8. Sınıf Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Ağaç Sevgisi Metni Etkinlik Cevapları


8. sınıf Dikey Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 18-19-20-21-22, Ağaç Sevgisi metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Ağaç Sevgisi Metni Etkinlik Cevapları

Ağaç Sevgisi Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

a.

gümrahlaşmak: (çimen, saç, su, ses gibi bir yerden çıkan şeyler için) çok sık ve canlı bir duruma gelmek, gürleşmek.

dillenmek: 1- Çocuk konuşmaya başlamak. 2- Konuşma yeteneği olmayan varlık konuşmak, dile gelmek. 3- Onaylanmayan bazı davranışlar yüzünden hakkında dedikodu yapılmak, dile düşmek.

domur domur: (ter, su için) boncuk gibi iri taneler durumunda, damla damla.

tambura: Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı.

boylanmak: Boyu uzamak.

b.

Cümleler:

 • Uzun süredir ekmediğimiz tarlaya az bakım yapınca gümrahlaştı.
 • Geçen sene gördüğüm minicik bebek bir dillenmiş ki sorma.
 • Yağmurdan sonra güneş açtı, domur domur yapraklardan karıncalar su içti.
 • Dün akşam meydanda tamburalarla verile konser çok hoşumuza gitti.
 • Ben görmeyueli bu kavak ağacı bayağı boylanmış.

2. ETKİNLİK

Metnin anlaşılmasını kolaylaştıran kelimeler:

 • Ağaç
 • Geçmiş
 • Yöre
 • Türk Boyu
 • Halk

3. ETKİNLİK

Metnin başlığını destekleyen ifadeler: 

 • Dedelerimiz, ömürleri boyunca, verimli arkadaş saydıkları ağacı her yerde arayıp yetiştirmiş, ona gönüllerinin en derin sevgisini, saygısını armağan etmişlerdi.
 •  Orhun Yazıtları’nda bile ağaçla karşılaşırız.
 •  Türk şiirinde ağaca karşı derin bir ilgi görülür.
 • Memleketimizde birçok yerin adı ağaçtan alınmıştır.
 • Eskiden beri birçok Türk boyunun, birçok şahsın adları ağaç adıdır.
 • Gerçekten yeryüzünün en kutlu varlığı olan ağaç sevilmeye, korunmaya değer.
 • Halk takviminde dahi ağacın önemli bir yeri vardır.
 • Çocuk doğduğunda, düğünler yapıldığında, bir yolculuk esnasında ağaç dikilir.
 •  Bizim memleketimize gelince halkımızın gönlünde köklü bir ağaç sevgisi vardır.

Metin İçin Farklı Başlıklar:

 • Türk İnsanının Ağaca Olan İlgisi
 • Geçmişten Günümüze Ağaç Sevgisi

4. ETKİNLİK

a.

Konu: Türk insanının geçmişten günümüze ağaca olan ilgisi

Ana Fikir: Türk insanı ilk çağlardan bu yana ağaca büyük önem vermiştir. Ağacın, Türk yaşantısında oldukça önemli bir yeri vardır.

Yardımcı Fikirler: Türk insanının ağaca olan ilgisini, yaşadıkları yerlere verdikleri ilgisinden, şairlerinin yazdığı şiirler anlamak mümkündür.

b. 

Ağaç Sevgisi Metninin Özeti

Geçmişten günümüze kadar Türk insanı ağacı verimli bir arkadaş olarak görmüşler, sevgive saygıyla davranmışlardır. Tarihimizde Orhun yazıtlarında, şiirlerde, memleketimizdeki bazı yerlerin adlarında, Türk boylarının adlarında, ata sözlerimizde bu sevginin yansımasını görebiliriz.

Ağaç ayrıca halk arasında bir andaç, nişandır. Çocuk doğduğunda, düğünlerde, yolculuklarda ağaç dikilir. O ağaç var oldukça anılar da kaybolmaz.

Ağaca verilen önem bugün daha artmıştır.  Bizim memleketimize gelince halkımızın gönlünde köklü bir ağaç sevgisi vardır. Modern ağaç bilgimiz ile bu sevgimizi birleştirirsek memleketimiz yemyeşil olur.

5. ETKİNLİK

Soru: Halkın hangi önemli günlerinde ne yapılır?

