Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 63-64, Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


A. 

1- Atatürk “mal etmek” sözleriyle ne anlatmak istemiştir?
Cevap:

Atatürk, milleti için yaptığı hizmetleri kendi yararına ya da kendine bir övgü unsuru olarak kabul etmemektedir.

2- Metnin ana fikri nedir?
Cevap:

Bugüne kadar yapılan şeyleri yeterli görmeyip Türk milleti olarak daha çok çalışmamız gerekir.

3- Sizce bu metnin başlığı ne olabilir? Neden?
Cevap:

Metnin başlığı “Durmadan Çalışmalıyız” olabilir. Çünkü Atatürk bize yaptıklarımızı yeterli görmememizi, kendimizi ispatlamak için daha çok ve durmadan çalışmamız gerektiğini öğütlüyor.

4- Metinde Atatürk’ün hangi yönü anlatılmaktadır?
Cevap:

Metinde Atatürk’ün millet sevgisi anlatılmaktadır.

5- Bu metnin türü nedir? Metin bu türün hangi özelliğini yansıtmaktadır?
Cevap:

Metnin türü “Nutuk”tur. Metin, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşma özellikleriyle nutuk türünün özelliğini yansıtmaktadır.

B.

Manastır: Atatürk’ün gittiği askeri okulun bulunduğu yer.
Selanik: Atatürk’ün doğduğu yer.
idadi: Osmanlı dönemindeki orta okul.
milli egemenlik: Milletleri yönetenlerin yine milletin kendisi olması.
cumhuriyet: Halkın kendi kendini yönetmesine dayanan bir yönetim biçimi.
seçme ve seçilme hakkı: Halkın kendini yönetmesi amacıyla yönetecek kişiyi seçebilmesi  ya da yönetecek kişi olarak aday olabilmesi.
seyirlik oyunlar: Folklor, tiyatro gibi seyredilebilen oyunlar.

C. 

(Y) Bir haftada 7 gün vardır.
(D) Haftada üç gün egzersiz yapıyorum.
(Y) Babam, pazardan üç kilo elma, 2 kilo üzüm satın aldı.
(Y) Her sabah saat yedide kahvaltı yapıyoruz.
(D) Okuduğum kitabın birinci cildini kütüphaneye bıraktım.
(D) 5’inci sırada oturan öğrenci sınıfımıza yeni geldi.
(D) Okulumuza TRT’den Türk halk müziği sanatçıları geldi.
(Y) Sizi saat 11.00’da bekliyorlardı.

Ç.

Ulus gazetesinin ilk adı ( )Hâkimiyeti Milliye( ) idi. Bu gazeteyi ilk defa olarak Ankara( )da günlük tek yapraklı bir mücadele gazetesi olarak ben çıkarmaya başladım. Atatürk bu gazeteyi bana verirken tek öneri ve yönerge olarak şu sözleri söyledi:
( )Var kuvvetimizle egemenliğin millete ait olduğu fikrini yayımlayacağız(! ) ( )
Gazetelerde bu propagandayı yaptırmak isteyen Atatürk( )ün bizzat bu uğurda
nasıl çalıştığına on dört ay yakından tanık oldum( .)

“Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale cephesinde birçok askerî başarılara imza atmıştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı’nı kazanmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmak zorunda kalmıştı. Savaşın sonunda yenilen devletler ile galip devletler arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma onucunda ülkemiz dört bir yandan işgal edilmeye başlandı. Savaştan sonra 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a dönen Mustafa Kemal Atatürk İtilaf devletlerinin donanmasıyla karşılaşınca yanındaki
yaverine dönerek, “Geldikleri gibi giderler.” dedi.”

D.

1- Paragrafta “geldikleri gibi giderler” sözü ile Atatürk’ün hangi yönü anlatılmıştır?
A) Yurttan düşmanı atma kararlılığını,
B) Milletine olan inancını,
C) İleriyi gören bir komutan olduğunu,
D) Vatanını çok sevdiğini,
2-  Paragraftaki “imza atmak” sözleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) İlçe kaymakamının önünde imzalayacağı birçok evrak bekliyordu.
B) Arkadaşımın her söylediği sözün altına hiç düşünmeden imzamı atarım.
C) Nikah töreninde imza atan yeni çiftler mutlu bir hayata başlangıç yapıyorlardı.
D) Ünlü yazar, son yıllarda birçok yeni esere imza atmıştır.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?
A) Valiye sıcak ve mütevazı bir karşılama töreni hazırladılar.
B) Bu mevsimde buraları çöl sıcağında olur.
C) Sıcak bir çorba içmeyeli o kadar zaman olmuştu ki…
D) Elini sıcak sudan soğuk suya sokmazdı.
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayıların yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Babaanne, pazardan aldığı 2 kilogram elmayı torunları arasında eşit şekilde bölüştü.
B) fiehre çalışmaya giden dayım on beş gün içinde geleceğini söyledi.
C) Ünlü atlet yüz metrede dünya rekoru kırdı.
D) XX. yüzyıl birçok yıkıcı savaşın olduğu yüzyıl olarak tarihe geçti.
5. “Düşüncelerini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekler belirledi.” cümlesinde en çok yapım eki almış kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) düşüncelerini
B) gerçekleştirmek
C) çeşitli
D) belirledi


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın