30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 88-89-90-91-92,
30
Ağustos metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları


30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 88
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Metne ve alt temaya hazırlamak amacıyla Atatürk’ün “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.” sözünden hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmanın demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayınız, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türk tarihindeki önemli zaferlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
Malazgirt Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi.

• 30 Ağustos Zaferi’nin hangi savaşta kazanıldığını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılmıştır.

• 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili neler biliyorsunuz?
Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren savaştır. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un beşinci günü (30 Ağustos) Dumlupınar yakınlarındaki Aslıhanlar Meydan Savaşı’nda Türk Ordusu düşmanın beş tümenini yok etti. Başkomutanlık Meydan Savaşı, iki yıl süreyle, bir yasayla bu ad kabul edilinceye kadar, Aslıhanlar Meydan Muharebesi adıyla anıldı. Savaşı, Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Aslıhanlar’ın çok yakınındaki Akçaşar’daki komuta yerinden yönetti. (Kaynak ve daha fazlası: http://www.nkfu.com/baskomutanlik-meydan-muharebesi-ozeti/)


30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 89
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

“Zafer” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları boşluklara yazınız.

» Galibiyet
» Savaş
» Barış
» Mücadele
» Kahramanlık
» Gurur
» Yenmek
» Sevinç

4. ETKİNLİK

“30 Ağustos” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta neler yaşamakta, hissetmektedir?
Gurur, coşku ve sevinç hissetmektedir.

2. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta nelerin geçtiğinden söz etmektedir?
Ordular, tunç adımlar, demir göğüsler, Mehmetçikler, subaylar, alaylar, toplar, atlar, dağlar, yollar, şehirler, yaralılar.

3. Şan akını, nereden nereye kadar çağıldamaktadır?
Afyon’dan İzmir’e kadar çağıldamaktadır.

4. Şair, Türk askerini hangi sözlerle övmektedir?
Tunç adımlı, demir göğüslü benzetmesi ve zaferden başka sana sen yakışır sözleri ile övmektedir.

5. Metinde “çılgın” olarak nitelenen istek ne olabilir?
Zafer olabilir.

6. “Unutmuş at gemi, kılıçlar kını / Can, canı unutmuş zafere kadar.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Herkes varını yoğunu koyarak, her şeyden vazgeçerek bu zafer için uğraşmıştır.

7. Şaire göre Mehmetçiğe en fazla yakışan nedir? Şair niye böyle düşünüyor olabilir?
Zaferdir. Şair Türk askerinin tarihteki başarılarına dayanarak böyle düşünüyor olabilir.

8. Sizce “30 Ağustos” adlı metni, şair hangi duygularla yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
Coşku ve sevinç duygularıyla yazılmıştır. Bunu şiire hakim olan havadan anlıyoruz.

9. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?
Bu soruyu siz cevaplayınız.

10. “30 Ağustos” adlı metin, sizde hangi duyguları uyandırdı?
Gurur ve sevinç duygularını uyandırdı.

11. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Bu soruyu siz cevaplayınız.

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
30 Ağustos zaferinden duyduğu gurur ve sevinci anlatıyor. Ordulardan, Türk askerlerinden bahsediyor.


30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 90
⇓⇓⇓


• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Duyduğu sevinç ve gururu okuyucularla paylaşmak, Türk askerini övmek için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Kazandığımız şanlı zaferin gururu, coşkusu ve sevinci.

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “30 Ağustos” başlığını kullanmış olabilir?
30 Ağustos zaferinden duyduğu coşkuyu anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Geçerler

8. ETKİNLİK

A. “30 Ağustos” adlı şiiri ve aşağıda yer alan “30 Ağustos’un Önemi” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ’30 Ağustos’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir?
ahenkli bir şekilde, sanatlı anlatım kullanılarak yazılmıştır.

b. “30 Ağustos” adlı metin mi yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır?
30 Ağustos adlı metin.

c. “30 Ağustos” adlı metindeki anlatım mı yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
30 Ağustos adlı metin daha etkileyicidir. 30 Ağustos adlı metin duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır.

ç. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?
30 Ağustos adlı metinde.


30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 91
⇓⇓⇓


d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
30 Ağustos adlı metinde.

e. “ ‘30 Ağustos’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılır mısınız? Açıklayınız.
Evet. Şiirde hecelerin eşit olması ahengi yakalamak için önemlidir.

f. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin her dörtlüğünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci dörtlüğün mısra sonlarında yer alan ‘ağustos’ ve ‘pos’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

g. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin 2. dörtlüğünün 2 ve 4. mısralarının sonunda yer alan ‘subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aylar’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

h. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ay’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘subay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleri, diğeri de ‘alay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ay’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Katılırım.

i. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimelerinin sonunda yer alan “-lar” eklerinde de ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-lar’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Haklıdır.

9. ETKİNLİK

“30 Ağustos” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Bu çalışmayı metin üzerinde yapınız.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları - Şiirdeki Kafiye ve Redifler

6. Sınıf Eksen Yayıncılık 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları – Şiirdeki Kafiye ve Redifler


30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 92
⇓⇓⇓


10. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde oluşturduğunuz grupla, yapmanız istenen “Millî Mücadele Dönemi Savaşları” araştırmasından elde ettiğiniz bilgileri kullanarak en fazla 10 dakika sürecek bir sunum yapmaya hazırlanınız. Sunumunuzda, konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videolara da yer vermeye dikkat ediniz. Hazırlığınızı tamamlayınca sunumunuzu grup sözcüsü olarak belirleyeceğiniz arkadaşınız aracılığıyla gerçekleştiriniz.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Milli Mücadele dönemi savaşları hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele Dönemi Savaşları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 88-89-90-91-92, 30 Ağustos metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın1 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!