7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Akılcıydı, Bilime İnanırdı Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 46-47-48-49-50, Akılcıydı, Bilime İnanırdı metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

arma: Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil.
motif: Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri.
bağnazlık: Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, mutaassıplık, fanatiklik, fanatizm.
süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.
teftiş etmek: Denetlemek.
unvan: Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad.
kıvanç: Övünç, iftihar, sevinç.

2. ETKİNLİK

– Bilimin insan hayatındaki yeri nedir?
⇒ Bilimin insan yaşamındaki yeri nedir?
– Türk milletinin eski ve köklü bir kültürü vardır.
⇒ Türk ulusunun eski ve köklü bir kültürü vardır.
– Atatürk. Türk milletinin çağdaşlaşması için bilimin rehberliğini esas almıştır.
⇒ Atatürk. Türk milletinin çağdaşlaşması için bilimin kılavuzluğunu esas almıştır.

3. ETKİNLİK

Metnin Konusu: Atatürk’ün akıl ve bilime verdiği önem.
Metnin Ana Fikri: Ülkemizi ileriye götürmek için, bilgisizliğe, tutuculuğa, bağnazlığa ve her türlü geriliğe savaş açmalı, akıl ve bilimi kendimize rehber edinmeliyiz.
Metnin Yardımcı Fikirleri: Türk ulusu, akıl, mantık ve zekayla hareket eder.
Hayatta savaşarak kazanılan zaferler değil, bilim ve teknikle kazanılan zaferler önemlidir.
Dünyadaki her şey için en belirgin yol gösterici bilimdir.

4. ETKİNLİK

– Atatürk’ün Akıl ve Bilime Verdiği Önem
– Ülke Kalkınmasında Bilimin Önemi
– Atatürk’ün Gözünde Akıl ve Bilim

5. ETKİNLİK

Metin, Atatürk’ün kararlılığını ve bir işi başarmak istiyorsak, o işin üzerine kararlılıkla gitmemiz gerektiğini anlatıyor. Yazacağınız yazıyı buna göre şekillendirebilirsiniz.

6. ETKİNLİK

A.

– Türk Dil Kurumu, İmla Kılavuzu, TDK Basımevi, Ankara, 2009.
– Dadaloğlu, Bütün Şiirleri, Umutbahar Yayınları, Ankara, 2004.
– Dünya Şiirleri antolojisi, Sezarkan Yayınları, İstanbul, 2009.
– Mimar sinan, Bütün Eserleri, Sinan Yayınları, İstanbul, 2003.

B.

–  Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek belli özelliğimizdir.
–  Gerçekten de Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri akılcı oluşu, aklın ürünü olan bilim ve tekniğe yakınlığı idi.
–  Fakat bu zafer, süngü zaferleri değil, bilim ve teknik zaferleri olacaktır.
–  TBMM başkanı ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, adı geçen üniversiteye çektiği telgrafla teşekkür etmiş ve şöyle demiştir:
–  Güveniyorum ve inanıyorum ki ulusal bağımsızlığımızı bilimsel alanda fakülteniz tamamlayacaktır.
–  Türk tarihini ve dilini inceletmek, aydınlatmak amacıyla Atatürk, Ankara’da “Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi”ni açtırır.
–  Atatürk ve onun devrim arkadaşları, cumhuriyeti orada kararlaştırdılar.
–  Şimdi de bilim yolunu orada açmak istiyordu sanki:
–  Korkuyorduk çünkü “Bizleri sorguya çekecek!” diyorduk.
–  Bir an salonun tam ortasında durdu ve hepimizi teftiş edercesine gözden…
–  Sıra ile önüne gidip elini sıkacağız diye bekliyorduk ama öyle olmadı.


7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız