Atatürk’ün Hayatında Çeşitli Yönler Metni Etkinlik Cevapları


4. sınıf Özgün Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 34-35-36-37, Atatürk’ün Hayatında Çeşitli Yönler metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Atatürk'ün Hayatında Çeşitli Yönler

Atatürk’ün Hayatında Çeşitli Yönler

1. ETKİNLİK

lider → önder

ulus → millet

yaşam → hayat

2. ETKİNLİK

a-h-c-y-isaret

3. ETKİNLİK

a. Koyu yazılmış söcük öbeği, önem belirtiyor.

b. 

Atatürk, özellikle iyi bir askerdir.

Atatürk, en büyük komutanlardandır.

Atatürk, öncelikle vatanını düşünmüştür.

4. ETKİNLİK

“Yön” sözcüğünün “bir yere gitmek için izlenen yol” anlamında kullanıldığı cümle:

(x) Ana caddeden Ankara yönüne yürüdük.

5. ETKİNLİK

a. Bu etkinliği kendi özelliklerinize göre yapabilirsiniz.

b.

Resimdeki bankacının mesleği dışında sporcu özelliği daha gelişmiştir.

6. ETKİNLİK

Arkadaşınızın ve kendi özelliklerinize göre bu etkinliği yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Cumhuriyet yöntemiyle kazanılan haklardan nasıl yararlanıldığını anlatan mektup:

Örnektir

Büyük Atatürk,

Öncelikle bu ülkeyi düşmanlar kurtarıp bize hediye ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın belki biz de olmazdık. Olsaydık bile bu kadar özgürce yaşayamazdık.

Cumhuriyeti kurarak bize bazı haklar verdin. Bu haklardan biri de eğitim öğrenim hakkı. Bu hak sayesinde insanlarımız istediği yerde ve istediği şekilde eğitim öğrenim görerek ülkemizi ileriye taşıyorlar. Ben de bu hak sayesinde özgürce okuluma gelip eğitim öğrenim görerek aydın bir insan oluyorum.

Bu hakkı bize tanıdığın için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyor ve özlüyorum.

8. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Cumhuriyetin Anlam ve Önemi Hakkında Yazı

Örnektir

CUMHURİYETİN ÖNEMİ

23 Nisan 1920’de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’nin açılması ile Türk devleti yeniden kurulmuştur. Fakat o zamanki siyasi ortam uygun olmadığı için rejimin adı açıklanmamıştı.

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile devlet rejiminin ismi belli oldu. Meclis tarafından seçilen hükümet yerine, halk tarafından seçilen kişiler hükümeti oluşturdu.

Cumhuriyetin temeli demokrasiye dayanır. Bu da halkın kendi kendini yönetebilmesi demektir. Ülkeyi yönetecek kişileri halk seçer. Seçme ve seçilme hakkı için hiç kimseye ayrıcalık tanınmaz. Bütün oylar eşittir.

Seçimle başa gelenler, millet için çalışırlar, onların iyiliğini gözetirler. Yani cumhuriyet, halkın iyiliğini gözeten bir yönetim şeklidir. Bu yönetimle ülke tek bir kişinin hakimiyetine bırakılmaz. Bu yönetim gücünü millet iradesinden alır.

Cumhuriyet yönetimi milletimize çok şeyler kazandırmıştır. Her şeyden önce devlet ve siyasi hayatımıza egemenliğin bir kişiye ya da topluluğa değil değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.

Cumhuriyet yönetimi, ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayar. Hiç kimseye ayrıcalık tanımaz. Herkesin temel hak ve hürriyetini korur. Bu yönetim şekli insana verdiği değerle, çağı yakalamak ve gelişmek için en iyi ortamı oluşturmuştur.

Atatürk, cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak ilan etmiştir. (29 Ekim 1923) Görüldüğü gibi cumhuriyetin anlam ve önemi oldukça büyüktür. Atatürkve Türk halkı, çok büyük mücadeleler ve fedakarlıklar göstererek cumhuriyeti kurmuşlardır. Bize düşen görev cumhuriyeti canımız pahasına korumak, ona sahip çıkmaktır.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı anısına her yıl 29 Ekim’de kutlanan milli bir bayramdır. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına coşku içerisinde katılarak, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya göstermeliyiz.


4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın