Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 30-31-32-33,
Anlamak dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları
(Çocuk Dünyası Teması)


5. Sınıf MEB Yayınları Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 30
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.

Bazen anlıyorum
Bazen anlamıyorum 
Babamı
Ninemi

Annem şöyle der
Göstererek beni
Cin gibi maşallah

Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
Altını üstüne getirmiş evin

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma
Ninemse der bana
Topaç gibi

Bir dedem
Açık insan 
Pek de zeki
Dilinden bal akar
Attaya gidelim der
Al sana şeker der
Göz kırpar
Okşar
Sever
Bir de gıdıklar

Dedemi çok anlıyorum

Cahit ZARİFOĞLU

b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar dinleyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız.

Deyim: Cin gibi olmak
Anlamı: Çok zeki, çok akıllı, çok becerikli kimse

Deyim: Altını üstüne getirmek
Anlamı: Bir yeri karmakarışık etmek, dağıtmak

Deyim: Topaç gibi olmak
Anlamı: Vücutça toplu ve sağlıklı (çocuk).

Deyim: Dilinden bal akmak (ağzından bal damlamak)
Anlamı: Çok tatlı, hoşa gider biçimde konuşmak

Deyim: Göz kırpmak
Anlamı: Göz kapaklarını kapayıp açmak.


Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 31
⇓⇓⇓


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?
Şiire göre çocuk dedesi hariç ailesini anlamıyor.

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir?
Şiirde hayranlık, merak, kızgınlık, alay ve sevgi duyguları dile getirilmektedir.

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara benzetilmiştir?
Aile bireyleri çocuğu cine ve topaça benzetiyor. Çocuk zeki olduğu için cine, vücutça toplu ve sağlıklı olduğu için topaça benzetilmektedir.

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın
hissetmektedir?
Çocuğu en iyi anlayan dedesidir. Dedesi çocuğa anlamadığı şeyler söylemediğini için, onunla açıkça konuştuğu için, ona şakalar yaptığı için çocuk dedesini kendine daha yakın hissetmektedir.

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?
Siz duygularınızı yazarak mı, konuşarak mı, dans ederek mi, resim çizerek mi, şarkı söyleyerek mi, el hareketleriyle mi anlatırsınız? Buna göre bu soruyu cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz.

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz?
Yukarıdaki işaretlere televizyon programlarında rastlayabiliriz.

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız.

Anlamak Dinleme Metni - Televizyon Simgelerinin Anlamları

Anlamak Dinleme Metni – Televizyon Simgelerinin Anlamları

3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?
Medya araçlarında ya da internet sitelerinde sunulan bilgilerin bize uygun olup olmadığını, bu araçlarda bulunan simgeler ile belirleyebiliriz. Eğer simge yok ise, büyüklerimizden bu araçların bize uygun olup olmadığını sorabiliriz.

4. ETKİNLİK

b) Nasrettin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız.
Nasreddin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle, daha önce başına böyle bir olay gelmiş birinin kendisini daha iyi anlayacağını ve ne yapılması gerektiğini daha iyi bileceğini anlatmak istiyor. Nasrettin Hoca burada tecrübenin, doğru yolu bulma konusundaki önemini dile getirmektedir.

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasrettin Hoca’ya, giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere uygun olacak şekilde cümleler söyleyiniz.

Kırmızı ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca, sizi çok seviyorum. Düşmeniz beni çok üzdü. Lütfen hemen bir doktora gidelim, beni kırmayın lütfen…

Beyaz ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca. Kimisi doktor çağıralım diyor, kimisi de kırıkçı bulalım diyor. Ben bu konuda tarafsızım. Sen ne dersin?

Siyah ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca, bak kesin belin kırılmıştır. O bel iyileşmez. Ne doktor ne de kırıkçı çare bulur. En iyisi ben sana baston vereyim. Ama yürüyebileceğini sanmıyorum.

Mavi ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca, panik yapmana gerek yok. Şimdi bir doktor çağırıp ayağına baktırırız.

Sarı ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca, o kadar kuvvetli düşmedin. Büyük ihtimal hiçbir şeyin yoktur. Biz yine de bir doktora görünelim. Bir kaç güne eskisinden daha sağlıklı olursun.

