Ağaçlarımızı Takdim Ederim Metni Etkinlik Cevapları

5. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 222-223-224-225, Ağaçlarımızı Takdim Ederim Metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

Ağaçlarımızı Takdim Ederim Metni Etkinlik Cevapları

Ağaçlarımızı Takdim Ederim Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Topladığınız yapraklara göre bu etkniliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

a) 

Şiirdeki ağaç “Turunç”tur.

b)

Ağaçlar aşılanarak meyveleri yenilebilir hale gelir ve hasat edilir.

4. ETKİNLİK

Şair şiirde bahsettiği ağaçları fidanken bulmuştur.
“O da senin gibi elimizde büyüdü.”

Şair ağaçlarının arasına evini yapmıştır.
“Bir gün gölgesinde evlerimizi kurduk.”

Şair ağaç fidanlarını ormanda bulmuştur. 
“Biz ağaçları uzak ormanlardan getirdik.

Şairin çocukları ağaçların dallarında oynamıştır. 
“Dallarına salıncaklar.”

Şairin ağaçları fidanken yabanidir. 
“Meyveleri zehir zıkkım.”

Yeşil ve sağlıklı ağaçlara kuşlar yuva yapmıştır. 
“Cıvıl cıvıl kuşlar dadanarak yuvalarına”

Şair fidanlarına çok iyi bakıp aşılamıştır. 
“Biz bu ağaçlara evlat gibi baktık.”

Şair ağaçlarına minnet duymaktadır.
“Biz ölürken hakkımızı helal ederiz ağaçlara.”

Şairin aşılı ağaçları büyüyünce her mevsim meyve vermiştir. 
“Onlar da bizden hiç bir şey esirgemediler.”

Ağaçlar da şaire minnet duymaktadır.
“Onlar da arkamızdan kendi dillerince helal olsun derler.

5. ETKİNLİK

Şair hangi dizelerde ağaçla ilgili benzetme yapmıştır? 
Şu karşıdaki yeşil yumağa ağaç derler
O da senin gibi elimizde büyüdü

Şair ağaçların ormandan geldikleri zamanki durumlarını hangi dizelerde betimlemiştir? 
Meyveleri zehir zıkkım
Dalları diken içerisinde
Köklerini köstebekler kemirdi

İnsanlar ağaçlardan nasıl yararlanmıştır? 
Bir gün köklerine evlerimizi kurduk
Dallarına salıncaklar

6. ETKİNLİK

Şair “Ağaçları Takdim Ederim” şiiri ile ağaçları ve doğayı sevmeliyiz mesajını veriyor.
Şair “Ağaçları Takdim Ederim” şiiri ile emek verilen her şey karşılığını verir mesajını veriyor.
Şair “Ağaçları Takdim Ederim” şiiri ile minnet duygusu karşılıklıdır mesajını veriyor.

Şiirin Ana Duygusu: Ağaç sevgisi

7. ETKİNLİK

Şiir düz yazıya göre uyumlu ve ahenkli söylenir.

Düzyazı şiire göre daha uzundur ve paragaflardan oluşur.

Şiir düzyazıya göre daha fazla duygularımıza hitap eder.

Düzyazı şiire göre daha çok düşünceleri aktarır.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın