yokluğun uykumuzu

A ydınlığa yol açmış ulusun lideri
T ürklüktür vermediği en kutsal zaferi
A yrılık görünmüşse de 10 Kasım gününde
T arihler dile gelir ölüm gününde
Ü lkesine baş koymuş yüce insan
R ahat uyu bizler ülke bekçisiyiz
K albimizden silinmedi, silinmeyecek derin yeriniz.

Kaynak: Yunus Duysal

*** Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri Metni Cevapları metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

2018-2019 Yılı 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

9 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!