Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 278-279-280-281-282, Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınof Başak Matbaacılık Anadolu'da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınof Başak Matbaacılık Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Cevapları Sayfa 278 ⇐

1. ETKİNLİK

“Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları” adlı metni dinleyelim. Metinde aşağıda resmi bulunan sanatlardan söz edilecek. Metinde söz edildiği sırada ilgili sanatın adını resmin yanına ya da altına yazalım.

6. Sınof Başak Matbaacılık Anadolu'da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Süsleme Sanatları

6. Sınof Başak Matbaacılık Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Süsleme Sanatları


⇒ Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Cevapları Sayfa 279 ⇐

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerle ne anlatılmak isteniyor?

“Biçim bakımından da Kütahya seramiklerinin zarafeti etkileyicidir.”
Zarafet: (Biçim, görünüş veya davranış bakımından) incelik, güzellik, zariflik.

“Çömlekler, fırında pişirilerek sırlanır.”
Sır, sırlamak: Kimi nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla vernik sürmek.

“Minyatür daha çok tasvire dayanır.”
Tasvir: Ayrıntılarıyla anlatmak, resmetmek, betimlemek.

“Minyatürler, iki boyutlu ve perspektifsiz olarak yapılmış tasvirlerdir.”
Perspektif: Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü, görünge.

b) Aşağıdaki cümleyle ilgili soruları yanıtlayalım.

“El sanatı, sözle ifade edilenden daha zengin bir anlam yüküyle doludur.”

Yazar, bu cümlede el sanatını neyle karşılaştırmaktadır?
Yanıt:  El sanatı, söz söylemekle karşılaştırılıyor.

“Anlam yüküyle dolu olma” ne anlama gelmektedir?
Yanıt: “Anlam yüküyle dolu olma” pek çok anlamı barındırabilme anlamında kullanılmaktadır.


⇒ Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Cevapları Sayfa 280 ⇐

3. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Metinde söz edilen el sanatları hangileridir?
Yanıt 1
Seramik, çömlekçilik, baston ve asa, cam süsleme, göz boncuğu, hat, minyatür, ebru.

Soru 2
El işçiliğiyle ortaya çıkan ürünlerin yaratıcıları, desenleri, motifleri ve süslemeleri ne amaçla kullanmaktadır?
Yanıt 2
Söz ile söyleyemedikleri duygu ve düşüncelerini yansıtmak için.

Soru 3
Bir milletin el sanatları ve kültürü arasındaki bağlantıyı nasıl kurabiliriz?
Yanıt 3
El sanatları, o milletin kültürünü yansıtır.


⇒ Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Cevapları Sayfa 281 ⇐

4. ETKİNLİK

• Yazar bu metni aşağıdakilerden hangisini seçerek oluşturmuş olabilir?
• Doğru açıklamanın karşısına onay (✓) işareti; diğerlerine çarpı işareti (✗) koyalım. Aklımız karıştıysa soru işareti (?) yapıp öğretmenimize soralım.

1. Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak istemiş ve
olayları oluş sırasına göre yazmıştır. Bu nedenle bu yazı, öyküleyicidir.
2. Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek
varlıkların, çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmiş ve ortaya betimleyici metin
çıkmıştır.
3. Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak istemiş ve ortaya açıklayıcı
anlatımla yazılmış bir metin çıkmıştır. 
4. Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışmış ve ortaya
tartışmacı bir metin çıkmıştır.


⇒ Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları Dinleme Metni Cevapları Sayfa 282 ⇐

5. ETKİNLİK

Anadolu’daki el sanatları konusunda, metni okumadan önce ne biliyorduk, metni okuduktan sonra ne öğrendik?
Aşağıdaki çizelgeye yazalım.

Önceden bildikleriniz ve yeni öğrendiklerinize göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, kendi yazacağımız tamamlayıcı cümlelere bağlayalım. Cümlelerimizi oluştururken altı çizili sözcüklerin (bağlaçların) kattığı anlama odaklanalım.

Müzik dinlemeyi sevmeme rağmen klasik müzik hayranıyım.
Çünkü klasik müziğin insana huzur veren bir büyüsü var.

Tüm zamanlarını resim yapmaya ayırıyor. Üstelik işini aşkla yapıyor.
Ne de olsa sanatçı.

Kitaplara gömülünce her şeyi unutuyor. Hiç değilse annesinin vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü bu şekilde hafifletiyor.

Sanat, toplumu yansıtır. Dolayısıyla sanat toplum içindir.


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 278-279-280-281-282, Anadolu’da Türk Süsleme Sanatları dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!