Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 84-85-86,
Atatürk Geometri Kitabı Yazmış metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları


Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 84
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Atatürk’e ait aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

Öyle istiyorum ki Türk dili, bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle, çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

Türk dili bilimi kullanarak kendi yapısı için uygun kurallar koysun ve bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan bilimsel terimlerin tamamı Türkçe olsun. Böylece herkes bu gelişmeleri kolayca anlayabilsin.

Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim
ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.

Konuşulan dil öyle gelişmiş olsun ki, bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan tüm terimler o dile ait olsun. Eğer dil bu şekilde gelişmezse, o dilin ait olduğu ulus bilim ve kültür alanında ilerleme sağlayamaz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Atatürk’ün yazdığını bildiğiniz bir eser var mı? Açıklayınız.
Nutuk adlı eseri vardır. Atatürk bu eserinde, yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatmaktadır.

• Atatürk’ün geometri alanında bir kitap yazmış olması, onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?
Eğitime ve bilime önem veren, geometriye hakim, yazarlık becerisi olan bir kişi olduğunu gösterir.

• Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Bilimin, Atatürk’ün sözlerinden daha değerli olduğunu anlıyoruz.


Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 85
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

“Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk, geometri kitabını yazmadan önce hangi hazırlıkları yapmıştır?
Uzmanları bir kitabevine göndermiş. Onlardan uygun gördükleri Fransızca geometri kitaplarından almalarını istemiş. Kitaplar gelince birlikte gözden geçirilmiş. Bir plan belirlenmiş.

2. Atatürk, hangi geometri terimlerini türetmiştir? Bu terimlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Boyut, uzay, yüzey, çap, çember, açı, üçgen, dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam

3. Metinde hangi yarışmadan bahsedilmektedir? Bu yarışmanın gerçekleştirilme amacı nedir?
Matematik terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunması yarışmasından bahsediliyor. Amaç, matematik dersinin daha iyi anlaşılabilir hale gelmesini sağlamaktır.

4. Atatürk, ziyaret ettiği lisede ne yapmış?
Dokuzuncu sınıflardan birinin geometri dersine girmiş. Bir kız öğrenciye soru sormuş. Öğrenci yanıt vermekte zorlanınca yeni Türkçe terimlerle geometri anlamış.

5. “Dilimizin Türkçeleştirilmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Dilimizin yabancı dillerden giren sözcüklerden temizlenip yerlerine Türkçe kelimeler türetilmesini anlıyoruz.

6. Herhangi bir derste, anlamını bilmediğiniz ya da söylemekte zorlandığınız terimler var mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. Türkçeye yabancı bir dilden girmiş herhangi bir kelime için sizin üzerinde düşündüğünüz, önerebileceğiniz bir kelime var mı? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Metinden Atatürk’ün geometri dersinin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkçe terimler türettiğini, Geometri kitabı yazdığını ve matematik dersini çok sevdiğini öğrendik.


Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 86
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki boşlukları, “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metne göre doldurunuz.

• Metnin konusu: Atatürk geometri kitabı yazması ve Türkçeye verdiği önem.

• Metnin ana fikri: Bilimin herkesçe anlaşılabilmesi için Türk dilinin gelişmesi gereklidir.

• Metindeki yardımcı fikirleri, yani ana fikri desteklemek, açıklamak, belirgin hâle getirmek için yararlanılan fikirler: Atatürk Türk dilinin gelişmesi için önemli çalışmalar yapmıştır.
Atatürk’ün çalışmaları sayesinde geometri dersi daha anlaşılabilirdir.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Yukarıya yazdığınız her yardımcı fikir, ana fikri destekliyor, ana fikrin belirgin hâle gelmesini sağlıyor mu? Açıklayınız.
Evet sağlıyor. Yardımcı fikirler, ana fikir ile ilgili ve onu destekler niteliktedir.

• “Yardımcı fikirler olmasa ana fikir kolayca anlaşılmaz. Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir fakat yardımcı fikirler olmasa ana fikir anlaşılmaz demek doğru değildir.

• “Ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Bir metindeki yardımcı fikirler, ana fikirden bağımsız olabilir. Bu nedenle ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir demek doğru olmaz.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” başlığını kullanmış olabilir?
Atatürk’ün geometri kitabı yazdığı herkesçe bilinen bir bilgi değildir. Yazar dikkat çekmek için bu başlığı kullanmış olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Metnin konusuyla uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Atatürk’ün Bilime ve Türk Diline Verdiği Önem

7. ETKİNLİK

‘’Atatürk Orman Çiftliği’’ adlı metnin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta
“Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videoları da kullanarak anlatımınızı görsel unsurlarla destekleyiniz. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesini ve beden dilini etkili kullanma ve bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

Konuşmanız için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz araştırma konusundan faydalanabilirsiniz.

Atatürk’ün Bilim ve Sanata Verdiği Önem


SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

Sonraki metnin işlenişinin “Konuşma” bölümünde yapacağınız etkinlik için arkadaşlarınızla 5 – 6 kişilik gruplara ayrılınız ve iş bölümü içinde “Millî Mücadele Dönemi Savaşları” konusunda araştırma yaparak bilgi toplayınız. Konuyla ilgili fotoğraf, resim, grafik ya da videolar da bulunuz.

Millî Mücadele Dönemi Savaşları konusundaki araştırma yazısı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Milli Mücadele Dönemi Savaşları

Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden “bağımsızlığın önemi” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.

Konuyla ilgili konuşma örneği için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bağımsızlığın Önemi – Konuşma


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 84-85-86,  Atatürk Geometri Kitabı Yazmış metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin TıklayınYorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!