6. Sınıf Öğün Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 58, 59, 60, 61, “Atatürk”  teması tema sonu değerlendirme cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

Kralın Eli, Temiz Toprak, Kral Edward ve Atatürk…

2. SORU

a. Atatürk’e ne zaman “başöğretmen” denilmeye başlandı?
Cevap: 1928 yılında yazı devriminden sonra.
b. Metne göre Atatürk’ün en büyük amacı nedir?
Cevap: Türk kültürünü yükseltmeye çalışmak.
c. Atatürk nerede ve kime “Hayır, yerinizde oturunuz ve dersinize devam ediniz.” sözünü söylemiştir?
Cevap: Bir köy okulnda genç bir öğretmene.
ç. Atatürk’ün “Sınıfa girdiği zaman cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir.” sözü ile anlatmak istediği nedir?
Cevap: Öğretmenler, ülkeyi yöneten en üst yöneticiden bile daha değerldir.

3. SORU

A) Atatürk, dünyadaki en önemli liderlerden biridir.
B) Atatürk’ü tanıtmak çok kolaydır.
C) Büyük bir lider olan Atatürk’ü en iyi şekilde tanıtmak Türk vatandaşlarının görevidir.
D) Atatürk’ü başka milletler de tanımaktadır.

4. SORU

– Bilim, sanat, spor, devlet yönetimi vb. alanlarda tanınmış kişilerin doğumlarından ölümlerine kadar geçen dönemi anlatan eserlere biyografi denir.
– Yazarın başından geçen veya tanık olduğu bir olayı anlattığı yazılara anı denir.
– Bilim, sanat, spor gibi alanlarda yazılan, yazarın anlattıklarının doğruluğunu ispatlamaya çalıştığı, ciddi bir dille kaleme alınan yazılara makale denir.

5. SORU

Yabancı kelimelerin yerine bunların Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat etmemiş olur.

6. SORU

A) Çok yorulduğu için biraz dinlenmek istiyordu.
B) Buralarda yenisiniz, değil mi?
C) Bekçi, izinsiz inşaata girenlerin arkasından bağırıyordu.
D) Sözlerini tamamladıktan sonra konukları selamlayarak yerine oturdu.

7. SORU

Yukarıdaki örnekte noktalı virgül (;), cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konmuştur.

8. SORU

9. SORU

A) Ben de böyle bir elbise almak istiyorum.
B) Duvarda bir manzara resmi asılıydı.
C) Sonun da benim haklı olduğum anlaşıldı.
D) Yarın gel de şu soruna bir çözüm bulalım.

10. SORU

11. SORU

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas
alınır. (D )
Büyük harşerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin
okunuşu esas alınır. ( D)
Sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. ( Y )