7. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme


7. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 64-65-66, Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


A.

1- Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi özellikleri anlatılmaktadır?
Cevap: Paragrafta Atatürk’ün planlı hareket ettiği, ileri görüşlülüğü ve kararlılığı anlatılmaktadır.

2- Atatürk’ün başarılı bir lider olmasını sağlayan başka hangi özelliklerini biliyorsunuz?
Cevap: Atatürk cesurdur, risk almasını bilir. Fedakardır, inançlı ve tutarlıdır. Güvenilir, hitabeti güçlü, iletişimi kuvvetli, bilgi ve kültürel birikimi olan, nazik ve örnek bir insandır.

3- Yukarıdaki paragrafa nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?
Cevap: Paragrafa “Uygun Zaman” başlığı uygundur. Çünkü paragrafta Atatürk’ün bir iş yapmadan önce düşünüp planladığını ve harekete geçmek için uygun zamanı kolladığı anlatılmaktadır.

4- Yukarıdaki parçanın ana fikri nedir?
Cevap: Atatürk’ün ileri görüşlülüğü büyük bir lider olmasından değil mensubu olduğu Türk milletinin karakteristik özelliğinden gelmektedir.

5- Yukarıdaki parçanın türü nedir? Niçin?
Cevap: “Cumhurbaşkanı Değil” metninin türü anıdır. Çünkü metinde bir kişi, Atatürk’ün yaşadığı dönemde onunla ilgili bir olayı ve söylediği sözleri birebir aktarmıştır. Bu anı türünün bir özelliğidir.

6- 

a. Parçada geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
Cevap:

sabah ⇒ akşam
neşe ⇒ üzüntü
özgürlük ⇒ esaret
doğ– ⇒ bat-
güzel ⇒ çirkin

b. Bulduğunuz zıt anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

akşam: Bütün gün limon satar, akşam olunca da tezgahını toplayıp evine giderdi.
üzüntü: Babamın üzüntülü halleri beni endişelendiriyor.
esaret: Özgürlüğün tadını bilmeyenler esaretten şikayet etmezler.
bat- : Güneşin batışını izlemeyi çok seviyorum.
çirkin: Bu estetik yoksunu binalar çok çirkin duruyorlar.

B.

7. Aşağıdaki yargılardan hangisi şiirden çıkarılamaz?
A. Şair, şiirde Atatürk hakkındaki duygularına yer vermiştir.
B. Şiirde Atatürk’ün kişisel özelliklerine yer verilmiştir.
C. Şair, “uzanmak”, “yorulmak”, “durmak” kelimelerine olumsuz anlam yüklemiştir.
D. Atatürk’ün yaptıkları çocuklar ve gençler için güç ve kuvvet kaynağıdır.

8. Bir önceki sayfada yer alan şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Dizelerdeki hece sayıları birbirine eşittir.
B. Her bir dizenin son kelimesi aynı seslerden oluşmaktadır.
C. Her dize kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahiptir.
D. Dizelerin bazılarında fiiller sonda bazılarında baştadır.

9. “Serpilmek” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?
A. Cam kırıkları su gibi dört tarafa serpildi.
B. Halkın tatil günleri serpildiği parklara gitmekten hoşlanırdı.
C. Yaylada iki ay kalınca iyice serpildi.
D. Eşyaları odanın her yanına serpilmişti.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “ısınmak” kelimesi “alışmak, uyum sağlamak” anlamında kullanılmıştır?
A. Şiddetli bir kışın ardından denizin suyu ısındı.
B. Babasının memuriyetinden dolayı geldiği bu şehre yeni ısındı.
C. Her yıl olduğu gibi, cemreler düşünce toprak da ısındı.
D. Sobaya atılan meşe odunlarından sonra oda çok ısındı.

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A. Bu işte mutlaka onun parmağı vardır.
B. Yeni yaptırdığımız kapının kolu kırıldı.
C. Dağların doruklarındaki karlar erimiş.
D. Çocuklar sandalyenin ayağını kırmış.

12. Aşağıdakilerden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?
A. Yüreği sızlamak
B. Yüreği yanmak
C. Yüreği hoplamak
D. Yüreği parçalanmak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman, miktar ve durum anlamı bildiren kelime ya da kelime grubu kullanılmamıştır?
A. Aspendos Tiyatrosu millattan önce inşa edilmiş.
B. Bahçe kapısından girdiği gibi yukarı çıktı.
C. Efes Harabeleri’ni dinlenmeden gezdik.
D. Yeşil pencereli büyük bir konakta oturuyorlar.

14. “İyi” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A. İyi davranışlar sergileyen öğrencileri herkes takdir etti.
B. Toplumda iyi insanların olması onu mutlu etti.
C. Okullar arası yarışmayı kazanmak için iyi çalıştı.
D. Abbas Sayar’ın “Yılkı Atı” romanı en iyi roman ödülü aldı.


7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız