Zaman ve Mekan Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 37, 38, 40, “Zaman ve Mekan”  teması tema sonu değerlendirme cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. SORU

Metnin konusu: Zamanın nasıl kullanılması gerektiği.
Metnin ana fikri: Zamanı kendi irademiz ve tercihlerimiz şekkillendirir. Bu yüzden zamanı kullanırken özenli davranmalıyız.

2. SORU

– İnsanlar arasında yaşanabilecek olan ibret verici olayların, hayvanlar arasında geçen olaylar haline dönüştürülerek anlatıldığı olay yazısına fabl denir.
– Bir yazarın herhangi bir konuyla ilgili kendi düşüncelerini, kendisiyle konuşuyormuş gibi anlattığı ve anlattıklarını ispatlama endişesi duymadığı düşünce yazılarına deneme denir.
– Olağanüstü olayları anlatan, düz yazı şeklindeki kısa halk anlatmalarına masal denir.

3. SORU

Konuşma esnasında anlamadığım bölümleri not alırım. Konuşmacının konuşması bittikten sonra not aldıklarımı konuşmacıya sorarım.

4. SORU

A) Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınılmalıdır.
B) Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapılmalıdır.
C) Dinleyicilerin bizi daha iyi anlayabilmesi için bütün konuşmalar yüksek sesle yapılmalıdır.
D) Konuşurken nefesi ayarlamaya özen gösterilmelidir.

5. SORU

A) Türkçenin kurallarına uygun olmayan cümlelere yer verilmemelidir.
B) Aynı ifadeler tekrarlanılarak önemli noktalara dikkat çekilmelidir.
C) Yazarken standart Türkçenin dışına çıkılmamalıdır.
D) Yazının başlığının kısa ve dikkat çekici olmasına dikkat edilmelidir.

6. SORU

Kıral          : Kral
Proce        : Proje
Şarz           : Şarj
Elektirik   : Elektrik
Matba       : Matbaa

7. SORU

A) Yere düşünce dizi kanadı.
B) Oynarken üstünüzü kirletmeyin.
C) Çiçekçiden bir buket papatya aldım.
D) Kışın bir kayak merkezine gidelim.

8. SORU

– “Keşke yazım daha güzel olsaydı.” cümlesindeki altı çizili ek yapım ekidir. (Yanlış, çekim ekidir.)
– “Bu sene nereye gezi düzenleneceği daha kararlaştırılmadı.” cümlesindeki altı çizili kelime yapım eki almıştır. (Doğru)
– “Yorgunluktan” kelimesinin kökü fiil köküdür. (Doğru)
– “Uçurtma şenliğine ilgi büyüktü.” cümlesindeki altı çizili kelime bir fiil gövdesidir. (Yanlış, isim gövdesidir.)
– “Birkaç yolcunun valizi terminalde kaldığı için geri döndük” cümlesindeki altı çizili kelime hem yapım hep de çekim eki almıştır. (Doğru)
– “Korkuluk” kelimesinde bir tane yapım eki vardır. (Yanlış, iki tane yapım eki vardır: Kork-u-luk)
– “Bugün herkes durgun.” cümlesindeki altı çizili kelime isimden türemiş bir isim gövdesidir. (Yanlış, fiilden türemiştir.)

9. SORU

– İkinci şiir kitabı. 11.03.1998‘de yayımlandı.
Cevap: Altı çizili ifadede nokta tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı ayırmak amacıyla kullanılmıştır.
– Babam, 4. Cadde’nin sonundaki dükkanlardan birini kiraladı.
Cevap: Altı çizili ifadede nokta sayılarda sıra belirtmek amacıyla kullanılmıştır.
– Vapur, 14.20’de limandan ayrılacakmış.
Cevap: Altı çizili ifadede nokta saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak amacıyla kullanılmıştır.

10. SORU

A) Babamla uzun bir yolculuğa çıkacaktık.
B) İşçilerden biri bahçe duvarını boyadı.
C) Sonunda yorgunluktan uyuyakalmışım.
D) Du havada yola çıkmak tehlikeli olabilir.

11. SORU

– Tırnak için olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur ⇔ Hava bugün de çok soğuk, dedi.
– Bir kelimenin kendisinden sonra kelime veya kelime gruplarıyla anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. ⇔ Hasta, çocuğa şefkatle baktı.