Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 37-38-39-40, 
Adsız Çeşme dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Erdemler Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 37
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

“İyilik” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

» yardımseverlik
» birlik
» beraberlik
» muhtaç
» mutluluk

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “İyilik” kavramını tanımlamanız istense nasıl tanımlardınız?
Muhtaç olanlara, yardım isteyenlere, yardıma ihtiyacı olanlara karşılık beklenilmeden yapılan yardım

• Herhangi bir kişiye, karşılık beklenilerek yapılan yardıma iyilik denilebilir mi? Açıklayınız.
Denilemez. Karşılık beklenilerek yapılan iş alış veriştir. İki taraf da bu işten fayda görür.

• En son kime, hangi iyiliği yaptınız?
Bu soruyu siz cevaplayınız.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyiş ve atasözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Sana kötülük yapanı, iyilik yaparak cezalandır.” Hz. Ali
Kötülüğe kötülük ile karşılık vererek, kötülük yapan kişiden bir farkın kalmaz. Onun istediğini yapmış olursun. Fakat kötülüğe iyilik ile karşılık verirsen, kötülük yapan kişinin istemediği bir şey yapmış olursun. Bu durum onu rahatsız eder.

“İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.”Atasözü
İyiliğe karşılık iyiliği herkes yapabilir. Önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir. Bunu herkes yapamaz. Ancak iyilik yapmanın ne demek olduğunu iyi kavrayanlar yapabilir.

Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz. “Adsız Çeşme” adlı metni iki kez dinleyiniz. Ardından metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yürüyüşe kim çıkmıştır?
İki kardeş

2. Mevsim hangi mevsimdir?
Yaz


Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 38
⇓⇓⇓


3. Hava nasıldır?
Sıcak

4. Yürüyüş kardeşlere niçin zehir olmuştur?
Sıcaktan susuz kaldıkları için

5. Kardeşlerin bulduğu çeşme nasıl bir çeşmedir?
Eskidir.

6. Kardeşler neyi merak etmektedir?
Çeşmeyi yapanın kim olduğu

7. Çeşmeyi kim yapmıştır?
Bilinmiyor

8. Şair, iyiliği neye benzetmektedir?
Suya

9. Şair, gönüllerimizi neye benzetmektedir?
Çeşmeye

10. Şair, şiiri kime hitaben yazmıştır?
Çocuğuna

11. Şiir, hangi sözlerle sona ermektedir?
Su yerine iyilikle dol,
Yavrum adsız bir çeşme ol.

Verilen soruların cevaplanmasının ardından metinde anlatılanlardan hareketle yeni düşünce ve hayaller üretmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şair, iyiliği niçin suya benzetiyor olabilir? “Adsız Çeşme” adlı şiirin şairi siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?
Su sürekli akan bir maddedir. Amaçsızca akar. İyilik de karşılık beklenmeden yapılan bir yardımdır. Bu nedenle iyilik suya benzetilmiştir. Şiirin şairi ben olsaydım iyiliği havaya benzetirdim. İnsanların yaşaması için havaya ihtiyaçları vardır. Nasıl havasız insan yaşayamazsa, iyilik yapan insanlar da olmasa insanlar huzurlu yaşayamazlar.

2. Şair, gönüllerimizi niçin çeşmeye benzetiyor olabilir? “Adsız Çeşme” adlı şiirin şairi siz olsaydınız gönülleri neye benzetirdiniz? Niçin?
İyilik gönlümüzden gelen yani bizim karakterimizden gelen bir iştir. Su geldiği müddetçe çeşmeden su akar. Su gelmezse akmaz. Gönlümüzde iyilik varsa, iyi bir insansak iyilik yaparız. Kötü bir insansak iyilik yapmayız. Şiirin şairi ben olsaydım gönülleri ağaca benzetirdim. Ağaç durmadan havadaki zararlı maddeleri ayırarak oksijen üretir. Böylece insanlar yaşar. Gönlümüz de ağaçlar gibi tüm kötülükleri ayırıp sadece iyilik üretmelidir.

