6. Sınıf Öğün Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk’ten Anılar

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 48, 49, 50 51, 52, 53, “Atatürk’ten Anılar”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Soldan Sağa

1- Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.
Cevap: Kroki.
2- Üslup, tarz.
Cevap: Stil.
3- Odalarda, genellikle duvar kenarlarından tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak.
Cevap: Şömine.
4- Bilgi edinmek.
Cevap: Malumat almak.
5- Örnek.
Cevap: Nümune.
6- İsteklendirici, özendirici.
Cevap: Teşvik edici.
7- Bezekler, süsler.
Cevap: Tezyinat.
8- Ölmüş Müslüman (erkek), rahmetli, rahmetlik.
Cevap: Merhum.
9- Süslemeli.
Cevap: Bezemeli.
10- “Yönerge” ve “talimat” kelimelerinin eş anlamlısı.
Cevap: Direktif.
11- Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma, ön çalışma.
Cevap: Etüt.

Yukarıdan Aşağıya
1- Yeterince aydınlık olmama, yarı karanlık, az ışıklı olma durumu.
Cevap: Loşluk.
2- Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce,esin.
Cevap: İlham
3- Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.
Cevap: Atölye
4- Bilinç, zihin.
Cevap: Dimağ.
5- Yapım aşamasındaki ev, fabrika, baraj gibi yapı.
Cevap: Şantiye.
6- Şereflendirmek, bir yere gelmek.
Cevap: Teşrif etmek.
7- Görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin hepsi.
Cevap: Desen.
8- Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik.
Cevap: Feci.

2. ETKİNLİK

a. Bu loşlukta çalışmamız engel değil mi? Baksanıza neredeyse göz gözü görmüyor.
b. Sözleri çok teşvik ediciydi. Artık kendimde daha çok çalışma isteği buluyorum.
c. Merhum şair, ölmeden önce ölümsüzlüğü yakalayabilmiş ender sanatçılardandı.
ç. Elimizdeki nümune size bir fikir vermedi mi? İsterseniz daha fazlasını da bulabiliriz.
d. Senin stilin benimkinden farklı. sen şiirlerinin kolay anlaşılır olmasını sağlamaya çalışırken ben açık olmalı tercih ediyorum.
e. Doğrusu bu resim herkesin dimağında yer edindi.
f. İlham gelmiş olmalı ki yine yazmaya oturdu. Baksanıza yazarken ne kadar da heyecanlı görünüyor.
g. Yakınları, hastanın durumu hakkında ilgili doktordan kapsamlı malumat aldılar.

3. ETKİNLİK

A.

1- Yazarlar, metinde ne anlatmaktadır?
Cevap: Yazarlar, metinde, Atatürk ile ilgili olan anılarını anlatmaktadırlar.

2- Metinde anlatılan olayların, yazarların kendi başından geçtiğini nereden anlıyorsunuz?
Cevap: Yazılar, birinci kişi ağzından anlatılmaktadır. Yazılarda “yapmıştım, etmiştim” gibi ifadelerden, olayların yazarların kendi başlarından geçtiğini anlıyorum.

3- Metinde anlatılanlar belirli bir sürede mi geçmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Yazılarda kesin bir tarih verilmemektedir. Fakat bu yazılar “anı” türünden olduğu için, olayların geçmiş zamanda yaşandığını anlayabiliriz.

4- Metinde anlatılan olayların geçtiği yer ya da yerler belirtilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap: Metinde anlatılan olayların geçtiği yer ya da yerler belirtilmiştir. 1. anı Ankara’da Türk Ocakları Merkez Binası’nda geçmektedir. 2. anı, atatürk Kız Lisesi’nde geçmektedir.

5- Yazarlar, anlattıklarını kanıtlama gereği duymuş mudur? Açıklayınız.
Cevap: Yazarlar, anlattıklarını kanıtlama gereği duymuşlardır. Olaylarla ilgili yer bildirmişler, olayda geçen kişileri şahit olarak belirtmişlerdir.

B.

a. Metinde yalın, içten ve yapmacıktan uzak bir dil kullanılmıştır.
b. Metinde, süslü, sanatlı ve anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.
c. Metinde, bilimsel ifadelere ve terimlere sıkça yer verilmiştir.

4. ETKİNLİK

Konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

5. ETKİNLİK

Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.

6. ETKİNLİK

Bu etkinliği 5. etkinlikte yazdığınız metne göre kendiniz yapmalısınız.

7. ETKİNLİK

Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirtmek için iki nokta kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

A.

Anahtarlık: anahtar -lık ⇒ İsim Kökü
Başla- : baş -la- ⇒ İsim Kökü
Kırıl- : kır -ıl- ⇒ Fiil Kökü
Dostça: dost -ça ⇒ İsim Kökü
Düzel– : düz -el- ⇒ İsim Kökü
Koştur- : koş -tur- ⇒ Fiil Kökü
Yeşilimsi: yeşil -imsi ⇒ İsim Kökü
Gülüş- : gül -üş- ⇒ Fiil Kökü
Sarar- : sarı -ar- ⇒ İsim Kökü
Suskun: sus -kun ⇒ Fiil Kökü
Durak: dur -ak ⇒ Fiil Kökü

B.

C.

Anahtarlık
Kökün Anlamı:  Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç.
Kelimenin Yapım Eki Almış Halinin Anlamı: Anahtarların kaybolmasını önlemek ve kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldığı maden, deri vb.nden yapılan halka veya kılıf.
Aldığı Yapım ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlam Özelliği: İsimden isim yapmıştır.

Buluş
Kökün Anlamı: bul- fiilidir.
Kelimenin Yapım Eki Almış Halinin Anlamı: İlk defa yeni bir şey yaratma, icat.
Aldığı Yapım ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlam Özelliği: Fiilden isim yapmıştır.

Gülüş-
Kökün Anlamı: gül- fiilidir.
Kelimenin Yapım Eki Almış Halinin Anlamı: Karşılıklı gülme işi.
Aldığı Yapım ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlam Özelliği: Fiilden fiil yapmıştır.

Suskun
Kökün Anlamı: sus- fiilidir.
Kelimenin Yapım Eki Almış Halinin Anlamı: Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti
Aldığı Yapım ekinin Kelimeye Kazandırdığı Anlam Özelliği: Fiilden isim yapmıştır.