4. Sınıf Engin Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Atatürk Teması Hazırlık Çalışmaları

4. sınıf Türkçe Engin Yayınları çalışma kitabı, sayfa 23, “Atatürk Teması” hazırlık çalışmalarının cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

Atatürk, öncelikle Türk milletine liderlik ederek, vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır. Milletimizi padişahlık sisteminden kurtararak Cumhuriyet ile, milletimizin kendi kendini yönetebilmesini sağlamıştır. Çağdaş bir Türkiye için latin harfleri, çağdaş kılık kıyafetler, miladi takvim gibi bir çok yeniliği hayatımıza sokmuştur. atatürk’ün büyüklüğü, en çok yaptığı bu işlerde görülür.

2. SORU

Atatürk, güzel sanatların, bir milletin çağdaş bir seviyeye ulaşmasında önemli bir rolü olduğunu savunmuştur. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek, milletlerin oluşmasında ve ileriye gitmesinde güzel sanatların büyük etkisine dikkati çekmiştir.

3. SORU

Küçüklerimize sevgiyle büyüklerimize saygıyla yaklaşmamız, derslerimize çalışmamız, herkese iyilik yapmamız, vatanımızı sevmemiz ve vatanımızı ileriye götürmek için çalışmamız Atatürk’ü memnun eder.

4. SORU

1. Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.
2. Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.
3. Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
4. Ölçü birimleri değiştirildi.
5. Soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.
6. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.
7. Kadın – erkek eşitliği sağlandı
8. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.
9. Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
10. Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı. Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.
11. Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.