3. Şair, “Yavrum, adsız bir çeşme ol.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Şair bu sözüyle iyilik yapmamız ama yaptığımız iyilikleri her yerde herkese söylememiz; yaptığımız iyiliklerle övünmememiz, kibirlenmememiz; iyiliksever biri olduğumuzu herkesin bilmemesi gerektiği anlatmak istiyor.

4. Şair, bu şiir için neden “Adsız Çeşme” başlığını kullanmış olabilir? Siz olsaydınız bu şiir için hangi başlığı kullanırdınız? Niçin?
Şair şiirinde yapılan iyiliğin söylenmemesi mesajını vermiştir. Ben olsaydım şiire Gönül Çeşmesi başlığını koyardım.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Adsız Çeşme” adlı metnin çocuklara nasihat etmek amacıyla yazılmış bir şiir olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Evet söylenebilir. Zaten şiir bir nasihatle sona eriyor.

2. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?
Bu soruyu siz cevaplayınız.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
İyilikten bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Okuyuculara karşılıksız ve habersiz iyilik yapmayı nasihat etmek amacıyla yazmış olabilir.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Karşılıksız ve habersiz, gizli yapılan iyilik.


Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 39
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Adsız Çeşme” başlığını kullanmış olabilir?
Yapılan iyiliğin her yerde ilan edilmemesi, gizlice yapılması gerektiği mesajını vermek için olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur. Çeşmenin adı olsaydı, asıl verilmek istenen mesaj verilemezdi.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Gönül Çeşmesi

7. ETKİNLİK

Yukarıdaki kelimelerden Türkçe karşılığını bildikleriniz var mı? Varsa açıklayınız. Ardından “kendiliğinden” kelimesinin yukarıdaki yabancı kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı olabileceğini söyleyiniz.

data → veri

agresif → saldırgan

trend → eğilim

spontane → kendiliğinden

perspektif → bakış açısı

mantalite → anlayış

timing → zamanlama

konsensüs → uzlaşma

imitasyon → taklit

pesimist → kötümser

feedback → geri bildirim

link → ilişim

hacker → bilgisayar korsanı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden her birinin 7. etkinlikteki yabancı kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı olduğu ile ilgili tahminlerinizi söyleyiniz.

1. zihniyet, anlayış → mantalite
2. uzlaşma → konsensüs
3. taklit → imitasyon
4. karamsar → pesimist
5. geri bildirim → feedback
6. bağlantı → link
7. bilgisayar korsanı → hacker
8. eğilim → trend
9. saldırgan → agresif
10. veri → data
11. bakış açısı → oersoektif
12. zamanlama → timing

9. ETKİNLİK

7 ve 8 . etkinliklerin ardından aşağıdaki sorularla ilgili düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmak niçin önemlidir?
Türk dilini korumak için önemlidir. Dilini koruyamayan bir millet zamanla tüm milli kimliğini kaybeder.

• Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmanın Türkçeyi korumak ve geliştirmekle ilgili önemli sorumluluklarımızdan biri olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
En önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz müddetçe Türkçeyi koruyup geliştirebiliriz.


Adsız Çeşme Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 40
⇓⇓⇓


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorularla ilgili duygu ve düşüncelerinizi, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ederek açıklayınız.

• “Adsız Çeşme” adlı şiiri etkileyici buldunuz mu? Niçin?
Şiir sade bir dille, saf bir Türkçe ile yazılmıştır. Herkesin anlayabileceği bir üslup hakimdir. Vereceği mesajı etkileyici bir şekilde aktarmıştır. Şiirde verilen hikaye oldukça etkilidir. Bu nedenle şiiri etkileyici buldum.

• “‘Adsız Çeşme’ adlı şiir, çok önemli, çok değerli bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
Katılıyorum. Çünkü vermek istediği mesajı bu kadar net ve sade bir dille, etkileyici bir şekilde veren nadir eserlerden biridir.

Yazma bölümünde yazacağınız hikaye, deneme, fabl gibi türler için örnek yazılara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

https://turkceodevim.com/category/kompozisyonlar/


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 37-38-39-40,  Adsız Çeşme dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!