Atatürk Teması Temaya Hazırlanıyorum


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 35, Atatürk Teması Temaya Hazırlanıyorum cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. SORU

Atatürk’ün yaptığı her çalışma, milletimiz için yapılmış ve milletimizin yararına olmuştur. Bizler için yaptığı en iyi çalışma şüphesiz ki Cumhuriyet’in ilanıdır. Cumhuriyetle birlikte, padişahlığı kaldırması, tekke ve zaviyeleri kapatması, latin harflerine geçmesi, kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, kıyafet devrimi, soyadı kanunu, Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarının açılması gibi bir çok çalışma, milletimiz içindir.

2. SORU

Atatürk’ün bütün işlerinde başarılı olmasını sağlayan en önemli sebep, halkın ona inanması ve destek olmasıdır. Atatürk, bir liderde olması gereken tüm özelliklere sahipti. Azimli ve inançlı olması, engellerden yılmaması, sürekli okuyarak, araştırarak kendini geliştirmesi, doğru adımları doğru zamanda atması gibi bir çok neden, Atatürk’ün başarılı olma sebeplerindendir.

3. SORU

– “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
– “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.”

4. SORU

Vatandaşı olduğumuz ülkeye karşı bazı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek, vatana olan borcumuzu ödememiz açısından önemlidir. Bazı vatandaşlık görevlerimiz şunlardır:
Oy kullanmak, erkekler için askere gitmek, vergi vermek, yasalara uymak, çevreyi temiz tutmak, kamu mallarını korumak, insanlara karşı saygılı ve hoş görülü davranmak…


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

İçerik Başlıkları