3. Sınıf Özgün Matbaacılık Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk Teması Temaya Hazırlık Çalışmaları

3. sınıf Türkçe Özgün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 30, Atatürk Teması Temaya Hazırlık Çalışmaları’nın cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Soru 1

Bir kişinin lider olabilmesi için taşıması gereken özellikler:

– İyi bir lider, karşısındaki kişiyi dikkatli bir şekilde dinlemeli ve onun sözlerine değer verdiğini belli etmelidir.
– Cesur olmalıdır. Hedeflerine ulaşmak için her türlü riski göze alabilmelidir.
– Fedakâr olmalıdır. Lideri olduğu toplumun iyiliği için gerekirse kendi arzularından vazgeçebilmelidir.
– Her konuda örnek bir insan olmalıdır.
– İnançlı, kararlı ve tutarlı olmalıdır.
– Güvenilir olmalıdır.
– Hitabeti kuvvetli olmalıdır.
– İnsanları motive etmeyi iyi bilmelidir.
– İletişimi kuvvetli olmalıdır.
– Hemen her konuda bilgi ve kültür sahibi olması gerekir.
– Nezaket ve ahlaki kuralları benimsemelidir.

Soru 2

Bu soruyu kendiniz cevaplayabilirsiniz.

Soru 3

– Atatürk, öncelikle Türk milletinin diğer milletlerin esiri olmasını engellemiştir. Milletimize yaptığı en büyük iyilik budur.
– Bir liderde olması gereken tüm vasıflar Atatürk’te vardır. Milletimiz için üstün bir liderdir.
– Her zaman barış yanlısı olmuştur. Birlik ve beraberliğe her şeyden fazla önem vermiştir ve ömrü boyunca bunun için mücadele etmiştir.
– Milletimizi, en üst uygarlık seviyesine ulaştırmak için çabalamıştır.
– Her daim dürüst bir lider olmuştur. Cesurdur, naziktir ve ahlak sahibidir.
– Atatürk, dünyada sevginin egemen olmasını istemiştir. Yaptığı her yenilikte, çizdiği her hedefte bunu birinci amaç olarak görmüştür.

Soru 4

Atatürk, savaş yıllarının en kötü koşullarında bile çocuklarla yakından ilgilenmiş, birçok çocuğu koruması altına almıştır. Savaş yıllarından sonra da çocuklarla ilgilenmeye devam etmiş, özellikle kimsesiz çocuklara büyük önem vermiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yapılan çalışmaları yakından takip etmiş, kurumun amacını yerine getirebilmesi için büyük bir çaba sarf etmiştir. Çocukları bulundukları yerlerde, evlerde, yurtlarda ziyaret etmiş, hediyeler almış, nasihatlerde bulunmuştur.
Atatürk için bütün çocuklar onun öz yavrusu gibiydi. Çağdaş, modern, mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi çocuklarda görürdü. Yurt gezilerinde nerede bir çocuk görse, onlara sevgiyle yaklaşarak onlarla uzun uzun sohbet ederdi.
Atatürk, TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği değer ve önemi tüm dünyaya göstermiştir.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

Soru 5

– Arap harflerini kaldırıp, Latin harflerine geçerek harf devrimi yapmıştır.
– Türk Dili’nin korunması, tarihimizin unutulmaması için Türk Dil ve Tarih Kurumu’nu kurmuştur.
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirmiştir.
– Halifeliği kaldırmıştır.
– Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.
– Şapka ve kıyafet kanunu çıkarmıştır.
– Soyadı kanunu getirmiştir.
– Tüm dünyanın kullandığı takvim, saat ve uzunluk ölçülerinikabul etmiştir.
– Tekke, zaviye ve türbeleri kapatmıştır.