8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk Teması Temaya Hazırlık

8. sınıf Türkçe Evren Yayınları çalışma kitabı, sayfa 36, “Atatürk Teması”  temaya hazırlık cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

Atatürk için gençlik, aydınlık bir gelecek için önemli bir güç, Cumhuriyeti ve onun değerlerini koruyup yaşatacak en büyük kuvvettir. “Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile, insanlık meziyetinin, vatan, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” diyerek gençliğe verdiği önemi ve onlardan beklentileri dile getirmiştir.

2. SORU

Türkiye, konum olarak 3 kıtanın birleştiği yerdedir. Bu 3 kıtada bulunan ülkeler arasında adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Bu konum ülkemizi diğer ülkelere göre değerli kılmaktadır. Ülkemiz bu konumdayken, diğer ülkelerin birbiri ile olan ilişkilerinde siyasi olarak söz sahibidir.
Ülkemizin kültürel zenginliği, bir çok ülkeye komşu olmasından ve daha önce o ülkelere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da diğer kültürlere yabancılık çekmemezi sağlamaktadır.
Yine ülkemiz konum gereği doğu ile batıyı birleştiren bir köprü vazifesindedir. Doğu-batı ticaret yolları bizim ülkemizden geçmekte, bu da ülkemizi ekonomi alanında kontrol sahibi yapmaktadır.

3. SORU

Atatürk asker ve devlet adamı olmak dışında, kişisel olarak olumlu bir çok özelliğe sahiptir. Her şeyden önce Atatürk, idealist bir kişiliğe sahiptir. Sabırlı ve disiplin sahibidir. İleri görüşlü ve açık sözlüdür. Keskin bir mantık ve zeka gücüne sahiptir. Hayatı boyunca hem fikir üretmiş hem de bu fikirleri hayata geçirmiştir. Atatürk aynı zamanda eğitimcidir. Yetenekli bir yazardır. Hitabeti kuvvetlidir.