Yeşil ayakkabıyı giydiğimde:
— Nasrettin Hoca, en iyisi bir ambulans çağıralım. Onlar gelene kadar kımıldama. Ambulansta sana iyi gelecek teknolojik aletler vardır. Hastaneye kadar güvenle gidebiliriz.


Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 32
⇓⇓⇓


5. ETKİNLİK

a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim

1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.

2. Bazı kısaltmalarda kısaltmanın sonuna nokta konur.

3. Rakamla yazılan sıra sayılarında -ıncı, -inci, -uncu, -üncü eklerinin yerine rakamın yanına nokta konur.

4. Tarih yazılırken gün, ay ve yıl arasına nokta konur.

5. Saatlerin yazımında saat ile dakikanın arasına nokta konur.

b) 1. etkinliğe bakınız. Şair metinde konuşma çizgisinden başka noktalama işareti kullanmamıştır. Metinde nokta kullanılması gereken yerlere nokta (.) koyunuz.

(Nokta kırmızı renkle gösterilmiştir)

Bazen anlıyorum,
Bazen anlamıyorum.
Annemi,
Babamı,
Ninemi.

Annem şöyle der,
Göstererek beni:
— Cin gibi maşallah.

Cin ne demek?
Gibi ne demek?
Babam diyor ki
Bana bakarak:
— Altını üstüne getirmiş evin.

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma?
Ninemse der bana:
— Topaç gibi.

Bir dedem…
Açık insan.
Pek de zeki.
Dilinden bal akar;
Attaya gidelim der.
Al sana şeker der.
Göz kırpar.
Okşar.
Sever.
Bir de gıdıklar.

Dedemi çok anlıyorum.


Anlamak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 33
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır?
Küçük Prens büyüklerin küçükleri anlamadıklarından yakınmaktadır.

2. Büyüklerin olaylara bakış açısının küçüklerden farklı olmasının sebebi ne olabilir?
Büyüklerin yaşadıkları hayat ve bu hayattan edindikleri tecrübeler küçüklere göre daha fazladır. Büyükler olaylara karşı edindikleri tecrübelere göre yaklaşırlar. Fakat küçüklerin henüz yeterli tecrübeleri yoktur. Ayrıca hayal güçleri büyüklere göre daha geniştir.

3. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.
‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik  vardır. Anlamak şiirinde de büyüklerin küçüklerin anlamadığı şeyler söylediklerini, bunun da çocukların büyükleri anlamasını zorlaştırdığını belirtmektedir. Küçük Prens metninde de aynı sorun dile getirilmektedir.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Yetişkinlerin çocukları anlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mektubu defterinize yazınız.

(Örnektir)

20.10.2017

Sevgili Küçük Prens,

Ben Ahmet, 12 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum.

Kitabında yetişkinlerin çocukları anlamadığından yakınmışsın. Bence yanılıyorsun. Bence yetişkinler de çocukları anlayabilirler. Çünkü onlar da bir zamanlar çocuktu. Bizleri gayet iyi anlıyorlar fakat anlamıyormuş gibi yapıyorlar.

Neden diye soracak olursan açıklayayım. Bizleri yetiştiren büyüklerimiz, bizlere yeni şeyler öğretmek istiyorlar. Bunun en kolay yolu da bize bilmediğimiz şeyleri anlatmaktır. Anlamadığımız kelimelerle, cümlelerle konuşmaktır. Böylece biz de anlamadıklarımızı merak ederiz. Araştırıp öğreniriz ya da büyüklerimiz bize öğretir. Biz de bu şekilde zaman içinde birer bilgili yetişkinler oluruz.

Ben böyle düşünüyorum. Umarım bir gün yüzyüze konuşarak bu konuyu tartışabiliriz.

Kendine iyi bak Küçük Prens, görüşmek üzere. Sevgiler…

Ahmet Türk
İmza


Gelecek Derse Hazırlık

İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.

Konuyla ilgili araştırmanızda aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz araştırma yazısından faydalanabilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 30-31-32-33,  Anlamak dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

2 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!