Ah Şu Gençler Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 323-324-325-326-327-328, Ah Şu Gençler metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Ah Şu Gençler Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık Ah Şu Gençler Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 323 ⇐

1. ETKİNLİK

Bu derse hazırlanırken tiyatro türüyle ilgili araştırma yapalım. Tiyatroyla ilgili bildiklerimizi ve deneyimlerimizi de anımsamaya çalışalım. Aşağıdaki soruların yanıtlarını düşünelim, tasarlayalım ve yanıtlarımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 324 ⇐

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulup öğrenelim.

anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan, düzgüsüz

bari: Hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse

dâhi: Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse, deha

dalgacı: İşine gereken önem ve dikkati göstermeyen (kimse)

güya: Sözde, sanki

geveze: Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron

süt kardeş: Bazı sebeplerden dolayı bir kimsenin bebeklik döneminde başka bir kadının sütünü emmesi neticesinde, sütünü emdiği kadının çocuklarıyla olan kardeşlik durumu.

talih: Şans

ukala: Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 325 ⇐

3. ETKİNLİK

Edatların cümleye kattıkları anlamlar sağ sütunda karışık olarak sunulmuştur. Bu edatların cümleye hangi anlamı kattığını örnekteki gibi eşleştirerek bulalım.

1. g
2. ı
3. c
4. i
5. f
6. h
7. m
8. k
9. d
10. b
11. j
12. e
13. ı
14. l


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 326 ⇐

4. ETKİNLİK

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
Birinci tabloda kız ne yapmak istiyor? Anne ve baba, kızlarına nasıl yanıtlar veriyor?
Yanıt 1
Bulaşığı yıkamak, kek yapmak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, televizyon seyretmek, arkadaşını davet etmek istiyor. Anne-babası hiçbir isteğine olumlu yanıt vermiyor.

Soru 2
Birinci tablodaki anne ve babanın tutumunu değerlendiriniz. Sizce yazar bu tabloyu bizlere sunarak yetişkinlere ilişkin nasıl bir eleştiri gerçekleştirmiştir?
Yanıt 2
Anne ve baba çocuklarının kendi özgüveninini kazanmasına müsade etmemektedir. Özgürlüklerini sınırlandırmaktadır. Yetişkinlerin çocuklarına ilgisiz davranmalarına ve güvenmemelerine ilişkin eleştiri getirmiştir.

Soru 3
İkinci tablodaki öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Metindeki konuşmalardan ipuçları yakalayarak belirlemeye çalışınız (çalışkan, tembel, haylaz vb.). Bu öğrencilerin davranışları sizce nasıl (olumlu ya da olumsuz)?
Yanıt 3
Öğrenciler haylaz, geveze ve ukaladırlar. Öğrencilerin davranışları olumsuzdur.

Soru 4
İkinci tablodaki öğretmenin tutum ve davranışları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Metnin yazarı, bu tabloda sizce neyi eleştirmiştir; okura / seyirciye hangi düşünceyi iletmek istemiştir?
Yanıt 4
Öğretmeninin tutumu biraz serttir. Fakat öğrencilerin davranışlarına göre sabırlı, ifade özgürlüğüne önem veren bir öğretmen olduğunu söyleyebiliriz. Yazar bu tabloda haylazlık için da olsa yaratıcı ve araştıran öğrencilerin yeteri kadar değer görmediği düşüncesini iletmek istemiştir.


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 327 ⇐

5. ETKİNLİK

a. Okuduğumuz özelliği anladıysak karşısına onay (✓ ) işareti koyalım. Eğer anlamadığımız bir madde olursa soru işareti (?) koyalım ve öğretmenize soralım.

1. Tiyatrolarda bir öykü, sahne olarak ayrılmış yerlerde oyuncuların söz ve hareketleriyle
canlandırılır. 

2. Tiyatro eseri, seyirciye ders vermek, onu düşündürmek, onu yorum yapmaya yönlendirmek
amacını taşır. Bu bakımdan pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş ve tiyatro
aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır. 

3. “Görme” ve “işitme” ögeleri üzerine kurulan tiyatroda sözler ve davranışlar birbirini tamamlar, bir bütünlük oluşturur. 

4. Tiyatronun gözler önünde ve canlı olarak seyircilerin fiziksel duyularına seslenmesi onu
diğer yazı türlerinden ayırır. Çünkü tiyatro bu özelliğiyle diğer yazı türlerinden farklı olarak
somut bir nitelik taşır. 

5. Tiyatro oyunları, “yazar”, “eser”, “oyun” ve “seyirci” unsurlarından oluşur. Oyunun yazılı
metnine ise “senaryo” denir. 

6. Tiyatro metninin temel ögeleri ise “olay”, “kişiler”, “yer” ve “zaman”dır. 


⇒ Ah Şu Gençler Metni Cevapları Sayfa 328 ⇐

b) Etkinliğin bu bölümünde “Ah Şu Gençler!” adlı tiyatro metninin temel ögelerini belirleyip yazalım.

Kişiler: 
1. Tablo: Anne, baba, kız
2. Tablo: Öğretmen, 1. öğrenci, 2. öğrenci, 3. Osman

Zaman:
1. Tablo: Geçmiş zaman
2. Tablo: Geçmiş Zaman

Yer:
1. Tablo: Ev
2. Tablo: Sınıf

Olay/Olaylar:
1. Tablo: Anne-babanın, kızlarının isteklerine sürekli bahane bulup olumsuz yanıtlar vermesi.
2. Tablo: Öğrencilerinin gevezeliklerine ve hazırcevaplılıklarıyla başa çıkmaya çalışan bir öğretmen ile öğrencileri arasındaki konuşmalar.

6. ETKİNLİK

Yandaki resimden yola çıkarak bir “karşılıklı konuşma” yazalım. Oluşturduğumuz karşılıklı konuşmayı, sınıfta arkadaşlarımızla doğru vurgu ve tonlama yaparak canlandırmaya çalışalım.

(Örnektir.)

Baba çocuğuna masal okumaktadır.

Kız: Bu masaldan çok sıkıldım baba, on defadır aynı masalı okuyorsun.
Baba: Hadi oradan, daha yeni okuyorum ben bu masalı.
Kız: Baba daha dün aynı masalı okudun.
Baba: Madem okudum söyle bakalım, masalın sonunda ne oluyor?
Kız: Gözkten üç elma düşüyor, biri kafama geliyor.
Baba: (Kahkaha atar.) Yahu, her masal öyle biter zaten.
Kız: Tamam, padişah Keloğlan’a kızını veriyor. Onlar da mutlu mesut yaşıyorlar.
Baba: (Biraz düşünür.) Gerçekten böyle mi bitiyor? (Kitabın sonuna bakar.) Haklıymışsın. Daha önce okumuşum.
Kız: Hem de on kere…
Baba: Abartma sen de… Neyse, yarın gidip yeni bir masal kitabı alalım o zaman.
Kız: Baba, artık masal okumasan mı?
Baba: Neden?
Kız: Farkettin mi bilmiyorum, ben on iki yaşıma girdim, masal çağım çoktan geçti.
Baba: Hadi ya, o kadar oldun mu sen?


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 323-324-325-326-327-328, Ah Şu Gençler metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!