Atatürk’ten Anılar Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Dörtel Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 46-47-48-49, Atatürk’ten Anılar metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Atatürk'ten Anılar Metni Etkinlik Cevapları

Atatürk’ten Anılar Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

1- Atatürk, askerlere geçitten geçmelirini söylemiş olabilir. Çünkü oradan askerin geçmesi savaşın gidişatı açısından çok önemlidir.

2- Atatürk, öğretmenin sözünü keserek bunun doğru bir soru olmadığını söylemiş olabilir. Çünkü Atatürk, düşmanımız da olsa diğer milletlerin küçümsenmesine karşı olan bir insandı.

2. ETKİNLİK

gülle: Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi.

tereddüt: Kararsızlık, duraksama, ikircik, ikirciklik.

emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.

umacı: Öcü

ilişmek: Karışmak, rahat vermemek, müdahale etmek

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki anıyı kendiniz görmüş gibi anlatabilirsiniz.

Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Bir Anısı

Çankaya’da bir ilkokul açılmıştı. Köşkün çevresinde bulunan bu okulu bir gün Atatürk ziyaret etmiş.

Öğretmen tahta başında öğrencilere ders veriyormuş. Cumhurbaşkanı girer girmez saygı işaretini vermiş, çocuklar ayağa kalkmış ve oturunuz işaretini verdikten sonra yüzünü tahtaya çevirerek derse devam etmiş. Atatürk, beş on dakika ayakta ders dinlemiş ve çıkarken öğretmen yine aynı ses, aynı eda ile çocukları ayağa kaldırmış ve oturunuz işareti verir vermez derse devam etmiş.

Gazi kapıdan çıkarken yanındakilere:
– “Gördünüz mü öğretmeni? Cumhurbaşkanına önem vermedi.” demiş ve ilave etmiş:
– “İlköğretmen vatanın en hayırlı elemanı. Onlar vatan çocuklarıyla o kadar kaynaşmışlardır ki, adeta çocuklaşmışlardır. Onların gözünde en sevgili öğrencilerdir. Bu öğretmen eğer dersini bırakıp saygısını göstermek için yanıma gelseydi ve çıkarken beni merdivenlere kadar geçirse idi, öğrencileri gözünde küçülür, belki prestijini kaybederdi. Öğrenci gözünde en saygılı, en büyük adam öğretmendir.” demiş.

Asaf İLBAY

4. ETKİNLİK

3. etkinlikteki yazınıza göre formu kendiniz doldurunuz.

5. ETKİNLİK

 • Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konmuştur.
 • Fiil kök ve gövdelerini göstermek için konmuştur.
 • İsim yapma eklerinin başına konmuştur.

6. ETKİNLİK

Öğretmen → Fiilden isim yapma eki almıştır. öğret -men

sıkılmış → Fiilden fiil yapma eki almıştır. sık- ıl- mış

ölüm → Fiilden isim yapma eki almıştır. öl -üm

geçilmez → Fiilden fiil yapma eki almıştır. geç- il- mez

fırladı → İsimden fiil yapma eki almıştır. fır -la- dı

uygarlık → İsimden isim yapma eki almıştır. uygar -lık

başarılı → İsimden isim yapma eki almıştır. başarı -lı

olmak → Fiilden isim yapma eki almıştır. ol- mak

yeniliklerin → İsimden isim yapma eki almıştır. yeni -lik- ler-i-n

7. ETKİNLİK

Dökülür gözyaşı hâlinde solan yapraklar,
Matemin gezdiği başlarda sayılmaz aklar.
Yaşların çizen yüzlerde çoğalmış kırışık,
Kalmamış sisli ufuklar gibi gözlerde ışık.

8. ETKİNLİK

-lık

 • insanlık
 • perdelik
 • küllük
 • fidanlık
 • kolluk
 • ayakkabılık

-il

 • yapıl-
 • katıl-
 • öpül-
 • sıkıl-
 • yarıl-
 • yenil-

-siz

 • evsiz
 • huysuz
 • akılsız
 • işsiz
 • parasız
 • kitapsız

-me

 • duyma
 • kaçma
 • getirme
 • uçma
 • sürükleme
 • kesme

-la

 • kötüle-
 • başla-
 • taşla-
 • haşla-
 • sürükle-
 • elle-

-gi

 • bilgi
 • sevgi
 • çalgı
 • silgi
 • bulgu
 • döngü

6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!