Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 93-94-95-96-97, 
Ankara Türk Odası dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 93
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki Atatürk’e ait özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
• Sanat bir milletin varlığını sürdürebilmesi için önemli bir alandır. Sanatla ilgilenmeyen bir millet uzun süre varlığını sürdüremez.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin
gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
• Bir milletin ilerleme kaydedebilmesi için sanata ve bilime ihtiyacı vardır.

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı
olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız.”
• Herkes sanatkar olamaz. Sanatkarlık, tüm mesleklerden üstün bir yetenek gerektirir.

“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”
• Sanatla ilgilenmeyen bir millet hayatı tam anlamıyla bütün olarak yaşayamaz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Restore edilerek koruma altına alınan eski bir Türk evini görme fırsatınız oldu mu? Olduysa orada neler gördüğünüzü yazınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

• Bir ülkede sanata gereken önemin verilmesinde sizce devlet adamlarının, yöneticilerin rolü var mıdır? Açıklayınız.
Evet, vardır. Toplumu devlet adamları ve yöneticiler yönlendirir. Sanat için gerekli altyapıyı onlar hazırlar. Toplumun sanat yaması için tüm gereksinimleri karşılamakla yükümlüdürler.

• Atatürk gibi büyük bir devlet adamının, büyük bir liderin sanatla oldukça ilgili olması onun hangi kişilik özelliklerinden kaynaklandığını yazınız.
Sanat sevgisi, duygusallık.


Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 94
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

A. Aşağıda, “Ankara Türk Odası” adlı metinden alınan bazı kelimeler ve bu kelimelerin çıkarıldığı cümleler yer almaktadır. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

a. Ben de atölyemde bunun için bazı resimler hazırlıyordum.

b. Ben her gün eski Ankara evlerini gezer, desen ve renk krokileri yapar, üretirdim.

c. Bu oda, eski Ankara evlerinin süslemeli odalarından alınan bir ilhamla yapılmalıdır.

ç. Bu bina bir ilim, sanat merkezi, tarihî bir yapı olacaktır.

d. İşte Atatürk’ümüz bizler için teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvetti.

e. Bir gece Atatürk şantiyemize gelmişti.

f. Yapacağın bu Ankara Türk odasına geldiğimiz zaman bütün hatıralarımız gözlerimizde ve
dimağımızda canlansın.

g. Atatürk, odada şöminenin sağ tarafındaki eski stil divanda oturmuştu ve güzel sözleriyle bizleri coşturmuştu.

h. Hele mermer taş işçiliği, Türklerde bu sanatın hâlâ yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir.

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerden her birinin metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden ilgili olanı yazınız.


Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 95
⇓⇓⇓


a. Bilim: ilim

b. İsteklendirici, özendirici: teşvik edici

c. Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı: kroki

ç. Zihin: dimağ

d. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce: ilham

e. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman: belge

f. Üslup, biçem: stil

g. Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası: divan

h. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim: desen

ı. İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı: şantiye

i. Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik: atölye

j. Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak: şömine

C. Aşağıdaki kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi defterlerinize yazınız.,

şantiye: Şantiyede çalışan işçilerin güvenlik için baret takması zorunludur.

atölye: Amcam atölyesinde belediyenin meydan için istediği heykeli yapmaya başladı.

ilim: Dedem ilim öğrenmek için hiç üşenmez, Çin’e bile giderdi.

ilham: Bu orman manzarası ressamlar için tam bir ilham kaynağı.

dimağ: Televizyon, genç dimağları zehirleyen ve evlerden bir an önce çıkarılması gereken bir alettir.

teşvik edici: Futbolcuların isteksizliğini gidermek için teşvik edici adımlar atmak gerek.

kroki: Bu oda okulun krokisinde yer almıyor.

belge: İşe girmek için gerekli olan belgeleri toplamaya çalışıyorum.

stil: Onun kaykay sürme stili, diğer çocuklardan çok farklı.

divan: Ninem her akşam divanın üzerine oturur, bizlere güzel hikayeler anlatırdı.

desen: Yeni aldığımız koltuk takımının desenlerini beğenmediğimiz için geri gönderdik.

şömine: Soğukta üşüyen kediyi şöminenin önüne ısınması için bıraktık.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk kime, hangi emirleri veriyor?
Türk Ocakları Merkez Binası’nın inşaatını yapan kişilere, yapacakları Türk odası için, Eski Anakara evlerinin izlerini taşıması emrini veriyor.

2. Atatürk niçin tam bir Ankara Türk odası istemektedir?
Çünkü Atatürk ve arkadaşları o evlerde önemli kararlara imza atmıştır. Türk odasına gelindiği zaman o hatıraların anılmasını istediği için istemektedir.

3. Atatürk, yapılan Ankara Türk odasını beğeniyor mu? Binanın açılışında neler söylüyor? Açıklayınız.
Beğeniyor. Binanın açılışında “Güzel bir bina oldu. Hele mermer taş işçiliği Türklerde bu sanatın hala yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir. Türk salonu tam düşündüğüm gibi olmuştur. Buradan ayrılmayı istemiyorum. Yapan eller sağ olsun.” sözlerini söylemiştir.

4. Yazar Atatürk’ü niçin teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvet olarak niteliyor?
Söylediği güzel sözler nedeniyle nitelendiriyor.

5. Metnin tamamından Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri çıkarılabilir?
Sanatsever, tarihe ve kültüre bağlı bir kişiliğe sahip olduğu çıkarılabilir.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Yazar metinde, yapılacak Türk odası için Atatürk’ün görüşlerini, isteklerini ve Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Atatürk’ün sanata verdiği önemi okuyuculara anlatmak için.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?
Atatürk Türk sanatına ayrıca bir önem vermektedir.


Ankara Türk Odası Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 96
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ankara Türk Odası” başlığını kullanmış olabilir?
Ankara Türk Odası yapımındaki bir hatırasını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Hatıra, Türk odasının yapımı etrafında döndüğü için uygundur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem

7. ETKİNLİK

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 93-94-95-96-97,  Ankara Türk Odası dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

3 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!