Anadolu Üstüne Metni Etkinlik Cevapları


4. sınıf Özgün Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 125-126-127-128-129, Anadolu Üstüne metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Anadolu Üstüne Metni Etkinlik Cevapları

Anadolu Üstüne Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Anadolu Üstüne metninin konusu: Anadolu’nun kısa tarihi ve İshakpaşa Sarayı

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

Yurdumuzun kökleri tarihte olan bir çınar olması: Çınar ağaçları uzun süre yaşarlar. Yurdumuz da uzun süreli yaşamından ötürü çınara benzetilmiştir.

Yurdumuzun uygarlıklar beşiği olması: Beşikte yeni doğan bebekler büyür. Yrdumuzda da bir çok uygarlığın ortaya çıkıp gelişmiştir. Bu nedenle yurdumuz beşiğe benzetilmiştir.

Malazgirt Zaferi’le açılan kapıdan, Türklerin Anadolu’ya girmesi: Türklerin Anadolu’ya girişleri Malazgirt Zaferi ile mümkün olmuştur. Bu nedenle bu zafer bir kapıya benzetilmiştir.

Selçukluların adım adım her yeri imar etmesi: Selçuklular’da mimarlık gelişmiştir. Topraklarına kattıkları her yeni yere binalar, evler, camiler inşa etmişlerdir.

Kültürlerin kaynaşması: Anadolu’da bir çok farklı kültür vardır. Zamanla bu kültürler birbirlerinden kültür öğelerini almışlar ve benimsemişlerdir.

4. ETKİNLİK

İshakpaşa Sarayı’nın Özellikleri:

  • 1784’te Çıldır Valisi İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır.
  • Yüksek duvarlarla çevrilidir.
  • İşlemeli bir kapısı vardır.
  • Birinci avludan ikinci avluya geçildiğinde sarayın asıl yapıları görünür.
  • Cami, saray duvarlarının iki katı yüksekliğindedir.
  • Sarayın selamlık bölümünde ne az beş yüz kişi oturabilir.
  • Merkezi sistemle ısıtılmaktadır.

En önemli özelliği merkezi sistemle ısıtılıyor oluşudur.

5. ETKİNLİK

a.

“Karı koca” daki koca, erkek eş manasındadır.
“koca ev” deki koca, büyük manasındadır.

Metnin 1. paragrafında koca sözcüğü “Ulu, büyük” anlamında kullanılmıştır.

Cümleler: 
Bahçenin ortasında koca bir ağaç vardı.
Bütün gün evde kocasını bekledi.
Tarhiteki bu koca devlet, bir çok kültürü içinde barındırır.

b.

c.

Burada hep eski binalar var. (yeni)

Bir kapı kapanırsa diğeri açılır. (açılır)

Bu hikayenin öncesi pek acıklı. (öncesi)

Kapının dışına doğru bir paspas yaydı. (içine)

6. ETKİNLİK

Anadolu Üstüne metninin özeti:

Anadolu tarhi öncesinden beri bir çok uygarlığa ve devlete ev sahibi yapmıştır. Sırasıyla Hititler, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kurulmuştur. Bir çok farklı kültür bu topraklarda kaynaşıp yeni kültürler meydana gelmiştir.

İshakpaşa Sarayı Ağrı Dağı’nın eteklerine 1784’te Çıldır Valisi İshak Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yüksek duvarlarla çevrilidir. En önemli özelliği merkezi ısıtma sistemine sahip olmasıdır.

7. ETKİNLİK

Formu kendiniz doldurabilirsiniz.


4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın