Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 94-95-96-97-98,
Adsız Çeşme dinleme metni cevapları ve soruları
(Erdemler Teması)


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları Sayfa 94
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.

bezmek: Bezgin duruma gelmek, bezginlik getirmek, bıkıp usanmak.

nimet: İyilik, lütuf, ihsan.

minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.

gönül:Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin sizde yaptığı çağrışımları kelebeklerin altlarına yazınız.

Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Çağrışımlar

Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları – Çağrışımlar


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları Sayfa 95
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.

Yardımseverlik, hayırseverlik

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. Bu bölümlerde ne anlatılmak istenmiştir? Kısaca yazınız.

Yazılıydı bir tek isim.
O da silik, kim bilir kim?
Açıklama: Çeşmenin üzerinde bir isim olduğu fakat kimsenin onu tanımadığı analtılmak istenmiştir.

İyilik bir su, bırak aksın
Gönül denen bu çeşmeden.
Sen de böyle yapacaksın,
Hiç karşılık beklemeden
Açıklama: İnsanların iyilik konusunda, karşılık beklemeden sürekli iyilik yapmaları gerektiği anlatılmak istenmiştir.

Su yerine iyilikle dol,
Yavrum adsız bir çeşme ol
Açıklama: İnsanların iyiliksever olmaları fakat yaptıkları iyilikleri herkese anlatmamaları gerektiği anlatılmak istenmiştir.


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları Sayfa 96
⇓⇓⇓


b) Dinlediğiniz şiirde iyilik neye benzetilmiştir? Sizce şair niçin böyle bir benzetme yapmıştır? Yazınız.

Dinlediğim şiirde iyilik suya benzetilmiştir. Çünkü iyilik de su gibi bitip tükenmeyen bir duygu olmalıdır. Su nasıl canlılara hayat veriyorsa, iyilik yapmak da yaşama hayat verir. Karşılık beklenmeden yapılan iyilikler hayatın devamlı ve huzurlu olmasını sağlar.

c) Şairin yerinde siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?

Eğer şairin yerinde ben olsaydım iyiliği anne sevgisine benzetirdim. Çünkü anne sevgisi de iyilik yapmak gibi sürekli ve karşılıksız bir duygudur.

5. ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Şiirin içeriğinden hareketle
aşağıdaki kutucuklara üç farklı başlık yazınız.

1. SU GİBİ İYİLİK

2. İYİLİKSEVER OLMAK

3. GÖNÜL SUYU

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirde, şairin “iyilikle” ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Açıklayınız.

Adsız Çeşme şiirinde şairin iyilikle ilgili görüşlerine katılıyorum. İyilik, karşılık beklenmeden sürekli yapılmalıdır. Çıkar karşılığında yapılan iyilikler iyilik değil alış veriştir. Herkes çıkarını gözeterek iyilik yapmaya kalkarsa, dünyada güzellik denen bir şey kalmaz. İnsanlar huzursuz bir yaşam sürer.


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları Sayfa 97
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Görselleri inceleyerek aşağıdaki sorular doğrultusunda görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Sizce bu tür yapılar, hangi duygu ve düşüncelerle yapılmış olabilir?
Bence bu tür yapılar, iyilik yapma duygusuyla, muhtaç canlılara yardım etmek düşüncesiyle yapılmıştır.

2. Siz olsaydınız insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için nasıl bir yöntem geliştirirdiniz?
Ben olsaydım (örnektir) her sokağa yardım kutuları koyardım. İnsanlar kullanmadıkları eşyaları bu kutuya atarlardı. İhtiyacı olan kişiler de bu kutudan ihtiyaçları olan eşyaları alırlardı.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”nü okuyarak anlamları üzerine düşününüz.


Adsız Çeşme Dinleme Metni Cevapları Sayfa 98
⇓⇓⇓


b) Mevlana’nın öğütlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz öğütle ilgili aşağıdaki yazı taslağını doldurarak bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

(Örnektir)

YAZI TASLAĞIM

Yazımın konusu: İnsanların kusurları karşısındaki davranışlarımız

Yazımın ana fikri: İnsanların kusurlarını ortaya çıkarmak yerine onları açık etmeden düzeltmeye çalışmalıyız.

Giriş bölümü: Kusur kavramının açıklanması.

Gelişme bölümü: İnsanların başkalarının kusurları karşısındaki davranışlarının belirtilmesi. Bu davranışların doğru olup olmadığının açıklanması.

Sonuç bölümü: İnsanların kusurları karşısında nasıl davranmamız gerektiğinin anlatılması.

KUSUR GİZLEMEK

Kusurun sözlük anlamı eksiklik, noksandır. Günlük yaşantımızdaki insan ilişkilerinde ise kusur, bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama durumudur. Bu durumlar genellikle insanların bilgisizliği ya da vurdumduymazlığı neticesinde ortaya çıkar.

Toplum olarak nedense insanların kusurlarını ortaya çıkarmayı çok seviyoruz. Nerede bir hata görsek, onu düzeltmek yerine cümle aleme duyurma peşindeyiz. Zannediyoruz ki, başkalarının kusurlarını ortaya çıkarırsak, kendi kusurlarımız azalacak ya da görmezden gelinecek.

Bu hiç de doğru bir davranış değil. Eğer siz birinin yanlışını ortaya çıkarıp herkese duyurursanız, bir gün gelir sizin de istemeden yaptığınız bir hata, başkası tarafından herkese duyurulur. Bu şekilde her iki taraf için de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. O senin yanlışını herkese anlatır, bu onun kusurunu her yerde ilan eder… Bu böyle devam eder. Sonunda toplumda huzur falan kalmaz.

Halbuki kusurları ortaya çıkarmak yerine, o kusuru düzeltmeye çalışsak daha doğru olmaz mı? Yapılan hataların düzeltilmesi daha huzurlu bir toplumu ortaya çıkarmaz mı? Çünkü böylece yapılan hatalar azalacak ve bu hataların toplumu etkilemesi önlenmiş olacak.

Mevlana’nın dediği gibi başkalarının kusurunu örtmede gece gibi olmak gerekir. Hataların üstüne güneş gibi doğup ortaya çıkarmaktansa, gece gibi yanlışları gizleyip düzeltmek daha erdemli bir davranıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Uzay ve uzay çalışmaları konusunda bir araştırma yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak uzay ve uzay çalışmaları hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Uzay ve Uzay Çalışmaları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları MEB Yayınları, sayfa 94-95-96-97-98,
Adsız Çeşme dinleme metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

16 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!