Soru: Türk insanının geçmişte de ağaca olan ilgisini nasıl anlarız?

6. ETKİNLİK

Görsellere baktığınızda aklınıza gelen düşüncelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

a.

Memleketyurt: Yurt sevgisi en kutsal duygulardan biridir.

Ömüryaşam: Bu manzarayla tüm yaşamınız boyunca karşılamazsınız.

Tabiatdoğa: Zehirli gazlar nedeniyle doğa gün geçtikçe yok oluyor.

Anıhatıra: Maçtan sonra hatıra olsun diye forma aldım.

Düşüncefikir: Benimle ilgili fikirlerini dinlemek isterim.

Kanunyasa: Malesef yasalarımızdaki boşluklardan faydalanarak insanlar her gün dolandırılmakta ve buna bir önlem alınamıyor.

Önemehemmiyet: Bu konunun ehemmiyetini yeterince kavrayamadığını görüyorum.

b.

yeni → eski

bırakmak → almak

boş → dolu

8. ETKİNLİK

Kendi konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

9. ETKİNLİK

Örnektir

AĞACA VERİLEN DEĞER

Ağaç bir ulusun yaşamında önemli yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Ağaç sevgisi Türklere atalarından miras kalmıştır. Türkler tarihin ilk çağlarından beri ağaca değer vermişler, bazı kutsal kişilerin ağaç kavuklarından yaratıldıklarına inanmışlar, ulu ağaçları Tanrı katına çıkartmış, ona tapmışlardı.

Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın ağaç kovuğundan çıkan bir kızla evlenmesi, Dede Korkut öykülerinde ağaçlardan üstün bir sevgiyle söz edilmesi, Türk ulusunun çok eski çağlardan zamanımıza değin süregelen ağaç sevgisini ve ağaca verdiği değeri göstermeye yeterlidir. Ağaç sevgisi atasözlerinde de yer almıştır. “Yaş kesen baş keser.” sözü yaş ağacı kesmekle bir insanın başını kesmek ölçüsünde bir suç işlenildiğini ne güzel anlatıyor.

Peki günümüzde ağaca yeteri kadar önem veriyor muyuz? Bence vermiyoruz. O güzelim ağaçların kesilip yerlerine beton yığınları dikmemiz, daha çok bina yapıp satabilmek ve bunun için alan açabilmek için orman yangını süsü verilerek ağaçları yakmamız… Sanıyorum ağaca verdiğimiz değer denince direk aklınıza bunlar geliyor.

Daha geçen gün, “Evimin önü hep yaprak oluyor, ben bunları temizlemek zorunda mıyım?” diye benimle tartışıp bahçemdeki ağacı kesmemi söyleyen komşumla kavga ettik. 

Ağacın önemi hepimizce malum. Niye insanlar geçmişiyle övündüğü kadar geleceği için çalışmaz. Kestiğimiz her ağacın, yok ettiğim her ormanın gelecekte bize büyük bir pişmanlık olarak geleceğine eminim. Korkuyorum…

10. ETKİNLİK

a.

Tanımlama
Örnekleme
Karşılaştırma
Tanık gösterme
Benzetme

b. 

Örnekleme

11. ETKİNLİK

• Bir gülüş ömre bedel.
• Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık.
• Uyumak iyice dinlenmemi sağladı.
• Bugünlerde en çok yaptığım şey okumak .
• Bazı dinleyiciler konuşmayla değil, konuşma yapanla ilgilenir.
• Bu konuda iyi bir değerlendirme yapmalıyız.

12. ETKİNLİK

a.

İsim Fiil Eki
– Milletimiz birlik olup haince yapılan kalkışmayı engelledi.
– Ödevlerini zamanında yapması onun menfaatine olur.

Olumsuzluk Eki
– Sakın o topu almaya kalkışma!
– Sen hala yemek yapmadın mı?

b.

• Annem “Bir daha izinsiz dışarı çıkma.” dedi. → Olumsuzluk Eki
• Verdiğin sözü tutman gerekirdi. → İsim-Fiil
• Bu seneki buluşma eylülde gerçekleşecek. → İsim-Fiil
• Bir hafta film izleme, ders çalış. → Olumsuzluk Eki


8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız